1 Corinthians 14

Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimen-kwasai.

kwaásimo tirumbó tímén-amba asiramái kwaréꞋa Áánútumo kwétaain-timin-asirayamba mayánáe séꞋo Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimemba anón-tantaaꞋa imbá póꞋa minásíráyámbá mayánáe seró. Áánútun-amankomo asirayámbó kwétimisasamo óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba íma kwaásiyavesa kwésevo Áánútuntavesa sésa kwaásimo mináínkóná ááimbo ímo ísaraantavesa kwaásiyavesa íma kwésewe. Áánútun-amanko asirayámbá kwétimisasa aúpár-áímbá kwésevo évakarawai Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimemba asiramái arupí umái kaweꞋá kwéumatinkaamba mindáyaveꞋa séꞋa Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimemba anón-tantaaꞋa imbá póꞋa minásíráyámbá mayánáe seró kwésune. óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésewai kesávésa simái kwéasiraavo Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimewai Áánútuna kwaási amápaꞋa asirayámbá kwétimewe.

Áánútun-amankomo asirayámbó kwétimisaꞋo óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo sénááomba siráái kwétaivo Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimen-asirayamba maéꞋa simátimenaaomba ávááraumai siráái kwétaiye. torupamái máyáamba óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba mináímbó kwántámai síníwaimo ímo ménamo simátiminasamo ésa mináínkóná ááimba íma kaweꞋá umái íséwana mináínkó íma túwaꞋnaa íníye. miwí tááigo íma túwaꞋnaa íníntavesa Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimewasa avoraꞋá kwésimatimentavesa miwí óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésewai usáyaaitaraawe.

kesí kwaásiyono. kentópaꞋa koméꞋa óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkembo sendamó éꞋa íma isáíyana kesááigo íma túwaꞋnaa ínívo Áánútumo paárurain-ainaꞋi. ímo ísaraunda-aimbo Áánútu simásímakain-ainaꞋi. Áánútumo simásímakain-ainaꞋi. Áánútuna aambó kwáráan-ainaꞋi. mirán-áímbó avoraꞋó simátíméndamo éꞋa isáíyana kesááigo túwaꞋnaa íníye. ontóímó ímo kaweꞋó umáímo sínasamo ésa íma ísámai kaweꞋá ónááovo kaweꞋó umáímo sínasamo ésa ísámai kaweꞋá ónááowe. moóráwaimo ímo kaweꞋó umáímo aayamáímo sínasamo ésa íma isésa tayorupanááowe. miráumai torupamái máyaiyampimba óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo síyaꞋo éꞋa mináínkóná ááimba íma isánááomba keáínkáámbá sénááowe. 10 amápaꞋ-maravaꞋa sáwíva-kwaasi mésa óꞋon-oꞋon-aimba kwésemba mináínkóná ááimba kwáyáivo 11 moóráwai kwenááivinken-aimba sínaꞋa séꞋa imáyáa éꞋa óꞋon-daopaken-kwaasiye senaná kentávéna imáyáa éna óꞋon-daopaken-kwaasiye síníye. mirámó kwésen-ainko íma túwaꞋnaa íníye. miráumai torupamái máyáamba óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba mináínkó íma túwaꞋnaa íníye. 12 Áánútun-amankomo kwétaain-timin-asirayamba mayánááomba aamoí éꞋa póꞋa Áánútuna kwaási kaweꞋá umátínkáin-asirayamba tiráái kwétainaꞋa mairéꞋa Áánútuna kwaási kaweꞋá umátínkáaro.

13 mindáyaveꞋa óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésewai ÁánútumpaꞋa áísaa íyana mináímbó kwántámaimo simátimenaaontavena asirayámbá timíníye. 14 Áánútun-amankomo asirayántáámó símakaisataamo óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkembo Áánútuntaveta námúnaa kwésundaya sóikakenta kwésumpo kentáásí imáyáao úwoisankaamba umái kwémaiye. 15 mindáyaveta maaráyá ónaumne. Áánútun-amankomo asirayántáámó símakaimba óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkenta Áánútumpata námúnaa séta kentáá sááivinkenkwarata sénaumne. óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinken-ima séta kentáá sááivinken-igwarata sénaumne. 16 óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo ÁánútumpaꞋa námúnaa kwéseꞋa kwenáwíꞋa mósá máráamba moóráwaimo úwoi-kwaasimo miráwaina ááimbo ímo awánaraiwaimo keinárawaꞋo torupamáímo máyáampimbo ménamo éna kwésen-ainkona ááimba íma ísaraindayavena póna íma kanaán-umai áraitavaiye síníye. 17 óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo ÁánútumpaꞋo námúnaamo kwésemba kaweꞋán-ivo mináínkóná ááimba íma ísaraindawaimba mináínkó íma asirayámbá amíníye.

18 óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba évaka-tawai kwésevo kemá óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkembo kwésunda sáwíva-tawai kwéseꞋa mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. 19 ánivo Áánútuna kwaási torupamái máyáamba óꞋon-aimbo ímo ísaraunda-aimpinkembo ayáátáár-aimbo kwésunda sáwíyan-tantaaꞋan-ivo ísaraan-aimpinkembo asirayámbá timínín-aimbo ákí-aimbo kwésunda mindá anón-tantaaꞋan-iye.

20 kesí kwaásiyono. iyámpóímo ímo kawer-ímáyáámó ontembá íma mirá éꞋa táákaevayan-kwaasimo onten-ímáyáá oró. umarambó ímo sáwí-imayaamo ontembá mirán-oro. 21 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

Ísóigo séna kesí kwaási kesáái íma ísaraamba póꞋa simátimenaumne. óꞋon-aimbo kwésewai simátíménasa miwí tááivinkemba simátimesa sáwíꞋa umátinkaiyasa pósa kentávésa íma imáyáa ésa kesáái íma isánááowe
agaimaréna siráiye.
22 naaóváꞋá Áánútu mirá éna kwená kwaási kwenáái ímo ísarowai kwená asirayámbá agaráátinkomba awánaraantemba Áánútun-aaiyavesa íma áraire kwésiyawai óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésen-aimba isésa sésa Áánútuna asirayámpínkémbá kwésewe sénááowe. ánivo Áánútu simátímakain-aimba kwésimatimemba Áánútun-aaiyavesa áraire kwésiyawai isésa sésa Áánútuna asirayámpínkémbá mirá kwésewe sénááowe. ánivo Áánútun-aaiyavesa íma áraire kwésiyawai isésa íma mirán-áímbá kwésewe.

23 Áánútuna kwaási torupamái máyaiyampimba amáparawaimo óꞋon-oꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo síyasamo úwoi-kwaasimo Áánútun-aaiyavesa ímo áraire síyan-kwaasimo usávéꞋmaimo isésamo ésa maawí uwoꞋaó-kwáásímán-owe sénááowe. 24 ánivo amáparawaimo Áánútumo simátímakain-aimbo avoraꞋó síyasamo úwoi-kwaasimo Áánútun-aaiyavesa ímo áraire síyan-kwaasimo usávéꞋmaimo isáíyanamo éna mináínkó tirumbá airaráínasa sáwíꞋa uráumne sésa 25 miwítí aúpá-sáwí-ímáyáá avoraꞋá mémaresa Áánútu aúrankaꞋa kívairesa kwená imáyáa mósá marésa sésa áraiꞋa keinárawapimba Áánútu máyáiye sénááowe.

Áánútuntavai imáyáa ésa torupamái maíyankaꞋa arupí umái máéro siráin-kwasai.

26 kesí kwaásiyono. kemó súnda-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. ÁánútuntaveꞋa imáyáa éꞋa torupamái maíyankaꞋa moóráwai maarán-íyá sénaumne sínana moóráwai Áánútun-aaivinken-aimba simátiminana moóráwai Áánútumo agarááránkaraimba simátiminana moóráwai óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkemba sínana moóráwai mináímbó kwántámai sínaꞋa miráumai Áánútuna kwaási asirayámbá kwétimentavai mirá úmaeꞋa íyóro. 27 óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo sénááombo éꞋa kaumbo-káé-kwaasiye suꞋmai séꞋa aivaꞋá moóráwai sínda kwántámai simásuwainana kwenánaaemba moóráwaimo sínda kwántámai simásuwainana kwenánaaemba moóráwaimo sínda kwántámai simásuwainaꞋa mirá sénááovo 28 mináímbó kwántámaimo síníwaimo ímo máyainaꞋo éꞋo óꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésewai amáparawai túrankaꞋa íma séꞋa imáyáavinkemba ÁánútuntaveꞋa seró. 29 Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimemba kaumbo-káé-kwaasimo usásimbaimo kwésimatimemba évakarawai iséꞋa mináímbá taaímbai kwéisaawe. 30 mináímbó ísáan-kwaasivinkembo Áánútumo moóráwaimbo simáminanamo éna kwésimatiminda-kwaasigo kwenáái ánásainana moóráwai usásinena simátiminiye. 31 Áánútumo aaí simátímakaiwai amápaꞋa séꞋa moórá-morawai moórá-mora-tawai símae iyéꞋa póꞋa amáparawai iséꞋa asirayámbá mayánááowe. 32 Áánútumo simátímakain-aimbo kwésimatimewai kwésemba kentí imáyáarare suꞋmai kwégarakwiyovo mirán-oro. 33 kawer-ímáyáámó kwéeꞋo paru umáímo máyáamba Áánútumba aráái kwétaivo simátímén-aimba kárákwiyoro.

Áánútuna kwaási amápaꞋ-naopaꞋo torupamáímo máyáamba maará kwéowe.
34 torupamái máyáampinkemba aaraí íma aaí kwésewe. Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkembo siráintemba aaraí íma kárákwiyonaaowe. 35 mindáyaveꞋa torupamái máyáampinkemba aaraí aaí sevó sésa moórá-ainkona ááimba tísaa ónáe sésamo ésa miwítí naaúmpaꞋa tuwaiꞋmááꞋa tísaa ónááowe. 36 kentí imáyáavinkembo mirámó kwéomba Áánútun-aai keinárawapinkene suꞋmai íma paáruraisaꞋa keináraware suꞋmai ímanivo óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasigwaraꞋa ísaraavo miwímó torupamáímo mésamo ontembá mirán-oro.

37 keinárawapinkemba évakarawai kesávésa sésa Áánútumo siráin-aimba ísaraundawai úne kwésiyawaiye évakarawai kesávésa sésa Áánútu asirayámbá símakaiwai úne kwésiyawaiye mirámó kwésewai maanáúváímó agaimáímo timúndavimba awánéꞋa séꞋa mináímbá Ísóigo asiramái siráin-aimban-iye sénááovo 38 maanáúváímó agaimáímo timúndamo ímo iséꞋo éꞋa miwí tááigwaraꞋa íma ísáaro.

39 kesí kwaásiyono. Áánútumo simátímakain-aimbo simátimemba asirayán-ímáyáá éꞋa simátímaꞋmae iyéꞋa óꞋon-oꞋon-aimbo ímo ísaraan-aimpinkembo kwésemba íma aambá áúmbaraaro. 40 ánivo amápar-aimbo kwésemba íma sáwívar-aimba séꞋa paru umai arupí umai máéro.

Copyright information for `KZE