1 Corinthians 12

Áánútun-amanko asirayámbá kwétimin-kwasai.

kesí kwaásiyono. óꞋon-oꞋom-bayaimo mayánááontavena Áánútun-amanko asirayámbá kwétimimba íma ísámai usúkáavo séꞋa simátíménda ísáaro. Áánútuna aambó ímo kwakónkaꞋa Sáátáánigo tátorena tavisúwaꞋa sáwí-amba kwaréꞋa kwaántá-kwaasi kampar-ásíráyánkwáráwáí íma aaí kwésewaiti imáyáa mósá makáamba ísaraawe. Áánútun-amanko keinárawate íma máyowaꞋa sáwí-amba kwakáantaveꞋa imáyáa éꞋa maarán-áímbá simátíménda ísáaro. évakaraiwaimo sésamo Ísu kárákwiraiwaima iyémó kwésemba Áánútun-amanko miwí tirumpimbá máyáiwai kwésevo évakarawaimo sésamo Áánútu Ísumba sáwíꞋa umánkaniyemo kwésemba Áánútun-amanko miwí tirumpimbá íma máyáiye.

Áánútuna kwaási-iꞋo owáímá kwená mayáí kwémayaantavena Áánútun-amankoma óꞋon-oꞋon-asirayamba kwétimimba mimbóráwáí kwétimiye. Áánútuna mayáí óꞋon-oꞋom-bayai kwémayaantavesa Ísóigo Ísuntavesa ísámai mimbáyáí kwémayaawe. Áánútuna mayáí kwémayaantavena kwemá óꞋon-oꞋon-asirayamba kwétimisasa mimbáyáí kwémayaawe. amáparawai kaweꞋá umátinkanaaontavena Áánútun-amanko moórá-morawai tirumpimbá ména Áánútuna asirayámbá kwéagaraatinkaiye. Áánútun-amanko moórá-morawai kawer-ímáyáá kwétimisasa mináímbá kwésimatimewe. Áánútun-amanko moórá-morwai ímo ísaraan-aimba kwésimatimisasa kwésimatimewe. Áánútun-amanko moórá-morawai imáyáa kwétimisasa Áánútuntavesa asiramái mésa sésa áraiꞋa Áánútu siráiniꞋa íníye kwésewe. Áánútun-amanko moórá-morawai asirayámbá kwétimisasa tíꞋo imbá kwéasovamatinkaawe. 10 Áánútun-amanko moórá-morawai asirayámbá kwétimisasa ímo awánaraam-bayaigwaraꞋa kaweꞋá umái kwémayaawe. Áánútun-amanko moórá-morawai imáyáa kwétimisasa Áánútu simátímakain-aimba kwésimatimewe. Áánútun-amanko moórá-morawai imáyáa kwétimisasa asirayánkómbá taainésa sésa moórá Áánútun-amankompinken-asirayamban-iye sésa moórá kwaántá-kwaasiti asirayámbán-iye kwésewe. Áánútun-amanko moórá-morawai imáyáa kwétimisasa íma ísaraan-aimpinkemba kwésewe. Áánútun-amanko moórá-morawai imáyáa kwétimisasa miwímó siráan-aimba miwígwáráꞋá íma ísaraan-aimpinkemba pósa kwántámai kwésewe. 11 Áánútun-amanko kweyáá kwená imáyáavinkemba mirá éna moórá-morawai óꞋon-oꞋon-asirayamba kwétimiye.

Ísóigo áúwawaakaamba umáíya máyaunda-kwasai.

12 moórá-aimba sénaumpo ísáaro. kwaási túvimba sáwíva-tantaaꞋa kwáyáimba mimbórá-áúmán-iye. mirámó intembá kesáá Ísu Káráísitina kwaásiya sáwíva-kwaasimo máyaundaya kweséya tarúmai mimbórá-kwáásíráámbá umáíya máyaumne. 13 évakarawaiya Yútaa-kwaasiya únasaya évakaꞋa óꞋonkaa-kwaasi owasá évakaꞋa meéyámbakaawaiti mayáí kwémayaan-kwaasi owasá évakaꞋa úwoimo máyáan-kwaasi owaná Áánútu kwenamambá aiꞋmarówana kentáásirumpimba kumbéna tarúsinkenaya mimbórá-kwáásíráámbá kwéumasinkaiye.

14 kesáá mimbórá-kwáásíráámbá umái máyaundaya imáyáa éꞋa maarán-áímbó simátíménda ísáaro. mimbórá kúwawaapimba sáwíva-tantaaꞋa kwáyáimba 15 aísamaigomo sénamo kemá íma ayáámba únda póꞋa íma mimbórá áúvinkemba úne sínímba mimbórá áúvimba kwáyáiye. 16 áákomo sénamo kemá íma aúramba únda póꞋa íma mimbórá áúvinkemba úne sínímba mimbórá áúvimba kwáyáiye. 17 amápa kúwawaapaꞋo aúrane suꞋmaimo kwáyáinkakai íma ááꞋa ísáisino. amápa kúwawaapaꞋo ááre suꞋmaimo kwáyáinkakai amápa-kwiyumba íma ísáisino. 18 ánivo Áánútu kwená imáyáavinkemba amápa kúwawaaꞋa úmakena amápa-tantaaꞋa kwenamááre suꞋmai maꞋmaéna kuráiye. 19 áúwawaapinkembo mimbórá-yántááꞋó kwáyáinkakai áúwawaaꞋa íma kwáyáisino. 20 amápa-tantaaꞋa kwáyáimbanivo mimbórá kúwawaaꞋa umái kwáyáiye.

21 miráumai aúranko ayáánkontavena íma kanaán-umai séna emó ímo máyaandarakai úwoi máúsino íma sínana aꞋnónkó aísamaigontavena íma kanaán-umai séna emó ímo máyaandarakai úwoi máúsino íma síníye. 22 miráumai túwawaapinken-tantaataveta séta aamoisayámbán-iye kwésundaya ímo kwáyáinkakai áúwawaaꞋa íma kaweꞋá umái kwáyáisino. 23 túwawaapinken-tantaatavetaamo séta úwoisamban-iye kwésundaya kaweꞋá umáíya kwégarakwiyundayaawe. avoraꞋá íma agaráátínkaraunda-yantaaꞋa aúpáꞋá makéta kwégarakwiyundayaawe. 24 avoraꞋá kwáyáin-tantaaꞋa íma kwégarakwiyundayaawe. áúwawaapinken-tantaako amápaꞋa kaweꞋá umái mayáí maéna moórá-mora-yantaako kwenáúra kwenauraꞋa kárákwiyinintavena Áánútu kwenamááramaaꞋa maréna úwoisamban-iye kwésunda-yantaaꞋa kwégarakwiyiye. 26 áúwawaapinkembo moórá-yantaakomo áíꞋo ínana amápa kúwawaapakemba áíꞋa umásaniye. áúwawaapinkembo moórá-yantaako kaweꞋó ínana amápa kúwawaapakemba kaweꞋá umásaniye.

27 túwawaataveꞋo súnda-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. keinárawaꞋa Ísu Káráísiti áúwawaakaamba umái méꞋa moórá-morawai kwenaíyayaankaane aúrankaane mirán-tántáákáámbá umái máyáawe. 28 Áánútu kwená kwaási moórá-morawai mayáí tiména mirám-báyáí mayánááontavena asirayámbá kwétimena kwená aantá-kwaasi aivaꞋá usásintinkena miwí tínaaemba simátímakain-aimba simátimenaaowai usásintinkena miwí tínaaemba kwená aambá agaráátinkanaaowai usásintinkena miwí tínaaemba ímo awánaraam-bayai mayánááowai usásintinkena tíꞋo kwéin-kwaasimo asóvamatinkanaaowai usásintinkena miwí tínaaemba túwaꞋnaa ónááowai usásintinkena miwí tínaaemba óꞋon-oꞋom-bayairaꞋo kárákwiyonaaowai usásintinkena miwí tínaaemba óꞋon-oꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo sénááowai usásintinkena mirá ónááowai usásintinkavaꞋa kuráiye.

29 Áánútu aantá-kwaasiti mayáí tímakaimba amáparawai íma mirám-báyáí máyáawasa évakarawai máyáawasa Áánútu simátímakain-aimba simátímémba amáparawai íma mirám-báyáí máyáawasa évakarawai máyáawasa Áánútuna aambá kwéagaraatinkaamba amáparawai íma mirám-báyáí máyáawasa évakarawai máyáawasa ímo awánaraam-bayai kwémayaamba amáparawai íma mirám-báyáí máyáawasa évakarawai máyáawasa 30 Áánútuna asirayándéí tíꞋo kwéimbo asóvamatinkaamba amáparawai íma mirám-báyáí máyáawasa évakarawai máyáawasa óꞋon-oꞋon-aimba ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba amáparawai íma mirá sewasá évakarawai sewasá mináínkóná ááimbo kwántámai kwésemba amáparawai íma mirá owasá évakarawai kwéovo Áánútu kwená imáyáavinkemba mirán-ásíráyámbá kwétimiye. 31 Áánútu kwétimin-asirayamba mayánáemo kwésemba imáyáa éꞋa séꞋa Áánútuna mayáí usáyaaitamai-mayai mayánáemo séꞋa tiyáántán-kwimai mayáí máyáaro.

mináímbá kemá imáyáa éꞋa séꞋa kawer-áímbán-ivo kwaásimo tirumbó tímémba minánkó amápar-ankomba usáyaaitaraimba minánkóná ááimba simátíménda ísáaro.

Copyright information for `KZE