1 Corinthians 6

Ísóigona kwaásivimbo umbai-yántááꞋó kwáínda arupí umátínkáaro siráin-kwasai.

moórá-aimbo sáwíꞋo kwéomba simátíménda ísáaro. keinárawapinkemba évakarawai sáwíꞋo ombá ímo ÁánútunopaꞋo tiráan-anon-kwaasitopaꞋa mátínkareꞋa aaivimbá maitínkáamba sáwíꞋa kwéovo Áánútuna kwaásiti anón-kwaasiraꞋa mátínkareꞋa iséise éꞋa arupí umái máéro. naaémba Áánútuna kwaási anón-kwaasi-iꞋa ésa amápaꞋ-maravaken-kwaasi táái isésa kaweꞋ-máyáíyé sáwí-mayaiye sésa taaínkaar-esa naaémba mirá ónááovo ívéꞋa sáwíyan-aimba kanaán-umai iséise éꞋa arupí umái máéro. naaémba kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa táái isánááomba mindá anón-tantaaꞋan-ivo marapáꞋó máyáan-kwaasi tááimo arupí ónááomba mindá sáwíyan-tantaaꞋan-iye. moórá-yantaaꞋo arupí ónáe séꞋo éꞋa Áánútuna kwaásivimbo túwíꞋo ímo kwáyainda-kwaasiyaveꞋa arupí umásínkáaro íma séꞋa túwíꞋo kwáyaindawaiyaveꞋa arupí umásínkáaro seró. sáwíꞋa kwéune séꞋa misáwíꞋó kwéomba ivátuweꞋa kaweꞋá ónááontaveꞋa maanáímbá kwéagayaumne. keinárawaꞋa séꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne kwésembanivo íma aaí ísámai arupí kwéumatinkaavo Áánútun-aaiyavesa ímo áraire siráawairaꞋa mátinkeꞋa séꞋa moórá-aimba arupí umásínkáaro séꞋo kwéomba mindá sáwíꞋan-iye.

ÁánútunopaꞋo ímo tiráan-kwaasiraꞋo mátinkeꞋa aaivimbá maitínkáamba sáwíꞋa éꞋa Áánútuna aambá íma kaweꞋá umái kwégwaraawe kwésune. kentí anón-kwaasimo ísátinkaiyan-ainkomo éna ayááímó úwoimo kwénimba mindá kítokaꞋa sáwíꞋan-ivo ÁánútunopaꞋo ímo tiráan-kwaasitopaꞋo aaivimbó maitínkáamba mindá anómba sáwíꞋan-iye. mirámó ombá Áánútuna kwaási kentíváꞋawaawi sáwíꞋa kwéumatinkeꞋa kentúwíkwaraꞋa sáwíꞋa kwéowe.

sáwíꞋo kwéowaimo Áánútumo kárákwiraipaꞋo ímo kónááowaimo ontembá kwéowe. kampar-ímáyáá íma éꞋa simátimunda-aimba ísáaro. aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné ésa marapá-tántáátávésa aamoí ésa Áánútuntavesa íma aamoí ésa kwaaí keíyái kesuwainíné sisaná kesuwairé sésa sáwíꞋa úmae nááówasa aaraí miráumai keíyái sáwíꞋa úmae kwénaaesa 10 umóyámbá ombá túran-anda ésa uwoꞋaóꞋ-nómbá nésa uwoꞋaóꞋá ésa simái túwíꞋa sáwíꞋa umátinkesa kwétinkamesa umóyámbá ésa mirámó kwéon-kwaasi Áánútu kárákwiraipaꞋa íma kónááowe. 11 keinárawapinkemba évakarawai mirámó uráan-kwaasiraaniꞋa kwéombanivo kentáásí Áánútun-amanko Ísóigo Ísu Káráísitina asirayándéí misáwí-yántááꞋá maitiyuwéna Áánútundei-iꞋa umátinkena kwenaúrankaꞋa arupí umátínkaraiye.

túwawaaꞋnei Ísóigona mayáí mayánááon-kwasai.

12 keinárawapinkemba évakarawai séꞋa amáparitaamo kwéundaya kanaán-iye kwésevo kemá séꞋa évakariꞋo kwéomba íma kaweꞋá kwéumatinkaiye séꞋa moórá-aimba amápariꞋo kwéunda kanaán-ivo évakariꞋo kwéunda miwá kembá tátoranintaveꞋa aꞋáo kwésune. 13 toónkó tirumpimbó kumíníntavena isaná tirunkó toómbó náníntavena kwáyáimba póna Áánútu minkáé-tántááꞋá ánásasuwaniye. mirá ínívo túwawaatavesa imáyáa ombá maarán-iye. túwawaaꞋnei aarai-úmóyámbá ónááomba ímanivo mintúwáwááꞋnéí Ísóigona mayáí mayánááowe. mirámó ónááontavena Ísóigo túwawaakaꞋa kwétuwaꞋnaa-iye. 14 Áánútu Ísóigomba pukáimpinkemba usásinankaraintemba kwená asirayándéí kentáá súwawaaꞋa usásisinkanintaawe.

15 kentúwawaaꞋa Káráísiti aíyayaankaambo kwéimba póꞋa eénánkáꞋó kwénaainda-ininkowe íma maéꞋa mimbórá-túmá aúꞋmái máéro. 16 moóráwai eénánkáꞋó kwénaainda-ininkoe máyáimba mimbórá-túmá aúꞋmái máyááiye. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

minkáéꞋnárai mimbórá-túmá
maꞋmái máyááiye
agaimaréna siráiye.
17 ánivo Ísóigoe tarúmai máyáiwai kwenamankó kwesé máyáísana mimbóráíꞋa umái máyáiye.

18 aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné kwéomba tínaaemba umáméro. óꞋon-oꞋon-tantaaꞋo sáwíꞋo kwéomba túgo íma sáwíꞋa kwéivo aarai-úmóyámbó kwéomba túgo sáwíꞋa kwéiye. 19 Áánútu kwenamankómbá aiꞋmarówana kentirumpimbá kumbáyáimba póna kentúma Áánútun-amankona naambá kwáyáimba áꞋa ísaraawe. kentúma Áánútundeima isaꞋá kesúma kendéíyáámá póta sirááímo kwétainiꞋa úwoi ónaumne íma seró. 20 Ísu Káráísiti keinárawatavaiye sénamo pukáimba mimbéyámbá keinárawaꞋa kwendéímán-ovo marapáꞋó máyáamba Áánútu áwíꞋa anómba úmae íyóro.

Copyright information for `KZE