2 Corinthians 2

imáyáa éꞋa séꞋa ókwaraꞋa kentópaꞋa kwéꞋa sáwíꞋo kwéontaveꞋa asiramái simátíménana tirunkó umbaí taivó séꞋa ívéꞋa íma kónaumne siráumne. kentirumbó umbaimó tamátínkáanasamo ésa kesirumbó kaweꞋó umásinkanaaowai íma ménaaowe. kentópaꞋa íma kuráundaraꞋa séꞋa aúváívimba awánéꞋa sáwíꞋo kwéomba kaweꞋá umátinkaigwae séꞋa kentópaꞋo kondá íma sirunkó umbaí táníye séꞋa mináúváí agaimái timéꞋa kaweꞋó umáímo máyáantavena kesirunkó kaweꞋá íníwai mináúváí agaimái tímakaumne. kesirunkómó kaweꞋó ínanamo éna kentirunkógwáráꞋá kaweꞋó ínímba mindá árair-aimban-iye. mináúváí agaitimúnda sirunkó umbaí tówaꞋa keinárawataveꞋa anón-imayaa éꞋa ávááraumai iviꞋá tamátinkeꞋa tirunkó umbaí taínoyaveꞋa íma mináúváí agaimái tímakaumpo Póro kwenarumbá ávááraumai símakaiye sénááontaveꞋa mináúváí agaimái tímakaumne.

sáwíꞋo uráin-kwaasiyavai enáái ánásaiye seró siráin-kwasai.

keinárawapinkemba moórá-kwaasigo sáwíꞋa uráintavena íma kempíné suꞋmainivo keinárawapinkemba évakarawaivimba umbai-yántááꞋá kwáyáiye. amáparawaivimba umbai-yántááꞋá kwáyáiye-aimba mirán-ánón-áímpáꞋá íma sénáe séꞋa évakarawaivimba umbai-yántááꞋá kwáyáiye-aimba kwésune. tímakaunda-auvai awánéꞋa simái moórá-ainkaꞋa maréꞋa asirayán-áímbá minkwáásígómbá simánkeꞋa kwená egwaaꞋá íma méꞋa sáwíꞋo uráintaveꞋa mimbéyámbá améꞋa íma óꞋom-beyamba áméro. ívéꞋa kwentávéꞋa séꞋa enáái ánásaiye séꞋa íma ókwaraꞋa imáyáa úmae iyéꞋa aráváyáaro. kemá ámé-sawi-meyamba kwaíkwaiꞋa ínana séna íma kanaán-umai kawer-ámpáꞋá kónaumne séna ivátúwáívainivo kwentávéꞋa séꞋa embá siruntá kwéamumpo kaweꞋá umái maiyó seró-áímbá asiramái kwésune. ááéma keinárawataveꞋa séꞋa simátimunda-aimba isánááo. íya isánááoo séꞋa kentópaꞋa íma kwéꞋa mináúváívímbá agaimái tímakeꞋa timuꞋmaréꞋa méraumne. 10 sáwíꞋo uráin-kwaasigontaveꞋa séꞋa kwenáái ánásaiye séꞋa ímo ókwaraꞋo imáyáamo kwéontemba kegwáráꞋá mirá kwéune. sáwíꞋo uráintaveꞋa séꞋa kwenáái ánásaiye séꞋa íma ókwaraꞋa imáyáa kwéeꞋa Ísu Káráísiti aúrankaꞋa keinárawataveꞋa imáyáa éꞋa mirá kwéune. 11 Sáátáánigona sáwí-mayaigona ááimba awánéta kentáá usáyaaitaivo séta sáwíꞋo uráintaveta ókwaraꞋa íma imáyáa úmae iyéta séta kwenáái ánásaiye kwésune.

TáróasivaꞋa ména Póro anón-imayaa uráin-kwasai.

12 Ísu Káráísitin-aai áséi-kwasai kosimátimenae séꞋa Táróasi-naopaꞋa komáyaawanda mináímbá isánááontavena Ísóigomo toꞋmayaa úmba awánéꞋa áséi-kwasai simátíménae séꞋa ówánda 13 kesí kwaásigo áwíꞋa Táítási kentí naaópakemba Táróasi-naopaꞋa íma téna kentáái tasimásímíntaveꞋa avakáá uwááeꞋa íma awánéꞋa anón-imayaa éꞋa séꞋa tiyuwéꞋa kónaumne séꞋa Másétóniyaa-maravaꞋa tiráumne.

Ísuna asirayándéí siyáántán-tamai ávónta kwéuvunda-kwasai.

14 maarán-áíntávéta ÁánútumpaꞋa súwiya kwésune. Ísu Káráísiti usáyaaitaraintavena Áánútu kwentéya tarúsinkenaya anónkaꞋa sisatá siyáántán-tamai ávónta kwéuvune. Áánútu siꞋmarówata Káráísitin-aai amápaꞋ-maravaꞋa kosimátimunasaya kwéisaawana kwenááigo áséi-kwiyunkaamba úmaena amápaꞋ-maravaꞋa kóyáwé kwéiye. 15 Áánútu séna Ísu Káráísiti kentávéna imáyáa éna kesí mayáí kwémayaimba áséi-kwiyun-kanamo kwéagayaanteniꞋa kwéiye kwésimba mirámó intembá Ísu Káráísitin-aai simátimunanaya Áánútu kentááyávéna séna Ísu Káráísitimo intembá áséi-kwiyun-kanamo kwéagayaanteniꞋa kwéowe kwésiye. Áánútun-aráái kwáráawai minkwíyúmbá ísááwasa Sáátáánigon-aráái kwáráawai minkwíyúmbá ísááwasa kwéowe. 16 Sáátáánigon-aráái kwáráawai puwésa Áánútuna némpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowai Ísu Káráísitin-aai simátimunda-aintavesa ánkúkaamba kwéiye kwésewasa Áánútun-aráái kwáráawai mináíntávésa sésa áséi-kwiyunkaamba kwéiye kwésesa maíꞋmaiꞋa ónááowe. Áánútun-aai simátímén-aimba anóm-bayaiman-ivo kwaásiye suꞋmai íma kanaán-umai kwémayaawe. 17 Áánútu siꞋmarówata Káráísitina mayáí-kwáásí méta kwenaúrankaꞋa Áánútun-aai árair-aimba simátimeta íma árúvare-kwaasiraaniꞋa umái máyaunasaya meéyámbáréwaꞋa anón-ontamba mayánáe sésamo ontembá évakarawai Áánútun-aai simátíménasaya meéyámbá simígwáe sésamo ontembá kesáá íma mirá kwéeta Káráísitina mayáí-kwáásí méta Áánútun-aai árair-aimba kwésimatimune.

Copyright information for `KZE