1 Peter 5

Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiyoro siráin-kwasai.

kemá Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraundawai únaꞋa keinárawate Ísóigona kwaásiti anón-kwaasi simátíménda ísáaro. Ísu Káráísitimbo áíꞋo úniꞋo umánkaraamba kesúrandei awánéꞋa kwemó ságayankwaraꞋo kumíndaraꞋa miságáyámpímbá ménaumpo monor-ánón-kwáásí simátíménda ísáaro. sipisípiraꞋo kárákwiraawaimo kaweꞋó ontembá miráráán-umai Áánútumo kwená kwaásimo tímakaiwairaꞋa kárákwiyoro. íma kárákwiyonae síyampinkembo kárákwiyeꞋa Áánútumba arááíma táíndaiꞋa umái kárákwiyoro. óntamba mayánáe-imayaa íma éꞋa túwaꞋnaa ónáe-imayaa éꞋa mimbáyáíráꞋá kárákwiyoro. Áánútumo tímakain-kwaasiraꞋa kárákwiyomba íma móruna tiyuwéꞋa kaweꞋó umáímo mémba tuwánésa keinárawaꞋo ontembá mirá ónááowe. aivaꞋó kárákwiraiwaimo kwíyómpakembo kumíndaraꞋa keinárawaꞋa usáyaaitaraawaiti óꞋoran-kaweꞋ-meyamba timínana íma ánásena kwaíkwaiꞋa íníye.

ívé-kwaasi kentí anón-kwaasi táái ísáaro. amáparawai kentúma íma maimaé iyéꞋa moórá-morawai túwaꞋnaa umai máéro. mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • Áánútu kentúmo maimaé kwéiyowai kwétuwentayuwaivo kwenaísamaivimba kwémaewai kwétiravayaiye
agaimaréna siráiye.
mindáyaveꞋa Áánútu asirayáwáí aúrankaꞋa kentúma íma maimaé iyíyana kwemó imáyáamo índa-kanaa kentúwíꞋa mósá maráníye. Áánútu keinárawaꞋa kwétuwaꞋnaa-ena kárákwiraivo umbai-yántáákóná imáyáa kwembá ámatuweꞋa máéro.

áwáávitemo in-íyánkómó póímo kwaásimo vándaintemba Sáátáánigo kwaásimo kweiváríꞋo índayavena kwéivo táátaveꞋa kwéeꞋa kárákwiyoro. Áánútun-aaiyaveꞋa asiramái imáyáa kwéeꞋa Sáátáánigon-aai aꞋáo seró. amápaꞋ-maravakewaimo Áánútun-aaiyavesamo árairemo kwésewaitopaꞋa mirán-úmbáí-yántááꞋá kwétivo imáyáa éꞋa Sáátáánigon-aai aꞋáo seró. 10 umbai-yántááꞋá kentópaꞋa sáwíyankaꞋa kwénimba Áánútu kasenkuíꞋa umátinkena tirávamai asiramátinkainaꞋa asiramái ménaaowe. Áánútu úwoi túwaꞋnaa úmae kwéiyena Káráísitiye tarútinkena séna kesí ságayan-ayampaꞋa ságayambo ímo ánásanin-ayampaꞋa métinkanaumne siráiwai mirá íníye. 11 kwená asirayánkó kwaíkaiꞋa éna íma ánásanimba mindá árair-aimban-iye.

12 moóráwai áwíꞋa Síyóvénesi súwaꞋnaa isaꞋá kínda simái kwéagayaumne. kwemá Áánútuna kwaási éna kesí mayáímá kaweꞋá umái kwémayaiye. asiramátinkanaundayaveꞋa maanáúváí kwéagayaumpo áraiꞋa Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-in-aimba kwésimatimunda tirumpimbá asiramái tátoreꞋa máéro.

13 Áánútuna kwaási Pépíróni-naopaꞋa máyáawai Áánútumo keinárawaꞋo ítámakaintemba miwí ítámakaiwai keinárawatavesa sésa kaweꞋá umái máéro sewaná kesááninko áwíꞋa MáákaagwaraꞋa séna kaweꞋá umái máéro kwésiye. Ísu Káráísitina kwaásin-ovo moórá-morawaivimba kentirumbá timéꞋa tiyáámba tíméro. Káráísiti kwená kwaási paru kwéumatinkaintaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Pítaamo súnda-aimba kwéanasaiye.

14 

Copyright information for `KZE