1 Timothy 5

Ísóigona kwaásiti imáyáa arupí umátinkaao siráin-kwasai.

Tímótiyo anónuntantontavai égési-aimpakemba íma simátime enavontávémo aánoumaimo kwempaꞋó séndantemba mirá simátimiyo. enávámaaꞋo óndantemba ívé-kwaasi mirámá umátinkaao. enanóisaimo óndantemba áráankantomba mirámá umátinkaao. enáúmbaaꞋo óndantemba ívér-inintomba mirá e kaweré suꞋmai umátinkaao.

ketor-íníntí tírááꞋmaaraꞋi. tinówaimbaaraꞋi. mésamo ésa miwí túwaꞋnaa oro. ánivo ketor-ínímbó timááraawimo ímo mén-inimba túwaꞋnaa uwo. ánivo ketor-íníntí tírááꞋmaaraꞋi. tinówaimbaaraꞋi. mésamo ésa miwí túwaꞋnaa oro. áraiꞋ-mono-kwaasimo mésamo ésa miwítí akúmbá túwaꞋnaa oro. mirámó íyambo ésa kárákwimaesamo iráam-beyamba timénááomba Áánúntu aamoí íníye. ketor-ínímbá timááraawi íma máyáan-inimba ésa sésa Áánútu kenkáꞋá kárákwiyiniye sésa ÁánútumpaꞋa námúnaa símae kwéiyesa súwaꞋnaa ínkwáe sésa námúnaa kwésewe. ánivo ketor-ínímbó marapá-tántáátávésamo tirááíyavesamo ésamo ombá Áánútuna némpaꞋa kwémaewe. ketor-íníntávésa sésa sáwíꞋa umái máyáawe seváínivo simámunda-aimba simátimiyo. Áánútun-aaiyavesamo kamparémó sembá mindá sáwíꞋa kwéombanivo évakarawaimo ésamo miwítí akúnkáré miwí timááraararemo ímo kaweꞋó umáímo kárákwiyombo ésa Áánútun-aai tínaaemba umámakaamba mindá anó-sawiꞋa kwéowe.

ketor-ínímbó Áánútuna mayáímó mayánááon-inimba tivakáá-umai túwíꞋa agayaaó. mindá maarán-ínímbán-owe. áráankamba késa 60 ima maisukáan-inimba ésa kímbora-kwambo maivá kuráan-inintomba ésa 10 miníníntóntávésa kaweꞋ-máyáí kwémayaawe kwésen-inintomba ésa miwí tírááꞋmaakaꞋa kaweꞋá umái kárákwiraan-inintomba ésa namu-kwaasí toómbá kwétimen-inintomba ésa Áánútuna kwaási kaweꞋá kwéumatinkaan-inintomba ésa umbai-yántááꞋó makáan-kwaasi kwétuwaꞋnaa-on-inimba ésa mirán-káwéꞋ-máyáímó kwémayaan-ketor-inin-tuwiꞋa agayaaó. 11 ívé-ketor-inin-tuwiꞋa íma agayaaó. miwí Áánútuna mayáí kwémaesa naaémba kwaaí mayánáe-imayaa ésa Ísu KáráísitinkaꞋa asirayán-áímbá símaresa íma imáyáa ésa kwaaí mayáíyasa 12 évakarawai tuwánésa sésa Ísu KáráísitinkaꞋa asirayán-áímbá símakaan-aimba karésa sáwíꞋa uráawe sénááowe. 13 miráumai maará ésa íma mayáí maésa nambáré suꞋmai naaésa íma mayáí kwémaesa kwantánaanta-aimba símae kwénaaesa náaindaantavesa kwendéí kwendei iyé-áímbá simátímaꞋmae naaésa aánávómó ímo senkáꞋá ke ísaresa símae naaónááowe. 14 mindáyaveꞋa simámeꞋa séꞋa ívé-ketor-inimba kwaaí maésa iyámpói tinkésa kaweꞋá umái kárákwiyesa mirámó íyamba kesáámá íma sáwíꞋa umáíya máyaunda pósa Áánútuntavesamo ímo aamoimó íyawai kentáásí ááimbo sivakáá ésayaamo ésa íma simái sáwíꞋa umásinkanaaontaaniye. 15 évaka-ketor-inimba kawer-ámbá áꞋa ivátuwesa Sáátáánigona sáwí-ampaꞋa kwégwaraantaveꞋa súnda-aimba kwésimamune. 16 Áánútun-aaiyavesa áraire sen-ínímbá miwí timááraavinkembo ketor-ínímbó máyáamba túwaꞋnaa oro. Áánútuna kwaási ketor-ínímbá timááraawimo máyáan-inimba monoꞋ-máyáíráꞋó tukáan-ontandei túwaꞋnaa ováínivo ketor-ínímbá timááraawimo ímo máyáan-inimba minóntándéí túwaꞋnaa oro.

17 Áánútuna kwaási miwítí anón-kwaasi kaweꞋá umái kárákwiraawaiyavesa imáyáa ésa miwítí meéyámbá mósá maꞋmai tíméro. minánón-kwáásívínkémbá évakarawai Áánútun-aai asiramái simátimesa anóm-bayai kwémayaawaiyavesa imáyáa ésa miwítí meéyámbá mósá maꞋmai anómba tíméro. 18 mináíntávéna naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna purumakankóná mayáíráꞋ-méyántávéna séna

  • kwaásiti toómbá úwíti-aramba ásima piyíndayavena purumakankó aísamai tamái mapándáampa umái ásima pítúwáínkaꞋa purumakankóná óikaꞋa íma asááésa túwéwana úwoi ména évakaꞋa náníye
agaimaréna siráiye. moórávaꞋa agaimaréna séna

  • mayáímó máyáawai meéyámbá máyáaro
agaimaréna siráiye. Áánútuna kwaási mináímbá imáyáa ésa miwítí anón-kwaasiti meéyámbá tíméro.
19 Áánútuna kwaásiti anón-kwaasi tíyóꞋo vaiyáíyan-aimba íma isaaó. ánivo kaumbo-káé-kwaasimo tésamo síyan-aimba miwí táái isaaó. 20 sáwíꞋo úmae íyówaiyavai amáparawai túrankaꞋa asirayán-áímbá simátimiyo. mirámó inasamó ésa amáparawai táátavesa ésa miwí túraꞋa kárákwiyonaaowe.

21 Áánútu aúrankare Ísu Káráísiti aúrankare Áánútuna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túrankare asiramái simámeꞋa séꞋa simámundantemba uwo kwésune. aaigóná ááimbo ímo ísarendarakembo e íma aaí simátiminiyone. aaigóná ááimbo ísarendarakembo e kaweꞋá umái simátiminiyone. íma kwaási taaínkaakai uré simátime amápar-aimba avoraré suꞋmai simátimiyo. 22 moóráwaimo Áánútuna mayáí mayáínkwáe sémo e íma ááéma usásinanke awánasuwe naaémba usásinankaao. moóráwaimo sáwíꞋo kwéina íma egwáráꞋá mirán-e kaweꞋá umái kárákwiyuwo.

23 Tímótiyo enarumpinkémbó áíꞋo énamo évaka-tawaimo áúvaꞋo kwínamo e non-úrane suꞋmai íma ne taaérampinken-domba naaó súne.

24 évakarawaimo sáwíꞋo ombá tuwánaawasa sáwí-meyamba máyáambanivo évakarawaimo sáwíꞋo ombá miwítí ááimba naaémba paáriniye. 25 miráumai évakarawaimo kaweꞋ-máyáímó máyáamba tuwánaawasa évakarawaimo kaweꞋ-máyáímó máyáamba íma tuwánaamba mirámó kwéowaiti ááimba naaémba paáriniye.

Copyright information for `KZE