1 Thessalonians 1

kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. moóráwai áwíꞋa Sáírásiye moóráwai áwíꞋa Tímótiye kesé máyaayankaꞋa moórá-kwasai sénaumpo ísáaro. Tésárónaikaa-naopakewaima Áánútuna kwaási ísáaro. Áánútu kentáásivowae tarúmaimo Ísóigo Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáawaima ísáaro. Áánútu úwoi kwétuwaꞋnaa-ena paru kwéumatinkaintaveꞋa námúnaa kwésune.

Tésárónaikaavaken-kwaasi ÁánúntumpaꞋa agevamái máyáan-kwasai.

námúnaamo súndarataamo únda keinárawataveta imáyáama éta ÁánútumpaꞋa aasiyaasí súwi kwésune. Ísun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái méꞋa póꞋa kwená mayáímá kaweꞋá umái kwémayaawe. Áánútumba tirumbá kwéametaveꞋa póꞋa kaweꞋ-máyáímá asiramái kwémayaawe. kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti áraiꞋa kumíníye sentávéꞋa póꞋa asiramái méꞋa kwéamuꞋmaraawe. miráráán-umai máyáantaveta imáyáama éta Áánútu kentáásivowampaꞋa súwi kwésune. Áánútu arumbá kwétimena kwená kwaási-iꞋa umátínkaraimba áꞋa tuwánaraumne. íma kentáásí imáyáavinkemba úwoi-kwasai kosimátimewandanivo Áánútun-amanko keséya máyowata Áánútuna asirayánkwáráꞋá áséi-kwasai kosimátimeta áséi-kwasaiyaveta áraire asiramái siráundaya mináséí-kwásáí kosimátimewanaꞋa ísaraawe. ísówata séta Áánútuna kwaásiman-owe siráumne. keinárawate keséya maéwándarata kwétuwaꞋnaa-eta máyaawanaꞋa suwánaraawe. Ísóigomo úntenkwara kesáámó ówándantenkwaraꞋa mirá uráawe. mirámó umbá umbaí tiyómbanivo íma ivátuwanae sumbá simátímakon-aimba méyatokaawe. Áánútun-amanko imáyáama timúwaꞋa tirumbá kaweꞋá umái méꞋa áséi-kwasai méyatokaawe. miráráán-umai máyómba pósa Áánútun-aaiyavesamo áraire kwésen-kwaasima Másétóniyaavakente Ákáyaavakente miráumai-naoken-kwaasima kembá tuwánésa kemó untembá miwímá uráawe. Ísóigona kwaasái keinárawatopakemba simátímaꞋmaesa kuráawe. íma Másétóniyaa-kwaasigwara Ákáyaa-kwaasigwarare suꞋmainivo amápar-ayampaken-kwaasigwaraꞋa ísaraawe. Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáan-aimba amápar-ayampaken-kwaasi ísaraawe. ÁánútunkaꞋa agevamái máyáan-aimba áꞋa ísáamba póta íma ókwarata simátimenaumne. kentópataamo komaéwándaraꞋa kaweꞋó umásinkarontavesawe sésa kawer-áímbá kwésewe. kwaántá-kwaasiti aambá tuwésa ÁánútunopaꞋa tiróntavesawe sésa kawer-áímbá kwésewe. Áánútu asirayánkwáráwáí árair-Isoigo kwená mayáímá kwémayaantavaiye sésa kawer-áímbá kwésewe. 10 ókwaraꞋa kwíyómpakemba Áánútu ááninko Ísuma kumíníye séꞋa kwéamuꞋmaraantavesawe sésa kawer-áímbá kwésewe. Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankowana sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyásinkenaya kawepátá mósinkena séna Áánútu aaivimbá maitinkáíndaraꞋa iyátinkaundawai íma maitinkáníyemo siráiwaimba amuꞋmáráantavesawe sésa kawer-áímbá kwésewe.

Copyright information for `KZE