2 Corinthians 13

Ísun-aaiyavai tirunkakémbá áraire simái kárákwiyon-kwasai.

kae-táwai kentópaꞋa komáyaawandanivo ókwaraꞋa kónaumne. kaumbo-káé-kwaasimo mimbórá-ánkáꞋó síyan-aimbo éta mináínkómbá arupí ónaundayaawe. íma aiva-táwaiman-ivo naaén-tawai kentópaꞋa komáyaawanda sáwíꞋo uráawaiye amáparawaiye asirayán-áímbá simátímakaumne. ívéꞋa kentí némpaꞋo máyaunda mináímbá simátimeꞋa séꞋa kentópaꞋo kondá sáwíꞋo uráantaveꞋa kogwésimatimeꞋa íma eétínkáanda sáwí-meyamba timénaumne kwésune. kentávéꞋa séꞋa Ísu Káráísiti simámisanawa kwési. kwená imáyáávinkena kwésiyo kwésewe. kentópaꞋo kondá sáwí-meyamba timénaundaraꞋa suwánéꞋa séꞋa Ísu Káráísiti kwésimamintemba kwésimasimintaawe sénááowe. kwemá Káráísiti kentirumpimbá mayáí kwémaena íma aamoisáyáwáí éna kwená asirayándéí mayáí kwémayaiye. ááéma kwemá asirayámbá tuwéna aamoisayán-kwáásíráámbá umái máyowasa taairaꞋá inkámúwana puwúwana Áánútu usásinankowana Áánútuna asirayánkáꞋá máyáiye. miráumai kesáágwáráꞋá aamoisayán-kwáásí máyaundanivo Ísu Káráísitiyeya tarúmai méta Áánútuna asirayánkáꞋá méta keinárawaꞋa kwétuwaꞋnaa-une.

keinárawaꞋa moórá-morawai Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa tirunkakéná áraire simáíya kwenkáꞋá agevamáíya máyáaompo kesáváí-ímáyáá kwéeꞋa awánaaro. Ísu Káráísiti sirumpimbá máyáiye kwésemba tirunkakéná kwése. tóikakena kwéseompo imáyáa oró. mirámó éꞋa Ísu Káráísitina kwaásiya úne séꞋa kentááyávéꞋa Áánútun-aai simásíméwain-owe sénááowe-imayaa kwéune. kentááyávéꞋa séꞋa Áánútun-aai simásíméwain-owe sénááontaveta íma námúnaa súndayaanivo keinárawaꞋa kaweꞋá ónááontaveta ÁánútumpaꞋa námúnaa súndaya Áánútuwo túwaꞋnaa inasá kaweꞋá oró kwésune. íma sáwíꞋa ónááomba póta íma sáwí-meyamba kotíménasaya évakarawai kentááyávésa sésa íma Áánútun-aai simásíméwain-owe sénááomba mindá íma anón-tantaaꞋan-ivo keinárawaꞋa kaweꞋó umáímo ménaaomba mindá anón-tantaaꞋan-iye. árair-ainko usáyaaitaino séta mayáíyá kwémaeta kwétuwaꞋnaa-une. kentópaꞋo kondayá ÁánútuntaveꞋo asiramáímo ménaaombo éta aamoiyá ónaumne. mirámó íyambo éta íma sáwí-meyamba timéta aamoisayán-kwáásíráámbá umái méta mindáyavetaagwaraꞋa aamoí ónaumne. sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kaweꞋó umáímo ménaaontaveta ÁánútumpaꞋa námúnaaya kwésune. 10 kentópaꞋo kondá sáwíꞋo kwéontaveꞋa asirayán-áímbá kosimátimunavo séꞋa kentí némpaꞋa méꞋa maanáúváí agaimái kwétimune. íma sáwíꞋa umátinkeꞋa kentí imáyáa asiramátinkanaundayavena Ísóigo usásisinkowaꞋa keinárawakaꞋa kárákwiyeꞋa kentí némpaꞋa méꞋa maanáúváí agaimái timúmpo awánéꞋa súdantemba oró.

11 kesí kwaásiyono. kaweꞋá umái méꞋa kawer-ámbá kwaréꞋa súndantemba éꞋa mimbórá-ímáyáá umái méꞋa paru umái máéro. mirámó íyambo éna Áánutu arumbá aména paru umátínkáiwai keinárawate méniye.

12 Áánútuna akúníꞋa kwéontaveꞋa moórá-morawai tiyáámba tíméro. 13 Áánútuna kwaási maankáꞋá máyáawai keinárawatavesa kaweꞋá umái máéro kwésewe.

14 Ísóigo Ísu Káráísiti úwoi kwétuwaꞋnaa-isana Áánútu arumbá kwétimisana kwenamankó keinárawate máyáísaꞋa mimbóráíꞋa umái kwémaentaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE