2 Corinthians 10

Póro kwená mayáíyáváí simátímakain-kwasai.

keinárawapinkemba évakarawai kentávésa sésa Póro keséya taména paru umái aaí siráivo némpaꞋo máínkaꞋa asirayán-áíntá kwésimasimintaawe kwésewe. Ísu Káráísiti marapáꞋó máyonkaꞋa paru umái ména íma aaisambá siráintaveꞋa imáyáa éꞋa asiramái simátimune. kentópaꞋo kondá íma asiramái sénáe súndanivo imáyáa éꞋa keinárawapinkemba évakarawai kentááyávésa kampaꞋá sésa marará-kwáásíti ááimba kwégwaraawemo kwésentaveꞋa asiramái simátimenaumpo kárákwiyoro. marapáꞋó máyaundaya namuro-kwáásí usáyaaitanae sésamo ááiꞋo tíyáantemba íma mirá éta marapá-sáwí-yántááꞋá usáyaaitanae séta Áánútuna mayáí kwémayaumne. taáné iwevóíyé úmakesamo ááiꞋo tiyamáímo usáyaaitanaesamo ontembá íma mirá éta Áánútu asirayámbá símakaisata óꞋon-oꞋo-sawi-asirayamba kwéusayaaitaundayaawe. kentáá sááiyavesa kampar-áínéímó kwésewai tááigomba kesááigoya kwéusayaaitaiye. évakarawai miwí túwíꞋa mósá marésa Áánútun-aai ísáavo sésa simái aambá áúmbaraawata aambó áúmbaraan-aimba usáyaaiteta kentáásí imáyáago Ísu Káráísitin-aai isáínkwáe símae kwéiyundayaawe. kentáá sááiya isáígwáe séta timuꞋmaréta máyaunaꞋa mirá íyata tuwánéta kentáá sáái íma kwéisaawai sáwí-meyamba timénaumne.

keinárawaꞋo máyáawaina ááimba imáyáa oró. keinárawapinkemba évakarawai sésa áraiꞋa Ísu Káráísitina kwaásiya úne sentembá kesáágwáráꞋá Ísu Káráísitina kwaásiya úmpo mindáyaveꞋa imáyáa oró. Ísóigo asirayámbá siménaya keinárawaꞋa íma sáwíꞋa umátinkanaumpo kentí imáyáa asiramátinkanaundayavenaya minásíráyámbá símakaiye. minásíráyámbó símakaimbo simátímaꞋmae iyúnda-aimba mindá árair-aimba isatá póta minásíráyámbó símakaimbo simátímaꞋmae iyúndaya mindáyaveta íma sigaeyávéta kwéune. aúvái agaimáímo timúnda íma maarán-ímáyáá éꞋa inkáíséro sénaya maanáúváí agaimái kwésimiye sevó-ímáyáá kwéeꞋa kwéagayaumne. 10 évakarawai kentávésa sésa aúváímba asirayán-áímbá simásimenaya ááéma keséya taména aamoisayán-kwáásí ména úwoi-aimba simásímakaiye kwésewai 11 miwí maarán-áímbá imáyáa oró. kentí némpaꞋa máyaunda póta aúváívimbo simátimunda-ainta kentópaꞋo kwéta mimbórá-áímbá póta kosimátimenaundayaaniye.

12 kentávésa mirán-áímbó kwésewai miwí túwíꞋa mósá marésa anón-kwaasiya úne sewatá íma mimbórá-kwáásíráántá umái méta miwímó máyáawaina ááimba awánéta kesáá máyaundawaina ááinta íma taainéta séta kaweꞋá umáíya máyaumne. sáwíꞋa umáíya máyaumne séta íya taainánaumne. miwí moórá-morawaimo máyáawaina ááimba tuwánésa miwítí imáyáavinkemba sésa máyaundawaina ááinta kaweꞋán-iye kwésewe. mirámó kwéomba sáwí-imayaavinkemba kwéowe. 13 keinárawapimba Áánútumo símakainda-mayai-aimba sénaumpo ímo símakainda-aimba íma sénaumne. 14 keinárawaꞋo máyáapaꞋa Áánútu íma aambá aunéna úwoi kesáái kosimátíméro simásímakaisata úwoiya Ísu Káráísitina áséi-kwasai kosimátímakaumne. mirámó uráunda Áánútu íma aambá áúnkaisata úwoiya kosimátímakaumne. 15 Áánútumo aambó áúsinkaraim-bayaiyaveta óꞋon-kwaasimo mairáam-bayaiyaveta kesáá mairáumne íma séta kentáá súya maé kwéiyune. Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire séꞋa asiramái imáyáa úmae iyónááomba timuꞋmaréta máyaunda póꞋa mirámó íyata ávááraumai túwaꞋnaa ónaundayaawe. 16 mirámó íyata kanaám-póta tiyuwéta óꞋon-oꞋom-baravaꞋa Ísu Káráísitin-aai simátímaꞋmaeta naaónaumne. óꞋowimo Ísu Káráísitin-aaimo simátímaken-ayampaꞋa íma kométa kampaꞋá séta kesáá simátímakaumne séta kentáá súya maé iyónaumne.

17 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

miwí kesáváí mayáíyávésa íma túwíꞋa mósá marésa Ísóigona mayáíyávésa kwenáwíꞋa mósá máráaro
agaimaréna siráiye.
18 kwaási kesáváí kawe-kwáásímá úne kwésemba ímanivo Ísóigo kawe-kwáásímán-owe kwésiwai mindá Áánútu aúrankaꞋa kawe-kwáásímán-owe.

Copyright information for `KZE