1 Timothy 4

kampar-áímbó simátimenaaon-kwaasi paáronaaon-kwasai.

Áánútun-amanko avoraꞋá séna naaén-kanaa tínasa évakarawai Ísu Káráísitimba tínaaemba umámesa Sáátáánigowe kwená kwayóꞋnárawaremo síyan-aimba isésa kampar-áímbó síyamba kwaránááowe siráiye. iramó aneꞋó kaimbó áúmo pukáin-kuvinkaambo intembá tirumpimbá miráráá ínasa tirumpinkémbá íma árair-aimba isésa tóikakene suꞋmai kampar-áímbá sésa aaraiyé kwaaiyé mayánááomba aambá áúntinkesa évaka-tomba aambá kwéauntinkesa mirá-kámpár-áímbá síyasa naaén-kanaa tínasa évakarawai mirán-ámbá kwaránááowe. mintóntávéna Áánútu kwená árair-aintavesa áraire síyawaiyavena séna mirán-tómbá umátinkaunda kwéneꞋa súwi sígwáe séꞋa umátínkaraumne Áánútu siráiye. amápa-tantaaꞋo Áánútumo úmakaimba kawe-tántááꞋán-ivo aambá áútinkaavainivo úwoi kwéneꞋa ÁánútuntaveꞋa súwi seró. námúnaaya súndayaanivo Áánútu kaweꞋán-iye siráimba pósa mintómbá aambá áúsinkaavainivo.

Ísuna kaweꞋ-máyáí-kwáásí óne siráin-kwasai.

Tímótiyo simáménda-aimba Áánútuna kwaási simátímínda Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí-íꞋa éma po kawe-kwáásí auráníyone. toómbó nénamo asiramáímo máyáintemba Ísu Káráísitina árair-aimba kwaré kaweꞋá umái simátímaꞋmae íyínana mináínkó asiramánkaniye. manír-áímbá íma Áánútun-aaiman-ivo úwoi-aimban-ivo ánaaemba umámiyo. emá ayáántán-kwimai mé áraiꞋ-monor-amba kwégware enáúma kárákwiyuwo. súgomo kaweꞋó ínkwáe-imayaamo ésamo ésa tiyáántán-kwimai mayáí mayánááomba mindá kaweꞋán-ivo áraiꞋ-monor-ampaꞋa kónáe sésamo imáyáamo ésa tiyáántán-kwimai Áánútuna mayáí mayánááomba mindá anón-kaweꞋan-iye. mirámó ésamo ésa ívékwara naaénkwaraꞋa ménaaon-ayampaꞋa mimbáyáígó túwaꞋnaa iye. mináímbá árair-aimban-ivo ísámai tirumpimbá tátoraaro. 10 Áánútu asirayánkwáráwáí póna amápa-kwaasiraꞋa kárákwiraiwai éna kwenááiyaveta áraire súndawaiya sáwí-imayaavinkemba kwéiyasinkaiwaimba kwéamuꞋmareta póta siyáántán-kwimai mayáíyá kwémayaumne.

11 Tímótiyo mináímbá simátime se mirán-oro siyó. 12 ívé-kwaasi óndayavesa úwoi-kwaasi óne sésa sáwíꞋa umánkaavainivo kaweꞋá umái mé kawer-áímbá se imáyáa timé arupí umái mé kaweré suꞋmai kwéinasa Áánútun-aaiyavesa áraire sewáí awánésa óndantemba mirán-oro. 13 enópaꞋo ímo kondaráꞋó éma kwaási túrankaꞋa Áánútuna aúváí-kwandaaivinken-aimba táámpamai simátímaꞋmae kwéiye agaráátinkaao. 14 ááéma entávéna Áánútu siráin-aimba simátímúwasa Áánútuna kwaásiti anóndarawaꞋa tiyáámba enaneꞋá tátoresa sésa Áánútuna mayáímá mayaaó suwamá mimbáyáí máyéndayavai ónana Áánútu asirayámbá ámakaivo íma tuwé asiramái maimaé iyuwó. 15 simátimunda-aine suꞋmai imáyáa e mirá úmae íyínasa amáparawai awánésa sésa Áánútuntavena asiramái máyáimba póna minásíráyánkó iyíníye sénááowe. 16 enáúma kárákwimai méma simátímínda-aimba imáyáa umái kaweꞋá umái simátimiyo. mirámó ónda kawer-ámpáꞋá kwégonasa enáái ísáan-kwaasi kawer-ámpáꞋá kwégowe.

Copyright information for `KZE