1 Corinthians 8

póímo tuvúꞋmái kampar-ísóígómbá ámén-kwasai.

agaimái sísaa eꞋa séꞋa póímo kwétuvuꞋnesamo évakar-amaꞋo kárámaimo kwaántái-taareiraꞋo marésamo évakaꞋo máákétiraꞋo kwémaraamba minámáꞋá meéyámbaꞋmaimo nánaundaya kanaawáꞋiyo-aimbo sísaa eꞋo sen-áímbá simátíménda ísáaro. mirám-baarawaina ááimba awánasaraundaya póta miráyá ónáe-aimba ááéma íma seró. mirámó kwéombo éꞋa kentúma maé kwéiyovo kwaásimo tirumbó tímémbo kwétuwaꞋnaa-omba mindá kaweꞋán-iye. évakarawaimo moórá-yantaatavesa imáyáa ésa sésa áꞋa awánasaraumnemo kwésiyawai íma kanaán-umai awánasaraavo Áánútumbo tirumbó áméwanamo imbá Áánútu miwí tuwánasaraiye.

mináímbá imáyáa éꞋa kéꞋnaan-aimba póímo kwétuvuꞋnesamo évakar-amaꞋo kárámaimo kwaántái-taareiraꞋo marésamo évakaꞋo máákétiraꞋo kwémaraamba minámáꞋá meéyámbaꞋmaimo nánááon-aimbo sendá ísáaro. kwaántá-kwaasi íma asirayánkwárá-kwáásín-ovo mimbóráwáí asirayánkwáráwáí Áánútuma iyé-áíntá ísaraumne. kwíyómpare marapáré sáwíva-tantaaꞋa kwáyáísasa évakarawai sésa kentáásí asirayánkwáráwáí ména kenkáꞋá kárákwiraiye sewaná mirámó kwésen-tantaaꞋa sáwívaꞋa kwáyáivo kesáá mimbóráwáíntávéta séta kentáásí Áánútu éna kentáásivowama iyéyá kwésune. amápa-tantaaꞋa úmakaimba póta kwenáwíꞋa mósá maréta kwená kwaási-iꞋa úndayaveta máyaumne. mimbórá-Ísóígómá máyáimba Ísu Káráísitima póna Áánútumo siráintemba amápa-tantaaꞋa uráimba kwená asirayánkátá máyaumne. miráumai kwaántá-kwaasi íma asirayánkwárá-kwáásí owé-áímbá ísaraumne.

mináíntá ísaraumpo amáparawai íma ísaraawe. évakarawai póí tuvúꞋmái kwénesa kwaántá-kwaasiyavesa imáyáa ésa timémáembanivo ÁánútunopaꞋo tiráankaꞋa ááéraan-imayaa ésa kwaántá-kwaasi tímém-poiman-iye sésa mimpóí kwénaamba tirumpin-ímáyááómó sáwíꞋa kwéowemo kwésiniꞋa kwéesa sésa mimpóímá ímo naaráámbá kwénaumne kwésewe. mintómbó ímo néta nétaamo kwéundaya Áánútu íma imáyáa éna náúndayavenaya aamoí umásinkenaya ímo náúndayavenaya aamoí umásinkenaya íma mirá kwéiye. kwaántá-kwaasi tímém-poimo néꞋo ímo néꞋo kwéomba mindá kanaán-ivo Áánútuntavesamo ímo asiramáímo máyáawai tuwánésa keinárawaꞋo ontembá mirá ésa miwí tirumpin-ímáyááómó sáwíꞋa kwéowemo kwésiniꞋa mirá ovó séꞋa kárákwiyoro. 10 keinárawaꞋa séꞋa kwaántá-kwaasi íma asirayánkwáráwáí ombá póꞋa tímém-poimo úwoimo kwénaunda kanaán-iye sen-kwáásí kwaántá-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋó toómbó kwénaambo ésa Áánútuntavesamo ímo asiramáímo kwéowai tuwánésa sésa keséya mintómbá nánaumnemo kwésesamo kwénaamba tirumpinkén-ímáyááómó sáwíꞋa kwéowemo kwésiniꞋa kwéowe. 11 miráumai mintómbá kwénaunda kanaán-iye kwésemba mindá Áánútuntavesamo ímo asiramáímo máyáawai sáwíꞋa umátínkáawe. Ísu Káráísiti miwíyáváíyé séna pukáiwai kentíváꞋawaawi sáwíꞋa umátínkáawasa sáwí-amba kwégwaraawe. 12 kentíváꞋawaawi sáwíꞋa umátinkeꞋa miwímó ímo asiramáímo máyáan-imayaa sáwíꞋa umátínkáamba Káráísitimba sáwíꞋa kwéumankaawe. 13 kemá Póro séꞋa kwaántá-kwaasi tímém-poimo naanasá kesívárawaisai suwánésa sáwí-amba kwáráavo séꞋo amaꞋó ímo naanasá suwánésa misáwí-ámbá íma kwaránááowe.

Copyright information for `KZE