1 Corinthians 11

Ísu Káráísitimo uráintemba mirá kwéumpo kemó úndantemba keinárawaꞋa mirán-oro.

Áánútuntavai imáyáa ésa torupamái máyómba aarai tiꞋnónkáꞋá káátaraan-kwasai.

kentávéꞋa imáyáa úmae iyéꞋa simásímakain-aimbo simátímakaunda-aimba kwétaagwiyavontaveꞋa aamoí kwéumatinkaumne. simátíménda ísáaro. Káráísiti amáparawairaꞋa kárákwiyisasa kwaaimó ombá tuwainímbáákaꞋa kárákwiyowana Áánútu KáráísitinkaꞋa kárákwiraiye. miráumai Áánútuntavesa imáyáa ésa torupamái máyáamba kwaaimá námúnaa kwésesa Áánútun-aai kwésimatimemba tiꞋnónkáꞋó kánumoꞋo káátaresamo ésa Káráísiti áwíꞋa sáwíꞋa ónááowe. torupamái máyáamba aaraimá námúnaa kwésesa Áánútun-aai kwésimatimemba tiꞋnónkáꞋó ímo káátaresamo ésa tuwaiꞋmáá túwíꞋa sáwíꞋa ónááovo aarai tiꞋnónkáꞋá káátaraamba tuwánésa tuwaiꞋmááꞋa kárákwiraawe kwésemba mindáyavesa tiꞋnónkáꞋó ímo káátaresamo ésa tuwaiꞋmáá túwíꞋa sáwíꞋa ónááowe. sáwíꞋo on-ínímbó tigaeyáváí ígwáe sésamo tiꞋnóntáumo káráyuwaantemba tiꞋnónkáꞋá íma káátaraan-inimba sáwí-ininkaamba ésa pósa tigaeyáváí kwéowe. aaraimó tiꞋnónkáꞋó ímo káátaresamo ésa tiꞋnóntáu káráyuwaaro kwésune. ánivo tiꞋnóntáumo káráyuwaamba tigaeyáváí ésa pósa tiꞋnónkáꞋá káátaaro. Áánútu asirayánkwáráwáí amápa-tantaakaꞋo kárákwiraiwaimo inteníꞋa kwaaí mirá ésa pósa torupamái máyáamba tiꞋnónkáꞋá íma káátaraawe. Áánútu tuwaiꞋmáákaꞋa kárákwiraisasa tuwaiꞋmááꞋo onteníꞋa aaraí ésa pósa torupamái máyáamba tiꞋnónkáꞋá káátaraawe. Áánútu aivar-ínímbá awaikó arausandéí úmakaivo kwaaí íma aaraigó arausandéí úmakaiye. kwaaigó aaraigónkáꞋá ménintavena íma úmakaivo aaraigómá kwaaigónkáꞋá ménintavena Áánútu úmakaiye. 10 mindáyavaiye kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túrankaꞋa máyáantavaiye aarai tiꞋnónkáꞋá káátaaro. tuwánésa sésa tuwaiꞋmááꞋa kárákwiraawe sénááowe. 11 ánivo Ísóigo aúrankaꞋa máyáamba aaraí kwaaí tiráváyáawasa pósa íma keyáá kwémaewe. 12 Áánútu aivar-ínímbá kwaaigó arausandéí úmakaisasa aaraí mésa kwaaí matínkáawasa kwémaemba Áánútu amápa-tantaakona ááimban-iye.

13 Áánútuntavesa imáyáa ésa torupamái máyáamba aarai tiꞋnónkáꞋó ímo káátaresa námúnaa kwésemba kanaawáꞋi. íya kanaán-iyo. imáyáa oro. 14 kwaásiti ááimba imáyáa éꞋa séꞋa kwaaí miwí tiꞋnóntáu ayáátáákaꞋo kwáíntavesa tigaeyáváí owasá 15 aaraí kentí ayáátáá-tiꞋnontauyavesa aamoí kwéomba Áánútu tímakaisana tiꞋnóntáugo tiꞋnómayaankaꞋa kwégaataiye kwésewe. 16 keinárawapinkembo évakarawaimo tiꞋnónkáꞋó káátamakaantavesamo narúꞋnárúr-áímbó síyaꞋo éꞋa séꞋa kesáá Áánútuna kwaásiya torupamái máyaunasaya óꞋon-oꞋon-daopaꞋa Áánútuna kwaási torupamái máyáamba mirá úndayaanivo óꞋon-aaimba íma kwáyáiye sénaumne.

Ísóigontavai imáyáa ésa aráá-tomba naráan-kwasai.

17 sáwíꞋo kwéon-aintaveꞋa simátíménda ísáaro. ÁánútuntaveꞋa imáyáa kwéeꞋa torupamái máyáamba íma moórá-morawai kaweꞋá kwéumatinkeꞋa sáwíꞋa kwéumatinkaawe. 18 torupamái máyáampinkembo taaínkaar-umaimo máyáan-aimbo sewaꞋó isáúnda árair-aimban-iye. 19 taaínkaar-umai méꞋa évakarawai óꞋon-imayaa owasá évakarawai óꞋon-imayaa kwéowaꞋa árair-aimbo sen-kwáásí kwéisaawe. 20 torupamái máyáamba séꞋa aráá-tomba nánaumne sembánivo ÍsóigontaveꞋa íma imáyáa éꞋa aráá-tomba néꞋa 21 évakarawai kentí naaúmpakembo maimaéꞋo tiráan-tontaveꞋa imáyáa éꞋa kwénaawasa toómbó ímo makáawai táái kwétinkaisasa évakarawai uwoꞋaóꞋ-nómbá kwénesa uwoꞋaóꞋá kwéowaꞋa mirá kwéomba aráá-tomba sáwíꞋa umái kwénaawe. 22 mirámó kwéomba toómbá íma taaínkaar-eꞋa toómbó ímo makáawai timéꞋa sáwíꞋa umátínkáawasa tigaeyávésa ombá mindáyaveꞋa íma aamoí kwéumatinkaumpo sáwíꞋa kwéowe. kentí naaúmpaꞋa toóné noné násuweꞋa torupamái méꞋa ÍsóigontaveꞋa imáyáa éꞋa aráá-tomba naaró.

23 Ísóigo simásímakaimba simátímakaunda maarán-áímbán-iye. moóráwai Yútási Ísóigo Ísumba kwená namuro-kwáásíráꞋá íma agaráátínkaronkaꞋa mindóꞋwáámbá Ísu Káráísiti toómbá maisoréna 24 ÁánútumpaꞋa súwi séna topaména séna mindá kesúman-ivo keinárawataveꞋa ísámai kesúma ayúꞋmaranaumne. miráumai kentávéꞋa imáyáa kwéeꞋa námae íyóro súwasa 25 toómbá násúwówana pérétimo mayóntemba ándá-aran-domba kwáyon-anaveumba maisoréna séna mindá kesí naaemán-iye. kesí naaemá keinárawatavena kumínímba póna Áánútu kesé tarúmai máyáawe séna mináúná-áímbá simái tarúmakaiye. maandómbó kwénaamba kentávéꞋa imáyáa kwéeꞋa námae íyóro Ísu Káráísiti siráiye. 26 mintóné mindóné kwénaamba kentááyávéna Ísóigo pukáiye-aimba kwésimatimewe. mirá úmae kwéiyiyana Ísóigo marapáꞋá kumíníye.

27 miráumai Ísóigontavesa imáyáa ésa aráá-tomba nánáe sésa ombá aivaꞋó ímo kawer-ímáyáámó ésamo úwoimo aráá-tone ándá-aran-done nésamo imáyáamo ésamo úwoisamba iyémó sésamo ésa Ísóigo áúwe naaewé sáwíꞋa íyana sáwí-meyamba tinkáníye. 28 mindáyavesa máyáawaina ááimba kawer-ímáyáá ésa taaímbai ísáíyuwesa sáwíꞋo umáímo máyáamba kawer-ímáyáá ésa aráá-tomba nánááowe. 29 Ísu Káráísiti kentááyáváíyé séna pukáin-ainkona ááimbo ímo imáyáamo urésamo úwoimo mintóné mindóné kwénaambo éꞋa kesávésa aaivimbá kwíyana Áánútu sáwí-meyamba timíníye. 30 keinárawapinkemba évakarawai mirá éꞋa Ísu Káráísiti kentááyáváíyé séna pukáimba íma imáyáa éꞋa aráá-tomba úwoisamba iyé-ímáyáá kwéomba póꞋa évakarawai aamoisáyán-kwáásí máéwasa évakaꞋa tíꞋa iwáí máéwasa évakaꞋa pukáawe. 31 ánivo máyaundawaina ááimbo imáyáamo kaweꞋó étaamo taainétaamo sáwíꞋo kwéunda arupí kwéundarakaiya Ísóigo sáwí-meyamba íma símísino. 32 ánivo Ísóigo arupí umásinkanintavenaya sáwí-meyamba kwésiminta póna marapá-kwáásímó sáwí-meyambo kwaíkwaiꞋo íním-beyambo timíndaraꞋa miwísé sáwí-meyanta íma simíníntaawe.

33 kesí kwaásiyono. mináíntávéꞋa imáyáa éꞋa toómbá néꞋa ÍsóigontaveꞋa imáyáa éꞋa aráá-tomba nánááontaveꞋa torupamái máyáamba moórá-morawai ténááontaveꞋa timuꞋmaréꞋa méꞋa aráá-tomba naaró. 34 tááimo kwétinkainaꞋo éꞋa kentí naaúmpaꞋa toómbá násuweꞋa torupamái méꞋa toómbá nánááowe. mirámó íyanamo éna Áánútu sáwí-meyamba íma timíníye. óꞋon-aintavaigwaraꞋo agaimái sísaa-uraan-aimba kentópaꞋa kweémeꞋa koméꞋa simátimenaumne.

Copyright information for `KZE