1 Timothy 3

Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraawaiti kwaasái.

évakarawaimo Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiyi-mayai mayánáe síyawaimo ésa tirááímo taí-máyáí kaweꞋ-máyáímán-iye siráamba mináímbá árair-aimban-iye. moóráwaimo Áánútuna kwaásiraꞋo kárákwiraiwaina mayáímó mayáíndawai maarán-kwáásígómán-iye. kwempímbá íma sáwí-aimba kwáyaindawai éna mimbórá-ínímbá makáindawai éna arupí umái kawer-ímáyááwé suꞋmai kwéindawai éna kwenáwíꞋa mósá maréwai éna namu-kwaasí naambá tiména toómbá tiména índawai éna Áánútun-aai kanaán-umai simátímaꞋmaena kwéiyindawai éna íma uwoꞋaóꞋ-nómbá námae naaéna uwoꞋaóꞋá índawai éna íma aaisan-áímbá séna paru umái máyaindawai éna íma óntantavena aúran-anda kwéindawai éna kwená naaúmpaꞋa máyáan-kwaasiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiraindawai éna kwená iyámpói kwentávésa ésa kwenáái kwéisaiyawai éna mirán-kwáásígómó éna Áánútuna kwaásiraꞋo kárákwiraiwaina mayáímá mayáníye. moóráwaimo kwená aarai-iyámpóíraꞋo ímo kaweꞋó umáímo kárákwiraindawaimo éna Áánútuna kwaásiraꞋa íma kanaán-umai kárákwiyiniye. ívéꞋo Áánútuntavenamo ísámaimo tíndawaimo éna Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraiwaina mayáímá íma mayáníye. mirán-kwáásígómó mimbáyáímó maénamo éna kwenáúma maé iyínana Sáátáánigomo sáwí-meyambo mayánínteniꞋa mirá íníye. kwembá simái sáwíꞋa umánkáavo Sáátáánigo tamaimái kweivaríꞋa iváínivo ÁánútunopaꞋo ímo tiráan-kwaasigwaraꞋo sésamo kaweré suꞋmai umái máyáiwaiman-iye síyan-kwaasigomo éna mirán-kwáásígówé suꞋmai Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraiwaina mayáímá mayáníye.

Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraawai kwétuwaꞋnaa-owai maarán-kwáásímán-owe. arupí umái máyaiyawai ésa íma kaumbo-káér-imayaamo tokáiyawai ésa íma uwoꞋaóꞋ-nómbá námae nááíyawai ésa íma óntantavesa túran-anda kwéiyawai ésa tirunkakémbó árair-aimbo isésamo kwéomba Áánútuna árair-ainkona ááimba tátoraawai ésa 10 mirán-kwáásímá ésa Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraawai kwétuwaꞋnaa-owaiti mayáímá mayánááovo aivaꞋá miwítí mayáímá tuwánewasamo kaweꞋó íyaꞋo éꞋa mimbáyáímá tíméro. 11 mirá íyasamo ésa miwí tuwainímbááꞋa maarán-ínímbán-owe. kaweꞋá umái maíyawai ésa íma kwantánaanta-aimba kwésen-inimba pósa arupí umái mésa amápaꞋ-mayai kaweꞋá umái kwémayaawe. 12 Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraawai kwétuwaꞋnaa-om-bayaima kwémayaawai maarán-kwáásímán-owe. kímbora-inimba mapá kuráawai ésa miwítí iyámpóírare miwítí naaúmpaꞋa máyáan-kwaasirare kaweꞋá umái kárákwiraawai ésa mirán-kwáásímó Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiraawai kwétuwaꞋnaa-om-bayaima mayánááowe. 13 mimbáyáímó kaweꞋó umáímo mayánááowai ésa Ísu Káráísitiye aráápamai máyáan-aimba asiramái simátimiyasa isésa miwí túwíꞋa mósá maránááowe.

áraiꞋ-monor-ainkona ááin-kwasai.

14 Tímótiyo kemá Póro sáwíyankaꞋa embá koawánanae séꞋa kwéeꞋa maanáúváímá kwéagaimai tuwáúmpo awánaao. 15 enópaꞋa kónáe séꞋa onda-ámbó itáinamo e maanáúváí awáné sé kesáá Áánútuna akúntá únanaya agaimakáimba símakaimba póta miráyá ónaumne síníyone. ávombo aimakésamo megwímegwigomo ávonkaꞋo tátoraintemba kesáá Áánútu máyáiwaina kwaásiya éta kwená árair-aimba tátokaundayaawe. 16 áraiꞋa áraiꞋ-monor-ainkona ááimba paárúwana anón-kwaasi éna maarán-iye.

  • Ísu Káráísiti marapáꞋá kwaási-iꞋa umái paárúwana Áánútun-amanko kwentávéna séna arupí umái máyáiwaiman-iye súwasa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakewai awánowasa kwaási óꞋon-oꞋom-baravakewai kwenáái simátímaꞋmae kuwasá kwenááiyavesa áraire suwaná Áánútu kunáíꞋmaena kwíyómpaꞋa móankaraiye.
mináímbá áraiꞋ-monor-ainkona ááimban-iye.

Copyright information for `KZE