1 Corinthians 16

Ísóigona kwaási túwaꞋnaa on-óntánkóná kwaasái.

Ísóigona kwaási Yérúsaremu-naopaꞋa máyáawai toómbá íma makáawai túwaꞋnaa ónááomba óntamba torupéꞋa maarán-oro. Kárésiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási máyáawai simátímakaundantemba mirán-áímbá simátimumpo mirán-oro. moórá-mora-sontaaraꞋa moórá-kigauvin-ontamba taaímbai Ísóigona kwaási túwaꞋnaa ónááopaꞋa maréꞋa kentí naaúmpimpaꞋa maránááomba anómba ínaꞋa naaémba kentópaꞋa komáyáanaꞋa Ísóigona kwaási Yérúsaremu-naopaꞋa máyáawai timénááon-ontamba íma avakáá-íyamba úwoi mai-timénááowe. keinárawapinkemba évakarawai usásintewaꞋa kentópaꞋa koméꞋa aúvái agaimái timéꞋa tiꞋmáráanasa Ísóigona kwaási Yérúsaremu-naopaꞋa máyáawai mináúváíyé torupámaranaaon-ontane maimaésa mátimenaaowe. mitáwai kemó komayánaunda-mayaimo kwáyainaꞋo éꞋa konasá miwí kesé kónááowe.

Kórínti-naopaꞋa kónáe siráin-kwasai.

Másétóniyaa-maravaꞋa Áánútuna áséi-kwasai simátimeꞋa naaónáe kwéunda póꞋa mirá kósimatimeꞋa kentópaꞋa komáéndama ákírara koménaum. ayáátáákara koménaumno. ímo aampaꞋó kwénaaon-kanaa uwí-nómpákén-úndámó maivaiyáíndarara óꞋon-daopaꞋa kónaumno. óꞋon-daopaꞋo kónáe onaꞋó éꞋa súwaꞋnaa íyaꞋa kónaumne. kentópaꞋo ayáátáákaꞋo koménaemo kwésunda Áánútumo owé sínaꞋo éꞋa ayáátáákaꞋa koménaumne.

maankáꞋá Évésasi-naopaꞋa áséi-kwasai simátimenaunda-kwaasi sáwívaꞋa máyáamba pósa isésa áraire sésa asiramái ménaaowai máéwasa kesí mayáíyávésa aambá aunónááon-kwaasi sáwívaꞋa máyáawe. mimbáyáímó kwémayaunda toómbá ákáꞋmai Áánútuntavesa ísámai kaunánáe sésa torupaambá minkánáá íma tiráisaꞋa méꞋa mimbáyáí kwémayaunda póna mintánón-kánáá ánásainaꞋa kónaumne.

10 moóráwai Tímótimo kentópaꞋo koménimba aamoí kwéeꞋa áwaꞋnaa oro. kemó úndantemba Ísóigona mayáí kwémayaivo 11 kwentávéꞋa úwoi-kwaasiman-iye íma séꞋa tínaaemba umáméro. keinárawaꞋo tiyuwénamo kesópaꞋo tínímba áwaꞋnaa íyana kesópaꞋa kaweꞋá umái tíno. kwesémo Ísóigona kwaási kentáásí kwaási kesópaꞋo ténááontaveꞋa timuꞋmaréꞋa máyaumne.

12 kentáásí kwaási áwíꞋa Ápórosimba asiramái simámeꞋa séꞋa Kórínti-naopaꞋa kentáásí kwaási kwíya-tawai esé kwaaó súnda póna ívéꞋa íma kanaán-umai kwínívo aambó kwáyainanamo éna kwíníye.

13 kentúraꞋa kárákwiyeꞋa Áánútuwe aráápamai maíꞋmaiꞋa úmae iyéꞋa íma tááꞋa káínaꞋa asiramái máéro. 14 mayáímó kwémayaamba kwaásiti imáyáa umái mayáí máyáaro.

15 kesí kwaásiyono ísáaro. Ákáyaa-maravaken-kwaasi Sétevanasina akúmbá aivaꞋá ÁánútunopaꞋa tiráawai Ísóigona kwaási asiramái kwétuwaꞋnaa on-áímbá ísaraawe. asiramái simátimeꞋa séꞋa 16 mirán-kwáásí kwésen-aimba taagwiyavéꞋa miwísé Áánútuna mayáí asirayám-báyáí kwémayaawai táái ísáaro.

17 keinárawapinkemba kaumbonárau túwíꞋa Sétevanasiye Vótúnetasiye Ákáísiye mindárau kesópaꞋa tewaꞋá aamoí kwéumpo keinárawaꞋa íma amáparawai kanaán-umai kesópaꞋa tewasá mindárau kesópaꞋo tembá aamoí kwéune. 18 mindárau kesí imáyáa aúnáiꞋa umásinkesa kentí imáyáagwaraꞋa mirá uráawe. mirán-kwáásí túwíꞋa mósá máráaro.

19 Ésiyaa-maravaꞋa naaóꞋ-naokemba Ísóigona kwaási keinárawatavesa kaweꞋá umái máéro kwésewe. moóráwai áwíꞋa Ákwíra awainínkó Párísiraawe mindáraiti naaúmpaꞋa torupamái máyáawai Ísóigowe tarúmai máyáawai aamoí ésa keinárawatavesa kaweꞋá umái máéro kwésewe. 20 maankáꞋó máyáawai Ísóigona kwaási amáparawai keinárawatavesa kaweꞋá umái máéro kwésewe. moórá-morawai tiyáámba tíméro.

21 ayááíráꞋá kemá Póro agaimaráúmpo awánéꞋa kwenayáánaviꞋa póna kwenááiman-iye séꞋa ísáaro. kemá Póro séꞋa kaweꞋá umái máéro kwésune. 22 ÍsóigompaꞋo ímo tirumbó áméwai Áánútu sáwíꞋa umátinkaniye. kentáásí Ísóigo marapáꞋá kumíníye kwésune. 23 Ísóigo Ísu úwoi kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune. 24 Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawaꞋa kembá sirumbá kwétimune.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE