1 Timothy 6

kárákwiraan-kwaasi évakarawai meéyámbakaawasa miwítí mayáí úwoi kwémaesa óntamba íma kwémayaawai Áánútuna kwaásiyavai maanáímbá simátimiyo. kárákwiraan-kwaasi túwíꞋa anómba umátinkeꞋa miwítí mayáí kaweꞋá umái máyáaro simátimiyo. mirámó íyasamo ésa Áánútu áwíre Áánútun-aaiye íma simái sáwíꞋa ónááowe. kárákwiraan-kwaasi Áánútun-aaiyavesa áraire sewáíyávésa miwítí úwoi-mayai-kwaasi sésa Ísu Káráísitina kwaásimo úndantemba miwígwáráꞋá Ísu Káráísitina kwaásima póta miwí túwíꞋa íma anómba umátinkanaumne seváínivo maarán-áímbá seró. Áánútun-aaiyaveꞋo árairemo súndantemba miwígwáráꞋá Áánútun-aaiyavesa áraire kwésewaꞋa sirumbá timéꞋa póꞋa miwítí mayáí kaweꞋá umái máyáanda mimbáyáívínkémbá kawe-tántááꞋá mayánááowe se úwoi-mayai-kwaasiyavai mináímbá simátimiyo.

Áánútuntavaimo imáyáamo ésamo máyáamba anón-tantaariꞋa kwéon-kwasai.

Tímótiyo simámunda-aimba asiramái simátimiyo.
évakarawaimo óꞋon-aimbo simátimesamo kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitin-aaimo kawer-áímbó ímo kwarésamo áraiꞋ-monor-aimbo ímo kwégwaraawai miwí túma maé iyésa amápa-tantaakona ááimba íma ísaraawe. miwívímbá sáwí-imayaa kwáyáísasa aaigóná ááintavesa sáwívar-aimba kwésesa kesááigo usáyaaitainkwae-aimba kwésewasa mirá-sáwí-áímpínkémbá tirumbá sáwíꞋa umátinkesa aaisambá sésa túwíꞋa simái sáwíꞋa umátinkesa sáwí-imayaa umátinkesa aaisan-áímbá símae kwénaaowe. mirámó kwéon-kwaasi miwítí imáyáa simái sáwíꞋa ésa árair-aimba ivátuwesa kampar-ímáyáá ésa sésa sáwívar-oisamba mayánáe sésa monor-ámbá kwégwaraawe-kampar-imayaa kwéowe.

mirán-kámpár-ímáyáá kwéombanivo Áánútuna aambó áraiꞋo kwégwaraawai imáyáa ésa sésa ÁánútuntaveꞋo imáyáamo éꞋo máyaunda anón-tantaaꞋa isaná makáunda-oisamba mindá kanaán-iye kwésewe. kesinóisaiya masínkónkaꞋa íya óísanta makáawanasaya másínkaraawe. púwóndaya íya óísankwarata maimaéta puwónaumne. unáánkwátóiye toóné makétaamo éta séta mindá kanaán-iyeya sénaundayaaniye. óísamba mayánáe-imayaawe suꞋmai owáí misáwí-ímáyááó tavisínana sáwí-yantaatavesamo tirááíyavesamo íyan-tantaako miwí tátorainasa sáwíꞋa umái mésa ánásanaaowe. 10 óꞋon-oꞋo-sawi-imayaaona ááimba óntamba mayánáe-imayaayavesa aamoí kwéowe. évakarawai óntamba mayánáe-imayaawe suꞋmai kwéesa Áánútun-aai ivátuwesa umbai-yántááꞋá maésa tirunkó umbaí kwétaisasa máyáawe.

Áánútu aúrankaꞋa arupí umái maiyó siráin-kwasai.

11 Tímótiyo emá Áánútuna kwaási éma mirán-tántáákómbá ánaaemba umáme Áánútu aúrankaꞋa arupí umái mé kwentáváí imáyáa kwéema amápaꞋ-mayai kaweꞋá umái kwémae imáyáa kwétime Áánútuntavai asiramái aánoumai mé mirán-tántáátáváí ayáántán-kwimai máyaane. 12 kwaásimo meéyámbó mayánáesamo isaaisésamo kontembá emá Áánútun-aaiyavai áraire kwése ayáántán-kwimai minámbá kwaré aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéonda-amba kwaꞋmaé iyuwó. ááéma sáwíva-kwaasi túrankaꞋa paárumai séma Ááútun-aai árair-aimba póꞋa kwenkáꞋá agevamái máyaumne sundaráꞋá Áánútu entávéna aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéone siráiye. 13 Áánútu amápaꞋa máyáawaiti ááinkontaveꞋa imáyáa éꞋa Ísu Káráísiti aaimó isáí-náúmpáꞋá anón-kwaasigo áwíꞋa Póntiyasi Páírátimba kawer-áímbá simámakaiwaintaveꞋa imáyáa éꞋa embá asiramái simámeꞋa séꞋa 14 kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti marapáꞋó ímo kunkáindaraꞋa kwemó siráin-aimba kwaꞋmaé kwéiye kaweré suꞋmai kwéonasa awánésa sésa mináímbá árair-aimban-iye sénááowe kwésune. 15 Áánútu Ísu Káráísitintavena séna kumuwó sínda-tawai kumíníye. Áánútu kaweré suꞋmai kwéiwai éna kweyáá amáparawairaꞋa kárákwiraiwai éna amápar-asirayankwara-kwaasi kwená asirayánkó usáyaaitaraiwai éna amápa-kawaa-kwaasiraꞋa kawáá uráiwai éna 16 kweyáá íma puwíníwai éna óꞋora-sagayankaꞋa máyáiwai isasá mirá-ságáyánkáꞋá íma kwaási kanaán-umai koménaaowe. Áánútumba amápa-kwaasi íma túrandei awánésa íma kanaán-umai túrandei awánanaaowe. kwenáwíꞋa anómba kwaíkwaiꞋa kwéisana kwená asirayámbá kwaíkwaiꞋa kwéimba mindá árair-aimban-iye.

17 Tímótiyo óísankwara-kwaasiyavai asiramái simátime se íma túma maé iyéꞋa íma óísantaveꞋa aamoí éꞋa mindá ánásanin-tantaaꞋa íma amuꞋmaréꞋa méꞋa Áánútu amápa-tantaaꞋa kwésimiwaintaveꞋa amuꞋmaréꞋa méꞋa aamoí oro simátimiyo. 18 moórá-aimba óísankwara-kwaasi simátime se kaweꞋ-máyáí kwémaeꞋa túwaꞋnaa úmae kwéiyeꞋa óísamba taaínkaakaumai tímaꞋmae íyóro. 19 mirámó éꞋo éꞋa mirámó íyan-tantaataveꞋa naaémba keinárawaꞋa túwaꞋnaa ínín-tantaaꞋa kwáyainaꞋa mirámó éꞋa kaweꞋá umái ménaaowe simátimiyo.

20 Tímótiyo Áánútu simámakain-aine agarááránkarain-aine kárákwimai kaweꞋá uwo. Áánútun-arááímo ímo kwáráan-kwaasi úwoi-aimba kwésevo mináímbá ánaaemba umátimiyo. kampaꞋá sésa amápa-tantaaꞋa ísaraumne sésa aainakákémbá aaisambá símae kwéiyon-aimba ánaaemba umátimiyo. évakarawai sésa amápa-tantaaꞋa ísaraumne sésa pósa ÁánútunkaꞋa agevamáímo máyáan-amba ivátukaawe.

Áánútu amáparawai úwoi kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

21 

Copyright information for `KZE