1 Corinthians 13

kwaásimo tirumbó tíméwaina ááimban-iye siráin-kwasai.

Áánútun-amankomo asirayámbó simínataamo óꞋon-oꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkembo sétaamo kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa tááivinkenkwaraꞋo sétaamo miráwé suꞋmaimo étaamo ímo kwaásiti imáyáamo ondayáámó éta mináímbá úwoi-aimba séta kámoyambo úwoimo tontembá mirá éta peróꞋo úwoimo tuvúwóntemba mirá ónaundayaanivo kwaásiti imáyáamo étaamo éta kaweꞋá umátinkanaumne. Áánútumo asirayámbó simínataamo simásímakain-aimbo simátimetaamo Áánútumo aúpáꞋó marénamo avoraꞋó marénamo uráin-aimba isétaamo ímo ísaraunda-aimba Áánútu simásímakain-aimba isétaamo Áánútuntavetaamo asiramáímo métaamo sétaamo áraiꞋa Áánútu siráiniꞋa íníye sétaamo Áánútumo siráintemba umbai-máyáímó maétaamo miráwé suꞋmaimo étaamo ímo kwaásiti imáyáamo éta úwoi-kwaasiya úne. makáunda-yantaaꞋo amápaꞋo tímatuwetaamo Áánútuna mayáíyá kwémayaundayavaiya sáwíꞋa umásinkaamba aamoí éta kanaán-iyemo sétaamo mirámó étaamo ímo kwaásiti imáyáamo ondayáámó éna siráunda-ainko íya súwaꞋnaa íníye.

kwaásimo tirumbó tíméwaina ááimba maarán-áímbán-iye. kwaásimo tirumbó tíméwai sáwíꞋo kwéumatinkaamba anondá íma mirá ombá túwaꞋnaa esa kwaásimo tirumbó tíméwai túwíꞋo kwáyáin-kwaasiyavesa tirumbá íma sáwíꞋa umátinkesa kwaásimo tirumbó tíméwai miwí túwíꞋa íma maé iyésa kwaásimo tirumbó tíméwai kesávésa amápa-tantaaꞋa kaweꞋá kwéune íma sésa sáwí-aimba íma sésa kwaásimo tirumbó tíméwai kesáái usáyaaitainkwae íma sésa kwaásimo tirumbó tíméwai íma ááéma áwááꞋa sésa kwaásimo tirumbó tíméwai sáwíꞋo umátínkáamba íma imáyáa úmae iyésa kwaásimo tirumbó tíméwai sáwíꞋo uráantavesa íma aamoí ésa kaweꞋó uráantavesa aamoí ésa kwaásimo tirumbó tíméwai umbai-yántááꞋó kwáyáimpimba úwoi mésa kwaásimo tirumbó tíméwai amáparawaiyavesa íma inkaisí-ímáyáá ésa amáparawai kaweꞋá ónááontavesa timuꞋmarésa mésa kwaásimo tirumbó tíméwai amápar-umbai-yantaapimba asiramái mésa íma ivátuwesa miráumai kwémaewe.

kwaásimo tirumbó tímémba minánkómá kwaíkwaiꞋa éna íma ánásainana Áánútu simátímakain-aimba kwésimatimim-bayai ánásainana óꞋon-oꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkemba kwésem-bayai ánásainana ímo ísaraan-aimbo Áánútu simátímakain-aimba kwésimatimem-bayai ánásaniye. ímo ísaraunda-aimbo Áánútu simásímakain-aimba íma kanaán-umai ísáyasaraundayaawe. Áánútumo simásímakain-aimba simátímakaunda íma kanaán-umai simátímatasaraundayaawe. 10 Áánútu kasenkuíꞋa ónaumnemo siráimba naaémba paárinimba póta ímo ísáyasaraunda-ainkwaraꞋa ánásagwinata amáparawaina ááinta awánanaundayaawe.

11 iyámpói máyaawandaraꞋa iyámpóímo kwésentemba mirán-áímbá séꞋa iyámpóímo kwéontemba mirá éꞋa iyámpóímo kwéontemba mirán-ímáyáá uráumpo kwaási-iꞋa uráunda iyámpóíraꞋo uráunda-yantaaꞋa tukáumne. 12 iyámpóímo ímo kaweꞋó umáímo ísáantemba Áánútuna kwaásiya íma kaweꞋá umáíya Áánútuna ááimba kwéawanaundayaawe. nompímbó kwaási tóiꞋo ímo awánamaimo kaweꞋó úndantenta ívéꞋa miráráántá kwéundaya Áánútuna ááimba íma kaweꞋá umáíya kwéawanaundayaanivo kwaási tóiꞋo avoratáámó awánáúndantemba naaémba miráyá ónaundaya Áánútuna ááimba kaweꞋá umáíya awánanaundayaawe. ívéꞋa íma awánasaraundaya Áánútu kentáámó suwánasaraintemba naaémba Áánútuna ááimba awánasanaundayaawe. 13 mirá ínívo ívéꞋa Áánútuwe aráápamaiya máyaunda-amba isaná áraiꞋa Áánútuwe maíꞋmaiꞋa ónaundayaawemo kwésunda-amba isaná Áánútumbo tirumbó áméne kwaásimo tirumbó tímén-amba isaná umái minkáúmbó-ámbá kwáyáivo usáyaaitarain-amba Áánútumbo tirumbó áméne kwaásimo tirumbó tímén-amban-iye.

Copyright information for `KZE