1 Peter 1

kemá Pítaa maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. kemá Ísu Káráísitina aantá-kwaasi úndanivo Áánútumo séna kesí kwaási owémó siráin-kwaasi ísáaro. kwatúwówaꞋa kentí maramá tuwéꞋa kóyáwé éꞋa Pontasi-máráváré Kárésiyaa-maravare Kápátósiyaa-maravare Ésiyaa-maravare Pítíniyaa-maravare miráumai-maravaꞋa kóyáwé uráawai ísáaro. naaóváꞋá Áánútu kentáásivowa keinárawatavena séna ítámaraanasa kesí kwaási-iꞋa ónááowe súwana Ísu Káráísti puwúwana kwená naaemá kumúwana keinárawaꞋa kaweꞋá umátinkainaꞋa kwenáái taagwiyavónááontavena Áánútun-amanko Áánúntundei-iꞋa umátínkaraiye. Áánútu úwoi túwaꞋnaa úmae iyéna paru umátínkávaꞋa iyínaꞋa ménaaowe.

Áánútu toꞋmayaa umásínkarain-kwasaiya.

Ísóigo Ísu Káráísiti avowámá Áánútu kwenáwíta mósá maráúmne. kentááyávéna anómba arumbá umásinkenaya Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankaraintavena aúnáiꞋo umáíya máyaunda-iꞋa umásínkaraimba póta naaéntaamo ménaundayaveta amuꞋmaréta máyaumne. kwíyómpaꞋo uménaundaya Áánútu toꞋmayaa umásínkarainta íma sáwíꞋa umái ánásena kwaíkwaiꞋa ínímbaniye. Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáantavena kwená asirayándéí kweukáámbá umái tíyótinkena Ísu Káráísitimo kumíndaraꞋa sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kuntíꞋmai toꞋmayaa umátínkarain-tantaaꞋa agaráátinkaniye.

mindáyavena kentirunkó kaweꞋá íno. ívéꞋa óꞋon-oꞋon-umbai-yantaaꞋa kentópaꞋa kwénamo umbaimó taimbá sáwíyankaꞋa kwéna naaémba ánásainana kentirunkó kaweꞋá íníye. umbai-yántááꞋá kentópaꞋa kwáyáinkaꞋa Áánútuwemo asiramáímo mémba tuwánésa sésa áraiꞋa Áánútuwe aráápamai máyáawe sénááowe. moórá-ontamba áwíꞋa kóri-ontamba aamoí kwéon-tantaaꞋa imbánivo kíto-tantaaꞋan-ivo Áánútuwemo aráápamaimo máyáamba mindá anón-tantaaꞋan-iye. minóntámbá iravímbá kágwisana sáwí-yantaaꞋa ánásaisana kóri-ontan-uramba túkúmai kwégwaiye. miráumai umbai-yántááꞋá kentópaꞋa tisaꞋá Áánútuwe asiramái méꞋa kwesé aráápamai méwana Ísu Káráísiti kumíndaraꞋa kentúwíꞋa anómba umátinkena aamoí umátinkaniye. Ísu Káráísitimba íma túrandei awánaraavo úwoi kentirumbá kwéamewe. íma túrandei kwéawanaavo kwenááiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáawe. kwenááiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáantavena sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kwéiyatinkaiye. mindáyaveꞋa anón-aamoi kwéeꞋa mindáyaveꞋa aaí símae kwéiyiyana mirán-áímbá íma ánásainaꞋa anón-aamoi ónááowe.

10 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai Áánútu keinárawaꞋa úwoi kwétuwaꞋnaa-in-aimba siráawe. Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátinkanin-aintavesa sésa mináínkóná ááimba nóran-ainaꞋiyo sésa Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba awánantesa iráawe. 11 Káráísitin-amaanko miwívímbá ména Káráísitimbo áíꞋo índaiꞋo umánkaiyanamo naaémbo ságayambo paárinin-aimba simátímakowasa miwí kesáváí-áímbá sésa mináímbá nááwantavena simbá póna nósa-tawai paáriniyo sésa Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba awánantesa iráawe. 12 miwítí mayáígówé simátímakon-ainkowe íma miwí túwaꞋnaa ena keinárawaꞋa naaémbo paáronaaon-kwaasi túwaꞋnaa ínímba mindá Áánútu agaráátínkaraiye. Áánútun-amankomba aiꞋmarówana kwíyómpakemba kuména naaóváꞋó agaráátínkaron-aimba simátímakowasa mináséí-kwásáí simátímaꞋmaesa kuwaꞋá ísaraawe. kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa mintántááꞋá awánanae sésa ombá miwívímbá íma sáwí-yantaaꞋa kwáyáísana Áánútumo iyátínkáim-bayai íma kanaán-umai kwéawanaawe.

arupí umái máéro-kwasai.

13 mindáyaveꞋa arupí-imayaa éꞋa kárákwiyoro. Ísu Káráísiti kumíndaraꞋa kaweꞋá umátinkanintaveꞋa amuꞋmaréꞋa asiramái máéro. 14 Áánútun-aai ísámai kaweꞋá oró. Áánútun-aaimo ímo ísaronkaꞋo sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo uráantemba íma mirá éꞋa Áánútun-aai ísámai kaweꞋá oró. 15 Áánútumo tááyaraiwaimo kaweré suꞋmaimo kwéintemba amápa-tantaaꞋa kaweré suꞋmai oró. 16 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • kemó kaweré suꞋmaimo umáímo
  • máyaudantemba mirán-oro
Áánútumo siráimbanivo kaweré suꞋmai oró.

17 Áánútu arupí umái sáwíꞋo uréwai sáwí-meyamba tiména kaweꞋó uréwai kaweꞋ-méyámbá timíníwaintaveꞋa námúnaavinkemba séꞋa kesivomán-iye séꞋa póꞋa marapáꞋó kwááyumo máyáankaꞋa anóndakoman-iye séꞋa kwená imáyáa úmae íyóro. 18 kentíkwáꞋnáma úwoi-mayai-amba kwárówana Áánútu keinárawatavena mirán-ámbá kwáráavo séna meéyámbaꞋmai ayútínkaraiye. kentí meéyámbá kóri-ontambo ánásanin-tantaakaamba ímanivo 19 Ísu Káráísitina naaegómá usáyaaitarain-daaegoman-iye. sáwíꞋo uráankakemba íma sáwí-meyamba mayánááontavesa sipisípi-araaꞋa tuvúꞋmái Áánútumba ámakaantemba sáwíꞋo uráundavinkemba ayúsinkanintavena Ísu Káráísiti ímo sáwíꞋo urówai puwúwana kwená naaemá kunkáiye. 20 Áánútu kwíyómba maramá íma taróruronkaꞋa mimbáyáí mayáníntavena Ísu Káráísitimba ítámakaimba póna naaén-kanaa keinárawatavenawe séna marapáꞋá kumbéna 21 pukáimba póꞋa ÁánútumpaꞋa imáyáa kwéowe. Áánútuwe aráápamai méꞋa séꞋa áraiꞋa kwesé uménaumne sénááontavena Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankena áíꞋmaena ságayan-ayampaꞋa móankaraiye.

22 árair-aimbo taagwiyávóntavena mináínkó kentirumbá kaweꞋá umátínkaraisaꞋa méꞋa Áánútuna kwaási kentí kwaási owaꞋá moórá-morawaivimba kentirumbá kwétimeꞋa asiramái mirá úmae íyóro. 23 Áánútun-aai kwaíkwaiꞋa ínín-aimba ísaraamba mináínkó aúnáiꞋa umái máyáaniꞋa umátínkaraiye. marapá-kéntínóvówí matínkaraawaꞋa máyáambanivo Áánútu maíꞋmaiꞋa kwéiwai aúnáiꞋa umátínkaraisaꞋa aúnáiꞋa umái máyáawe.

24 mirán-áímbá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • karaan-tantááré kanaagunéwe aáyánkámaenamo
  • marapáꞋó kúmíntemba kwaásiye miwítí kaweꞋ-máyáíyé
  • miráumai ánásanivo
25 Ísóigon-aai kwaíkwaiꞋa kwéiye agaimaréna siráiye. mináímbá áséi-kwasai simátímakaan-aimba ísaraamba mináínkó aúnáiꞋa umái máyáaniꞋa umátínkaraiye.
Copyright information for `KZE