1 Thessalonians 4

miráyáámó kwéunanayaamo Áánútumo aamoiyáámó kwéumasinkain-kwasai.

kentáásí kwaásiyono. moórá-ainkwaraꞋa ísáaro. Ísoigo Ísuwe tarúmaimo máyaundayaveta kwákwiyeta asiramái simátimeta séta Áánútumbo arááímo taiwáíná ááimba agaráátinkaundaya kwaꞋmaé kwégwiyana Áánútu tuwánéna aamoí umátinkaniye. mináínkóná ááimba áꞋa kwégwaraavo miráumai kwaꞋmaéꞋa koró. Ísóigo Ísu simásímakain-amaanta simátimewanda áꞋa iséꞋa kwégwaraawe. Áánútu maarámó iíyávéna kwéankaiye. keinárawaꞋa ÁánútumpaꞋa téꞋa kwendéí taaúráaro. aarai-úmóyáné inaamaru-úmóyáné aséráaro. kwaaimó éꞋa aaraimó mayánááomba arupí umái máyáaro. mirámó ónááomba Áánútu mirámó iíyávéna kwéankaiye. ÁánútumpaꞋo ímo tiráan-kwaasimo ontembá íma mirán-oro. póí-iyankomo kwaaván-ínímbó máráintemba íma mirán-oro. Áánútuna ámáámba miráumai kwáyáintavai aaraimó mayánááomba kentí kwaásima íma sáwíꞋa umátínkáaro. kéꞋnaamba simái ságamatimeta séta mirá-sáwí-ámpáꞋó kwíyanamo éna Áánútu umbai-méyámbá timíníye. Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umásínkáinta kaweꞋó umáímo maíyáváíyá kwéumasinkaintaawe. íma sáwíꞋa umái mai-íta kwéumasinkaintaawe. mindáyavesa súnda-aimba isésa tínaaemba umámiyawaima íma kwaásiye suꞋmai tínaaemba umátimenaaomba pósa Áánútu kwenamambá kwétimiwainkwaraꞋa tínaaemba umámenaaowe.

keinárawaꞋa kentí kwaásima Áánútun-aaiyaveꞋa áraire kwésen-kwaasi moórá-morawaivimbo kentirumbó kwétimen-aimba Áánútu agaráátínkaraimba póꞋa áꞋa mirá kwéovo moórá-morawaivimbo kentirumbó kwétimen-aimba maankwándááívímbá íma agayánaumne. 10 keinárawaꞋa Másétóniyaa-ayampaken-kwaasi Áánútun-aaiyavesa áraire kwésen-kwaasivimba áꞋa kentirumbá tímakaawe. asiramái séta moórá-morawaivimba kentirumbá tímaꞋmaeꞋa íyóro kwésumpo 11 asiramái imáyáa kwéeꞋa paru umái méꞋa kentúraꞋa kárákwiyeꞋa toómbó mayánááontaveꞋa mayáímá máyáaro. mináímbá áꞋa simátímakaunda 12 mirá éꞋa mayáí mayáíyaꞋa ÁánútumpaꞋo ímo tiráan-kwaasi tuwánésa keinárawatavesa kawe-kwáásímá owémá sénááowe. mirá éꞋa mayáí mayáíyana íma tááin-tinkaniye.

Ísóigoma kumínín-kwasai.

13 kentáásí kwaásiyono. Áánútun-aaiyavesamo árairemo siráan-kwaasimo púwówasamo utámakaan-kwaasi tááiyaveꞋa tirunkó sáwíꞋan-ivo séta árair-aimba simátíménda ísáaro. ÁánútunkaꞋo ímo agevamáímo mésamo Ísu kumíndaraꞋo pukáampinkembo usásinaiyavesamo ímo amuꞋmáráan-kwaasi tirumbá sáwíꞋa kwéivo keinárawaꞋa mirá ovó séta senda-áíntá ísáaro. 14 Ísu pukáimpinkemba usásinkaintaveta áraire kwésumpo Ísun-aaiyavesamo árairemo sésamo pukáan-kwaasi Áánútu miwígwárá ÍsunkwaraꞋo tiránín-aintaveta áraire kwésune. 15 simátíménda-aimba Ísóigoma siráin-aimban-iye. Ísóigomo kumíndaraꞋa úwoimo túvamaimo máyáan-kwaasi pukéwai aivaꞋá íma usáyaaitanaaowe. 16 Áánútuna kwayó-káwáánákó kwíyómpakewai aaí sínana Áánútuna uwírenko anónkaꞋa aaí sínana Ísóigo anónkaꞋa kwésindavinkemba kwíyómpakemba kumínímba Ísu Káráísitin-aaiyavesamo árairemo sésamo pukáan-kwaasi aivaꞋá usásinaiyata 17 Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire sétaamo úwoimo súvamaimo máyáandawaiya kusirámbayainata ainámpímbá aivaꞋó iráawaise uyorupéta Ísóigomba uawánéta miráumai aasiyaasí Ísóigowe maíꞋmaiꞋa ónaundayaawe. 18 mindáyaveꞋa síma-sima kwéeꞋa tirávaimai máéro.

Copyright information for `KZE