1 Corinthians 5

avowán-awaininkomba mairáin-kwasai.

keinárawapinkemba moóráwai anómba sáwíꞋa éna avowán-awaininkomba mairáiye sewaꞋá ísaraumne. keinárawaꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa áraire kwésewai mirá-sáwíꞋó kwéiwaintaveꞋa étuwaao íma sewaná úwoi mirá kwéimbanivo Áánútuna aambó ímo kwégwaraawai íma mirá kwéesa mirámó kwéowaiyavesa sáwí-meyamba mayánááowe kwésewe. keinárawapimba moóráwai ména anó-sawiꞋa kwéisaꞋa kaweꞋá umáíya máyaumne kampaꞋá kwéseꞋa kentúma maé kwéiyovo sáwíꞋa uráin-kwaasiyavena kentirunkómó umbaimó táínaꞋa minkwáásí aiꞋmátuwaaro. kemó kentópaꞋo komékai minánó-sáwíꞋó uráiwaimba aaivimbá mayankéꞋa sáwíꞋa kwéone súsina. kemá némpaꞋa méꞋa kesí imáyáao kentópaꞋa kwáyáísaꞋa misáwíꞋó uráiwaimba áꞋa aaivimbá mayánkaraumne. torupamáímo maíyampimba kesí imáyáao kentópaꞋa kwáyainana Ísóigo Ísuna asirayámbá keinárawate kwáyáintaveꞋa misáwíꞋó uráiwaimba aaivimbá mayánkáaro. Áánútuna kwaási kárákwiraampinkemba aiꞋmátuwenana Sáátáánigo umbai-yántááꞋá amínana sáwí-amba tuwáinana Ísóigo Ísumo kumíndaraꞋa kwembá airáníntaveꞋa mirá éꞋa aaivimbá mayankéꞋa aúwáaro.

kaweꞋá umáíya máyaumne kwéseꞋa makáawanamo moórá-kisaamo kampindénamo imbá amápa-kisaavaꞋo kóyáwé intembá keinárawapimba moóráwai miráumai sáwíꞋo índawai keinárawapimba tivó séꞋa aiꞋmátuwaaro. tíyótaasa-tanon-kanaa tóyo ésa Yútaa-kwaasi toómbó intóráín-tantaaꞋa tuwésa aúná-tomba marésa sipisípi-araaꞋa tuvúꞋmái kwénaawe. miráumai Ísu Káráísiti kentááyáváíyé séna pukáimba póꞋa aúnáiꞋa umái méꞋa mindáyaveꞋa misáwíꞋó uráimba kwétuweꞋa kaweꞋá umái máéro. sáwíꞋo kwéone sáwí-yantaatavaiye íma aamoí éꞋa kawe-tántáátáváíyé árair-aintavaiye suꞋmai aamoí oró.

ááéma moórá-auvai agaimái simátimeꞋa séꞋa aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné kwéowaise íma máéro siráunda 10 mináímbó siráunda Áánútuna kwaásivinkembo mirámó kwéowaise íma máéro siráumne. ÁánútunopaꞋo ímo tiráan-kwaasi aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné óꞋon-oꞋon-tantaar-umoyane túran-andawe ésa marapá-tántáátávésa aamoí ésa íma Áánútuntavesa aamoí ésa mirámó kwéon-kwaasiyaveꞋa íma séꞋa Áánútuna kwaásivakewaimo mirámó iíyávéꞋa siráumne. ÁánútunopaꞋo ímo tiráan-kwaasi amápaꞋ-maravaꞋo máyáamba íma tiyuwéꞋa miwísé úwoi máéro. 11 ánivo agaimakáunda-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. moóráwai Áánútuna kwaási úne kwésiwai aarai-úmóyáné óꞋon-oꞋon-tantaar-umoyane aúran-andawe éna marapá-tántáátávéna aamoí éna Áánútuntavena íma aamoí éna simái túwíꞋa sáwíꞋo umátinkena uwoꞋaóꞋ-nómbá néna uwoꞋaóꞋá kwéiwaise íma méꞋa kwesé íma toómbá naaró. agaimakáunda-ainkona ááimba mirán-áíntávéꞋa siráundawe.

12 ímo ÁánútunopaꞋo tiráawai kemá íma aaivimbá maitinkánaumpo Áánútu aaivimbó maitinkánímba mindá kwendéímán-iye. keinárawapinkemba Áánútuna kwaási sáwíꞋo uráawai aaivimbá maitínkáaro. keinárawapinkemba moóráwai misáwíꞋó uráindawaimba aiꞋmátuwaaro.

Copyright information for `KZE