1 Thessalonians 3

kentávékai ávááraumai imáyáama kwéekaimanivo maankákáí maékai keinárawaꞋa óꞋopaꞋa máyáantavekai Áténesi-naopaꞋa keiráí maékai Tímótimba aiꞋmarááwáyana kentópaꞋa kuráiye. Tímóti kentáásí kawe-kwáásí póna kwesé keséya Áánútuna mayáíyá kwémayaunanaya póna Ísu Káráísitina áséi-kwasai simátímaꞋmaena kwégwiye. kotirávayainaꞋa ÁánútunkaꞋa agevamái asiramái meígwáe séꞋa Tímótimba aiꞋmarááwánana kuráiye. Áánútun-aai ímo ísááwai sáwíꞋa umátinkaiyaꞋa Áánútumba aúwáavo séꞋa Tímótimba aiꞋmarááwánana kuráiye. Áánútu séna kesááimo ímo ísááwai sáwíꞋa umátinkanaaowe siráimba pósa kentáá sáwíꞋa kwéumasinkaamba áꞋa ísaraawe. keinárawate maéwándarata séta sáwíꞋa umásinkanaaowemo siráundaya ívéꞋa magwévaarisaꞋa kwéawanaawe. kemá imáyáama éꞋa Sáátáánigo séna Áánútumba auwésa kesáái isáígwáe siráintaveꞋa mirá uráawe. ÁánútunkaꞋa agevamái máyáao séꞋa kentáái isánáe séꞋa Tímótimba aiꞋmarááwánana kentópaꞋa kuráiye. kentópaꞋa mayáímá komayááwánda áúgwaraꞋ-mayaima mairáunda ívéꞋa mimbáyáígón-áúma íma kwáívo séꞋa Tímótimba aiꞋmarááwánana kuráiye.

Tímóti kentópaꞋa koména koyauweréna kesópaꞋa téna keinárawatavena séna ÁánútumpaꞋa tirumbá kwétimesa kwenkáꞋá agevamái asiramái máyaawe séna áséi-kwasai tasimásímakaiye. keinárawaꞋo kentávéꞋo séꞋo kawer-áímbá kwésiyemo senkwáráꞋá tasimásímakaiye. kesáámó sétaamo keinárawaꞋa kotuwánanaemo súnaꞋo kentááyávéꞋo tatuwánanaemo senkwáráꞋá tasimásímakaiye. Áánútun-aai kwésimatimundarakemba évakarawai sáwíta umásínkáankaꞋa Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái asiramái máyáan-aimba tasimásímakaimba póna sirávayai-aimba tasimásímakaiye. ÍsóigompaꞋa tarúmaimo asiramáímo máyáan-aimba iséta póta kawetá umái máyaumne. ÁánútunkaꞋa asiramái máyáawata póta Áánútunopata kentáásirunko kaweꞋá kwéisata Áánútumpata súwi kwésune. 10 keinárawatopaꞋo kónaunda-amba Áánútu kwiꞋmaráníntaveta eénáínkaꞋa aaváyaaraꞋa Áánútumpata asiramái áísaa úmae kwéiyune. Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáambanivo moórávaꞋa kwéyuwaantaveta kotúwaꞋnaa ónáe séta ÁánútumpaꞋa asiramáíya kwésune.

11 námúnaa kwésundaya pósarai Áánútu kentáásivoe Ísu kentáásí Ísóigoe umái kentópaꞋo kónaunda-amba kwisinkáyááoiye. 12 námúnaa kwésundaya póna kesiruntá ávááraumai tímakaundanten-umai Ísóigoma imáyáa timínaꞋa moórá-mora-umai ísámai kentirumbá kwétimeꞋa amápa-kwaasivimba kentirumbá kwétimeꞋa ménaaowe. 13 mirá íyana Áánútu kentirunkómbá asiramátinkainaꞋa Ísu kentáásí Ísóigomo kwená kwaásiyemo kumíndaraꞋa Áánútu kentáásivowa aúrankaꞋa kaweꞋá umái maíyana sáwí-aimba kempímbá íma kwénintaveta námúnaa kwésune.

Copyright information for `KZE