1 Peter 3

aarakwátí kwaasái.

aaraiyónó maarán-oro. kentuwaiꞋmáá táái ísáaro. kentuwaiꞋmáápinkemba évakarawai Áánútun-aaiyavesa íma áraire kwésesa máyáawai kembá tuwánésa ÁánútumpaꞋa ténááontaveꞋa kaweꞋá umái méwasa tuwánésa Áánútun-aaiyavesa áraire sénááowe. íma ayáátáár-aimba séꞋa ÁánútuntaveꞋa imáyáa éꞋa kaweꞋá umái méwasa tuwánésa Áánútun-aaiyavesa áraire sénááowe. kwaási arááꞋa súrampimba sivúwóvo séꞋa íma konaarirí éꞋa kawer-únánkwátói konaariríyávéꞋa íma anón-imayaa éꞋa paru umái kentirunkó kaweꞋó ínímba íma ááéma ánásainana mindá Áánútu aúrankaꞋa kaweꞋán-iye. naaóváꞋá aaraí Áánútuntavesa imáyáa ésa kwemó toꞋmayaa umátínkaron-tantaaꞋa amuꞋmarésa máyón-inimba miwí tuwaiꞋmáá táái isésa kaweꞋá umái maémáembaniye. minínímpínkémbá moórá-ininko áwíꞋa Séraa awaikó áwíꞋa Ááváramu úwana kwenáái iséna kesí anóndakoma óne siráiye. kaweꞋó éꞋo ímo amápa-tantaataveꞋo táátaveꞋo éꞋo éꞋa kwenayáámúmbaariꞋa ónááowe.

miráumai kwaaimó éꞋa maarán-oro. kentuwainímbááꞋa kaweꞋá umátinkeꞋa miwí túma íma asiramái kwáyáintaveꞋa imáyáa éꞋa túwaꞋnaa oro. keináraware kentuwainímbááre aúnáiꞋa umái ménaaontavena Áánútu kaweꞋá kwéumatinkaivo mindáyaveꞋa kaweꞋá umátínkáaro. mirámó íyanamo éna moórá-umbai-yantaako kentí námúnaa-ampimba íma itáníye.

mimbórá-ímáyáán-oro-kwasai.

moórá-aimba ísáaro. kentúma íma maimaé iyéꞋa mimbórá-ímáyáá éꞋa keáváráwáínóndaamo imáyáamo ontembá moórá-morawai mirán-imayaa éꞋa túwaꞋnaa oro. sáwíꞋo umátinkaiyaꞋo éꞋa anondá íma sáwíꞋa umátínkáaro. sáwí-aimbo simátinkaiyaꞋo éꞋa anondá íma sáwí-aimba simátínkáaro. sáwíꞋo íyawai anondá kaweꞋá umátínkáaro. Áánútu tááyonkaꞋa kaweꞋá umátinkaumne siráimba póꞋa kaweꞋá umátínkáaro. 10 mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • évakarawai ayáátáákaꞋa sirunkó kaweꞋá ínaꞋa ménae sésamo ésa kampar-áíné sáwí-aine
11 sáwíꞋo kwéon-tantaare tínaaemba umámesa kaweꞋá ésa paru umái ménaaontavesa tiyáántán-kwimai máéro. 12 Ísóigo arupí umáímo máyáawairaꞋa kwégarakwiyena miwítí námúnaa kwéisena túwaꞋnaa ena sáwíꞋo kwéowai ánaaemba kwéumatimiye agaimaréna siráiye. 13 kemá tiyáántán-kwimai kaweꞋá kwéomba pósa íma sáwíꞋa umátinkanaaombanivo 14 arupí umái máyáambo umbai-yántááꞋó timíyanamo éna Áánútu kaweꞋá umátinkanivo minúmbáí-yántáátávéꞋa íma anón-imayaa éꞋa minúmbáí-yántááꞋó timínín-kwaasiyaveꞋa íma táátaveꞋa éꞋa 15 Ísu KáráísitintaveꞋa kawer-ímáyáá kwéeꞋa kwentávéꞋa séꞋa kweyáá Ísóigoman-iye síyasa tísaa esamo sésamo ÁánútuntaveꞋo imáyáamo ombá nóra simáíya kwéoo síyaꞋo éꞋa kawer-áímbá simátimenaaontaveꞋa toꞋmayaa umái méꞋa 16 kaweꞋá umái kwempakémbá simátíméro. kentirunkó íma kaeꞋnáéꞋa éna arupí umái kwaínaꞋa Ísu KáráísitimpaꞋa aráápamai arupí umáí máyaiyasa évakarawaimo simáímo sáwíꞋo umátinkaiyambo ésa miwí tááigo toséꞋmái tigaemá íníye. mirá ónááontaveꞋa kárákwiyoro. 17 kaweꞋó kwéombo Áánútumo ímo ítátinkainasamo ésa umbai-yántááꞋó timénááomba mindá Áánútundein-iye. ánivo sáwíꞋo kwéombo umbai-yántááꞋó timénááomba mindá kentí ááinkoman-iye. 18 miráumai ímo arupí umáímo máyáawai ÁánútunopaꞋa kónááontavena Ísu Káráísiti arupí umái máyáiwai mimbórá-táwai puwéna mimbáyáímá ánásaraiye. kwenáúgo pukówana amankó ména 19 évakarawai timankó ándáraambo kwímai máyómpimba kwenáái kosimátímakaiye. 20 naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Nówaa ména non-avóvomayaapaꞋo kwínín-damba úmakonkaꞋa Áánútu kesáái ísáaro séna timuꞋmarówasa kwenáái arááísúntavesa pukówana naaémba Ísumo puwú-tawai miwí timankómbá kwenáái kosimátímakaiye. avakaumboé-kwaasi non-avóvomayaapaꞋo kwínín-daumpaꞋa umáyówana miwí nonkó íma nawíkowasa íma puwésa kaweꞋá umái maémáembaniye. 21 mindónkómó uráinten-umasitaiꞋa monoꞋ-nómbá kwévetinkaawana Áánútu tíꞋmai kawepáꞋá mégwétinkaiye. nombó kwévetinkaamba paáká-kúrákémbá íma kwésese ovo Áánútumba áísaa owaná tirumpimbá íma aaí kwaíndayavena sáwí-imayaa maitiyuwáníye. Ísu Káráísiti pukáimpinkemba usásinkaintavena sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba tíꞋmai kawepáꞋá mégwétinkaiye. 22 Ísu Káráísiti pukáimpinkemba usásinena Áánútu ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá uména kwíyómpaken-kwayoꞋnaraware anóndaraware asirayándáraware miráumainarawakaꞋa kwégarakwiyiye.

Copyright information for `KZE