1 Corinthians 7

aaraimó kwémayaan-kwasai.

évakar-aimbo agaimáímo sísaa-uraan-aintaveꞋa simátimune. awá-kwáásí aaraí íma maésa úwoimo ménaaomba mindá kaweꞋán-iye. ánivo keinárawaꞋa úwoi kwaásivimbo máyáawai aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné anómba kwéompimba máyáantaveꞋa umóyámbá únavo séꞋo aaraí mayáíyasa kwaaí mayáíyasamo ónááomba mindá kaweꞋán-iye. kwaaigó kwenáúma íma aambá aunínívo mindá awainínkóndéímá isaná awainínkó kwenáúma íma aambá aunínívo awaikóndéímá isaná miráumai kwenáwaꞋna-awaꞋnaa umái méyaaoiye. awainínkó kwenáúma íma kárákwiyisana awaikó kwégarakwisana awaikó kwenáúma awainínkó kwégarakwiyiye. íma aambá aunésarai ánivo kanaán-iye sésarai Áánútuntavesarai imáyáa ésarai námúnaa símae iyóyááoiyantavesarai sáwíyan-kanaa agándayaaoiye. minkánáá ánásainasarai mimbórávímbá koyauwéꞋmái méyaaoiye. íma kanaán-umai kentúraꞋa kárákwirewana ayáátáákaꞋa nénkaꞋa méyana kaweꞋó umáímo méyan-asirayamba ánásainana Sáátáánigo sáwíꞋa ígwáe séna tavisivó séꞋa simátimundantemba mirán-oro.

mináíntávéꞋa íma asiramái simátimeꞋa séꞋa mirán-oro séꞋa mirán-áíntávéꞋo sísaa omba simátimeꞋa séꞋa mirámó ónááomba kaweꞋán-iye kwésune. kemó aaraimó ímo makáundantemba amáparawai mirámó ónááomba siráái kwétaiye. ánivo ímo mirámó ónááomba Áánútu mirám-baaran-tantaakona asirayámbá kwétimiye.

simátíménda awá-kwáásíyé ketor-íníné ísáaro. kemó máyaundantemba mirámó ónááomba kaweꞋán-iye. ánivo ímo kanaán-umaimo kentúraꞋo kárákwiyeꞋo éꞋa aaraí mayáíyasa kwaaí mayáíyasa ónááowe. aaraí mayáíyasa kwaaí mayáíyasa ónááomba mindá íma sáwíꞋan-ivo úwoimo mésamo aaraí mayánáe-imayaamo anómba únavo séꞋa aaraí mayáíyasa kwaaí mayáíyasa ónááomba kanaán-iye.

10 aaraí máyáísana kwaaí máyáísana kwéowai simátimeꞋa séꞋa íma kesí imáyáavinkemban-ivo Ísóigona imáyáavinkemba kwésimatimune. aaraigó awaikómbá íma auwéna kówíno. 11 ánivo awaikómbó auwénamo éna óꞋomba íma kwaaí mayáíno. ímo mirámó énamo éna koyauweréna awaikónópaꞋa tíno. kwaaí íma kentuwainímbááꞋa tiꞋmátuwaaro.

12 moórá-aimba simátíménda Ísóigo simátimiyo íma siráivo kemá kwésimatimune. keákwákómó ékai awaikó Áánútun-aaiyavena áraire siráisana awainínkó íma áraire kwésin-ininko awaikóntávéna esé méyae sínanamo éna íma aiꞋmátuwaino. 13 ánivo awainínkó Áánútun-aaiyavena áraire siráisana awaikó íma áraire kwésiwai awainínkóntávéna esé méyae sínanamo éna íma aiꞋmátuwaino. 14 kwaaí Áánútun-aaiyavena íma áraire kwésiwai awainínkó Áánútun-aaiyavena áraire siráin-ininkoe tágárotamai máyáintavena Áánútu séna awaikómá isaná póna kanaán-iye kwésiye. aaraí Áánútun-aaiyavena íma áraire kwésin-ininko awaikó Áánútun-aaiyavena áraire siráiwaiye tágárotamai máyáintavena Áánútu séna awainínkómá isaná póna kanaán-iye kwésiye. ímo mirámó kwéinkakai miwítí iyámpói Áánútuna kwaásiti iyámpóíraamba íma osinó. ánivo miwíyávéna Áánútu séna kesí kwaásiti iyámpóíraamban-owe séna kanaán-iye kwésiye.

15 keákwákómó ombá awaikó Áánútun-aaiyavena áraire siráisana awainínkó íma mirá kwésisana awainínkó áraire siráisana awaikó íma mirá séna auwéꞋa kónáe sésa mirá ónááomba kanaán-umai kóyáwé ónááowe. Áánútun-aaiyavesa áraire sewáí owasá íma áraire sewáíye íma tarúmai máyáamba pósa kóyáwé ónááomba kanaán-iye. Áánútu paru umái ménaaontavena tááyaraimba pósa auwéꞋa kónáe sésamo ésa kanaán-iye. 16 aaraí ísáaro. enawaikómbá áwaꞋnaa inanawá Áánútun-aaiyavena áraire síní. íya áraire síníyo. mináímbá íma ísaraawe. ánivo kwaaí ísáaro. enawainínkómbá áwaꞋnaa inanawá Áánútun-aaiyavena áraire síní. íya áraire síníyo. íma ísaraawe. mindáyaveꞋa íma ááéma tuwéꞋa kóyáwé oro.

Áánútu kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋo máénten-umai miráumai máéro siráin-kwasai.

17 Ísóigo amápa-kwaasi tínkámae kuráimba kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋo máénten-umai miráumai máéro. Áánútuna kwaási naaóꞋ-naoꞋa máyáan-kwaasi mináímbá kwésimatimune. 18 Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋo méꞋo Yútaa-kwaasi kentúmo kárámaimo araaꞋénamo owasamó óꞋonkaa-kwaasi kentúmo ímo kárámaimo araaꞋénamo owasamó kwéomba mindá kanaán-ivo úwoi mirá kwéeꞋa óꞋon-kwaasi-iꞋa ónáe íma séꞋa máéro. 19 túmo kárámaimo araaꞋénamo owasá ímo túmo kárámaimo araaꞋénamo owasamó kwéomba íma anón-tantaaꞋan-ivo Áánútun-aaimo kwétaagwiyavesamo máyáamba anón-tantaaꞋan-iye. 20 Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋa máénten-umai miráumai máéro. 21 Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋa keinárawaꞋa meéyámbakaawaiti mayáímó mairáawaimo ombá íma anón-imayaa ombánivo mimbáyáímó tuwánááon-ambo kwáyainaꞋo éꞋa tuwánááowe. 22 Ísóigomo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋa keinárawaꞋa meéyámbakaawaiti mayáímó mairáawaimo éꞋa Ísóigo sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátínkaraiwaiman-owe. ánivo Ísóigomo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋa úwoimo máyáawaimo éꞋa Ísu Káráísiti meéyámbakaisaꞋa kwená mayáí-kwáásín-owe. 23 Ísu Káráísiti pukáimba keinárawatavena mimbéyámbá uráisaꞋa kwená kwaási-iꞋa uráamba póꞋa kentí imáyáa tátoranae síyaꞋo éꞋa aꞋáo sero. 24 Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umátínkarainkaꞋa máénten-umai Áánútuwe tarúmai máéro.

awá-kwáásítí kwaasái.

25 awá-kwáásíyávéna Ísóigo íma asirayán-áímbá simásímakaisaꞋa kesí imáyáavinkemba kwésune. Ísóigo arumbá umásínkáintaveꞋa súnda-aimba póꞋa kawer-áíné sénááowaꞋa simátimune. 26 umbai-yántááꞋá kwáyáintaveꞋa imáyáa éꞋa kwésumpo máyáantemba miráumai máéro. mirámó íyamba kaweꞋán-iye. 27 aaraí makáawai tiꞋmátuwanae íma síyasa aaraí íma makáawai aaraí mayánáe íma seró. 28 ánivo aaraimó mayánááombo éꞋa íma sáwíꞋa ónááowe. inaamarúmó kwaaimó mayánááombo éꞋa íma sáwíꞋa ónááowe. aaraí mayáíyasa kwaaí mayáíyasa ónááomba marapáꞋó ménaaomba umbai-yántááꞋá kwénimba mindá imáyáa éꞋa mirán-ovo séꞋa aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ónááomba kaweꞋán-iye kwésune.

29 kesí kwaásiyono ísáaro. Áánútumo siráin-kanaa sáwíyankaꞋa ánásanimba pósa aaraimó makáawai miwítí umbai-yántáátávésa íma anón-imayaa ésa aaraimó ímo makáawaimo mésamo Áánútuna mayáíyávésamo imáyáamo ésamo máéntemba miráumai máéro. 30 tirunkómó umbaimó kwétaiwai mindáyavaiye suꞋmai íma imáyáa ésa tirunkómó ímo umbaimó kwétaiwai mésamo Áánútuna mayáíyávésamo imáyáamo ésamo máéntemba miráumai máéro. tirunkómó aamoimó kwéiwai mindáyavaiye suꞋmai íma imáyáa ésa tirunkómó ímo aamoimó kwétaiwai mésamo Áánútuna mayáíyávésamo imáyáamo ésamo máéntemba miráumai máéro. óísambo kwémeyanowai mindáyavaiye suꞋmai íma imáyáa ésa óísambo ímo kwémeyanowai mésamo Áánútuna mayáíyávésamo imáyáamo ésamo máéntemba miráumai máéro. 31 marapá-tántááꞋó kwémeyanowai mindáyavaiye suꞋmai íma imáyáa ésa mirám-báyáímó ímo kwémayaawai mésamo Áánútuna mayáíyávésamo imáyáamo ésamo máéntemba miráumai máéro. marapáꞋó máyáan-kwaasimo kwémayaam-bayai ánásanimba póꞋa súnda-aimba marapáꞋó kwáyáin-tantaatavena íma aiva-tántááꞋán-iye seró.

32 marapá-tántáátávéꞋo ímo anón-imayaamo ombá siráái kwétaiye. awá-kwáásí Ísóigona mayáíyávésa imáyáa ésa Ísóigomo aamoimó kwéiniꞋa kwéovo 33 aaraigwáráwáí marapá-tántáátávésa imáyáa ésa tuwainímbááꞋo aamoimó kwéom-bayai kwémayaawana 34 kaer-ímáyááó kwétavisiye. ímo kwaaimó mairáan-inaamaru-inine Ísóigona mayáíyávésa imáyáa ésa sésa súwawaare imáyáawe Ísóigomba aménáe kwésevo kwaaigwárá-ínímbá marapá-tántáátávésa imáyáa ésa tuwaiꞋmááꞋa aamoí ígwáe sésa mirám-báyáí kwémayaawe.

35 aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa oró-áímbá íma kwésumpo túwaꞋnaa ónaunda-aimba kwésimatimeꞋa kaweꞋá umái ménaaontaveꞋa mináímbá kwésimatimeꞋa ÍsóigontaveꞋa imáyáa éꞋa kwená mayáíyé suꞋmai mayánááontaveꞋa mináímbá kwésimatimune.

36 moóráwaimo inaamarúmó siváúmakenamo ménamo naaémbo kwentávénamo mayánáe-imayaa anómba énamo sénamo íma kaweꞋá umái máyaunda póꞋa mayánáemo síndamo amápa-tantaaꞋo kanaamó ínanamo éna úwoi mayáníye. mayáíndamo éna kanaán-iye. 37 moóráwaimo inaamarúmó siváúmakenamo kwená imáyáamo asiramáímo énamo kwenáúraꞋo kárákwiyenamo sénamo íma mayánaumpo úwoi méniye sínanamo amápa-tantaaꞋo kanaamó ínanamo éna mirámó énamo ímo mayánímba kaweꞋán-iye. 38 miráumai moóráwaimo inaamarúmó siváúmakaindawaimo mayánímba kaweꞋán-ivo moóráwaimo inaamarúmó siváúmakaindawaimo ímo mayánímba ávááraumai kaweꞋán-iye.

39 ámáánko séna keákwákómó ésarai awaikó máyáindaraꞋa tarúmai méyana awaikó puwínana kwaaiyávénamo ankáínana Ísóigona kwaásigokare suꞋmai maíno. 40 ánivo imáyáa éꞋa ímo kwaaimó maénamo úwoimo ménimba arunkó kaweꞋá kwéinana méniye. Áánútun-amanko mináíntávéna mimbórá-áímbá kwésiye-imayaa kwéune.

Copyright information for `KZE