1 John 4

árair-amankonte kampar-ámánkóntéi kwaasái.

kesí kwaásiyono. sáwíva-kwaasi kampaꞋ-mónór-áímbá simátímaꞋmaesa kwénaaesa Áánútun-amanko kesirumpimbá máyáiyemo sembá íma ááéma áraire seró. mirá sentávéꞋa miwí tirumpimbá máyáin-amamba Áánútun-amanaꞋi. áꞋowan-amanaꞋiyo. mindá awánéꞋa mináímbá ísáaro. Ísu Káráísiti Áánútunopakemba marapáꞋá kwaási kunáúkaiye kwésewai miwí tirumpimbá Áánútun-amanko máyáiye. mináímbó sewaꞋó ísáamba Áánútun-amankoma miwívímbá máyáiye seró. Ísu Káráísitintavesa mináímbá íma sewáí miwí tirumpimbá máyáin-amanko íma Áánútun-amankoman-ivo Káráísitina namuro-kwáásígón-amankoman-iye. Káráísitina namuro-kwáásígó tínín-aimba ísaraamba isaná marapáꞋá máyáiye.

kesí iyámpóíyono. Áánútu árááꞋa éꞋa kampaꞋ-mónór-áímbá kwésimatimewai usáyaaitaawe. Áánútun-amanko kentirumpimbá máyáivo ÁánútumpaꞋo ímo tiráawai miwí tirumpimbá óꞋon-amanko máyáiye. Áánútun-amanko minámánkómbá usáyaaitaraiye. kampaꞋ-mónór-áímbá kwésimatimewai ÁánútumpaꞋa íma tembá marapáꞋá kwémaen-aimba kwésimatimewasa marapá-kwáásí miwí táái kwéisaawe. kesáá Áánútuna kwaásiya únasaya Áánútuna kwaási kesááiya kwéisaavo óꞋon-kwaasi íma Áánútuna kwaási pósa kesááiya íma kwéisaawe. miráumaiya árair-amanko miwívímbá máyáin-kwaasiye kampar-ámánkó máyáin-kwaasiye taaínkaar-úmaeta kwéiyune.

Áánútu arumbá kwétimin-kwasai.

kesí kwaásiyono. tirumbá kwétimewaina ááimba kwemá Áánútuma póta Áánútun-akumba sirumbá tíméno. tirumbá kwétimewai ÁánútumpaꞋa tésa kwená kwaási-iꞋa kwéowe. Áánútu tirumbá kwétimewaina ááimba pósa tirumbá íma kwétimen-kwaasi ÁánútumpaꞋa íma kwétewe. Áánútu mimbórá ááninkomba aiꞋmarówana marapáꞋá kumbéna kentááyávéna ísámai puwéna aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónaundayavenaya puwéna arumbá símakainta póna mirá uráiye. 10 Áánútumba siruntáámó amúndaya íma anónta ámakaumne. Áánútu arumbá símakenaya ááninkomba aiꞋmarówana marapáꞋá kumbéna sáwítaamo uráunda-meyamba maisiyuwáínana kentááváꞋá íma tíníntavena pukáiye. mirámó uráimba Áánútu anómba arumbá símakaiye. 11 kesí kwaásiyono. Áánútu miráumai arumbá kwésimimba póta kentáásí kwaási miráumai siruntá tíméno. 12 kwaási Áánútumba aneꞋá íma kwéawanaawe. kentáásí kwaási siruntá kwétimunda Áánútu keséya máyáísata áraiꞋa siruntá Áánútumba kwéamune.

13 Áánútun-amanko kentáásirumpimba máyáintaveta séta kesáá Áánútuwe tarúmai máyaunanaya Áánútu keséya tarúmai máyáiye-aimba kwésune. 14 kentáásivowa ááninkomba aiꞋmarówana sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátinkaindayavena marapáꞋá kumúwata awánaraunda kwésimatimundayaawe. 15 Ísuntavesamo Áánútu ááninkoman-iye kwésewai Áánútuwe tarúmai máyáawana Áánútu miwísé tarúmai máyáiye. 16 Áánútu arumbá kwésimisata mindáyaveta áraireya kwésune.

Áánútu tirumbá kwétimewaina ááimba pósa tirumbó kwétimewai Áánútuwe tarúmai máyáawana Áánútu miwísé máyáiye.
17 Áánútu kentáá imáyáa símakaisata siruntá Áánútumba kwéameta póta máyaundawaina ááimbo sísaa ínín-kanaamo tíndaraꞋa asiramáíya ménaumne. Ísu Káráísiti arumbá símíntenta marapáꞋá máyaundarata siruntá kwétimundaya póta sísaa ínín-kanaamo tíndaraꞋa asiramáíya ménaumne. 18 Áánútumba tirumbá kwéamewai íma kwéinkaisewe. áraiꞋa Áánútumba tirumbá kwéamewai miwívínkémbá inkaisí-ímáyáá íma kwáyáiye. sáwíꞋo uráam-beyantavesa kwéinkaisewai Áánútumba íma áraiꞋa tirumbá kwéamewe.

19 aivaꞋá Áánútu arumbá símakaintaveta póta siruntá kwéamune. 20 miwítí kwaásiyavesa tirumbó sáwíꞋo kwéumatinkaawaꞋo ombá Áánútumba sirumbá kwéamune sembá kampaꞋá kwésewe. miwítí kwaási tineꞋá tuwánésa tirumbá íma tímakaawai pósa Áánútun-aneꞋa íma awánaraawai íma kanaán-umai tirumbá kwéamewe. 21 Ísu Káráísiti asiramái séna Áánútumba tirumbá kwéamewai miwítí kwaásigwaraꞋa tirumbá tíméro siráiye.

Copyright information for `KZE