1 Peter 4

Áánútuna imáyáavinkeniꞋa oró-kwásái.

Ísu Káráísiti áíꞋa úniꞋa umánkówana asiramáímo imáyáamo uráintemba keinárawakwaraꞋa asiramái imáyáa oró. túraꞋo tíꞋo úniꞋo umátínkówai miwímó sáwíꞋo ónááon-imayaago íma tátokaiye. marapáꞋó máyáamba sáwí-imayaayaveꞋa tirááíyaveꞋa íma kwéeꞋa Áánútuna imáyáavinkeniꞋa oró. ÁánútunopaꞋo ímo tiráán-kwaasimo kwéontemba keinárawakwaraꞋa mirá uráavo ívéꞋa íma mirá kwéowe. ááéma maarán-umai áwáyo-tantaaꞋa kwéeꞋa sáwí-imayaayaveꞋa tirááíyaveꞋa kwéeꞋa uwoꞋaóꞋ-nómbá kwéneꞋa uwoꞋaóꞋá kwéeꞋa toómbá námae kwéiyeꞋa uwoꞋaóꞋ-nómbó kwéneꞋo uwoꞋaóꞋó ónááontaveꞋa torupamái méꞋa kígaumo umándanaao sumpur-áínkón-ááima mósá maréꞋa kwaántá-kwaasiyonti imáyáa mósá maréꞋa mirá uráambanivo ívéꞋa íma miwísé torupamái méꞋa mirá-sáwí-yántááꞋá íma owasá tuwánésa sésa ívéꞋa nóra séra íma mirá kwéoo simái sáwíꞋa kwéumatinkaawe. Áánútu toꞋmayaa umái ména pukén-kwaasigwara túvamaimo mén-kwaasigwaraꞋa miwímó máyáawaina ááimba tísaa ínasa simámiyana miwítí meéyámbá timíníye. marapáꞋó máyónkaꞋo uráam-beyamba mairésamo pukáawai Áánútumo máyáintemba miwí timankómó miráumaimo ménaaontavena Ísu Káráísiti kwenamankó kwená áséi-kwasai púwún-kwaasi kosimátímakaiye.

Áánútu mayáígóná asirayámbá tímakain-kwasai.

amápa-tantaaꞋa ánásanin-kanaa sáwíyankaꞋa tínímba póꞋa námúnaa símaeꞋa kwéiyon-aimpimba kawer-ímáyáá umái kárákwiyoro. moórá-morawaivimba kentirumbá timí-timi kwéeꞋa mirámó éꞋo éꞋa sáwíꞋo umátinkanaaomba mirá-sáwí-yántáátávéꞋa íma anondá ónáe-imayaa éꞋa namu-kwaasímó tíyamba naambá toómbá timéꞋa íma íꞋái simátínkáaro. 10 kaweꞋá umátinkanaaontavena Áánútu moórá-mora-kwaasi óꞋon-oꞋom-bayaigona asirayámbá tímakaimba póꞋa íma úwoi maéꞋa minásíráyándéí moórá-mora-kwaasi túwaꞋnaa oro. 11 Áánútun-aai kwésimatimewai mináín-úramba arupí umái simátíméro. kwétuwaꞋnaa-owai Áánútu kwétimin-asirayandei túwaꞋnaa oro. Ísu Káráísiti kwétuwaꞋnaa-isaꞋa mirá kwéeꞋa mindáyaveꞋa amápa-tantaataveꞋa Áánútu áwíꞋa mósá kwémaraawe. Áánútu áwíꞋa anómba kwaíkwaiꞋa kwéisana kwená asirayánkó mirámó kwéimba mindá árair-aimban-iye.

Ísumbo umánkaraantemba kembá tíꞋa índaiꞋa ónááon-kwasai.

12 kesí kwaási kentí imáyáa kwéunda-kwaasi owaná kentópaꞋa anón-umbai-yantaaꞋa timbá minúmbáí-yántáápímbá méꞋa mindáyaveꞋa íma táátaveꞋa éꞋa séꞋa óꞋoran-tantaaꞋa kesópaꞋa tiráiye íma seró. Áánútuwema asiramáíya máyáantavaiyaꞋi. íya asiramáíya máyáantavaiyaꞋiyo. minúmbáí-yántááꞋá kentópaꞋa kwétiye. 13 Ísu Káráísitimbo áíꞋo úniꞋo umánkóntemba keinárawaꞋa tíꞋa úniꞋa umátínkaraamba póna kentirunkó kaweꞋá ínana Ísu Káráísiti ságayankwaraꞋa kumíndaraꞋa kentirunkó anón-kaweꞋa íníye. 14 Ísu Káráísitina kwaásima ontávésamo simáímo sáwíꞋo umátinkanaaombo éꞋa íma imáyáa íyana kentirunkó kaweꞋá éna Áánútun-amanko óꞋoran-amanko keinárawate máyáintavena kentirunkó kaweꞋá íníye. 15 keinárawapinkemba íma moóráwai kaekó kwaási tinkámbai puwésa íma umóyámbá ésa íma óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwíꞋa ésa íma aosaambá kwiyésa mirámó íyawaimo ésa sáwí-meyamba mayánááovo 16 Ísu Káráísitina kwaási-iꞋo onkákémbó umbai-yántááꞋó timíyaꞋo éꞋa íma táátaveꞋa oró. miwí tirunkómó sáwíꞋo kwéinasamo Káráísitina kwaási owémó kwésiyamba ÁánútumpaꞋa súwi seró.

17 Áánútu amáparawaimo máyáawaina ááimbo tísaa ínín-kanaamo tínímba aivaꞋá kwená kwaásiya sísaa ena kentáámó umbai-yántááꞋó siménamo énaya kwená áséi-kwasaimo arááíráan-kwaasi anón-umbai-yantaaꞋa timíníye. 18 mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • Áánútu arupí umái máyáawaima sáwí-imayaavinkemba tíꞋmai kawepáꞋá métínkáimba mindá umbai-máyáímán-ivo Áánútuntavesamo ímo aamoimó ésamo sáwíꞋo kwéowai miwí sáwíꞋo umáímo máyáampimba miráumai sáwíꞋa umái ménaaowe
agaimaréna siráiye.
19 miráumai Áánútu kwená imáyáavinkemba séna umbai-yántááꞋá kentópaꞋa tíníye siráin-kwaasi kaweꞋá úmae kwéiyeꞋa ÁánútunkaꞋa agevamái máéro. Áánútumo taróruraiwai éna sinteníꞋa iwáí kwégarakwiyivo kwenkáꞋá agevamái máéro.

Copyright information for `KZE