2 Corinthians 3

aúná-aimba simái tarúmakain-kwasai.

mináímbá kwésimatimundayaveta kentáá súwíꞋa íma maé kwéiyundayaawe. évakarawai aúvái agaimái tímúwasa maimaésa mátímúwaꞋa awánéꞋa kaweꞋán-owe siráavo kesáá íma mirá éta kentáásí mayáírár-áúváí agaimaéta mátíménata awánéꞋa aamoí umásinkaigwae-ita íma kweéta íma kentáásí mayáírár-áúváí agáyáaro kwésumpo Áánútu siꞋmarówata kwená mayáíyá kwémayaumne. évakarawaimo óꞋowiti mayáígóná aúváímo awánésamo aamoimó umátínkáantemba évaka-kwaasi keinárawaꞋa tuwánésa sésa áraiꞋa Ísu Káráísiti Póroe mayáí kwémayaan-kwaasiye kwenté tiꞋmarówasa kwenáái tasimátímúwasa isésa áraire suwaná Káráísiti kwená kwaási-iꞋa umátinkowana Áánútu asirayánkwáráwáín-amanko miwítirumpimba máyáísasa máyáawe kwésewe. mindáyaveꞋa keinárawaꞋa Káráísiti agairáin-auvairaamba umái máyáawe. Ísu Káráísitina mayáígóná aúvái óntankaꞋo agairáin-auvairaamba ímanivo kempáꞋá kwáyáim-bayaima tuwánaantaveta aamoiyá kwéumatinkaundayaawe.

Ísu Káráísiti kentáá asirayámbá kwésimisata Áánútu aúrankaꞋa asiramái méta mináíntá kwésune. kentáávímbá kesí asirayámbá íma kwáyáísata mimbáyáíyá kwémayaumpo Áánútuna asirayándéíyá mimbáyáíyá kwémayaumne. Áánútu aúná-aimba simái tarúmakain-aimba kosimátimewananaya kwenaúrankaꞋa arupí umátinkainasa ménaaontavena asirayántá símakaiye. mináúná-áímbá simái tarúmakain-aimba Áánútu Mósesimba simámakain-amaamba ímanivo Áánútun-amanko kentáásirumpimba máyáísata kwemó siráintenta kwéunda-aimban-iye. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba íma kanaán-umai kwáráantavesa Áánútu aúrankaꞋa íma arupí umái mésa puwí-ámpáꞋá kwégovo Áánútun-amanko imáyáaya símísata Káráísitin-aaiyaveta áraire séta aúnáiꞋa umáíya maíꞋmaita kwéune.

naaóváꞋá Áánútu Mósesimba óntan-kwandaairaꞋa siyáánkai-amaamba agaimái ámakaimba minámáámbá kwaránáe sésa umbá íma kanaán-umai kwarésa arááísuꞋmae kwéiyesa mindáyavesa puwí-ámpáꞋá kwégowe. Áánútu Mósesimbo ámáámbo simámakonkaꞋa Áánútumpakemba ságayamba paáréna Mósesi óikaꞋa ságayamba paárúwana óntan-kwandaairaꞋo siyáánkai-amaambo agaimarómba maimaéna Ísareri-kwaasitopaꞋa kumúwasa Mósesi óikaꞋa ságayamba kwéna póna túgáyáagaya úwasa íma kanaán-umai awánowana kwéna naaémba uwákuraiye. naaóváꞋá Áánútu Mósesimba siyáánkai-amaamba simámakonkaꞋa Áánútuna ságayamba paárúmbanivo ívéꞋa Áánútu kwenamankómbá aiꞋmáráísana kwená kwaási tirumpimbá máyáiye-aimba kwévaarimba póna Áánútuna ságayamba anómban-iye. Áánútu Mósesimba siyáánkai-amaamba simámakomba pósa íma kanaán-umai kwáráantavesa puwí-ámpáꞋá kwégowe. Áánútu minámáán-áímbá paárúnkaꞋa kwená ságayamba kwáyowana ívéꞋa Áánútu kwenamankó kwenaúrankaꞋo arupí umátínkáin-aimba kwévaarisana póna kwená ságayankona asirayámbá anómba kwáyáiye. 10 ívéꞋa aúná-aimba simái tarúmakain-aimba kwáyáísana usáyaaitarai-sagayankona asirayámbá kwáyáimba póta séta Áánútumo Mósesimbo siyáánkai-amaambo simámakai-sagayankona asirayámbá úwoisamba iyéyá kwésune. 11 Áánútu Mósesimbo simámakain-aimba kwááyu-aimban-ivo aúná-aimba simái tarúmakain-aimba kwaíkwaiꞋa ínín-aimba anón-aimban-iye. kwááyu-aimba simámakonkaꞋa ságayankona asirayámbá kwáyombanivo ívéꞋa kwaíkwaiꞋa ínín-aimba paárisana póna anó-sagayamba asirayámbá kwáyáiye.

12 mináímbá asirayán-áímbá kwaíkwaiꞋa ínín-aimba ísaraunda póta íma sááꞋa kwégaisata asiramái mináímbá kwésimatimundayaawe. 13 Mósesimo uráintemba íma miráyá kwéune. Mósesi Ísareri-kwaasiyavena séna kesóikaꞋo kwáyái-sagayamba uwákwimba awánaavo séna ampaantanéí óikaꞋa káátaraiye. 14 Ísareri-kwaasi tááꞋnei isésa tirunté marésa maémáenkakemba pósa ívéꞋa agáyáan-kwaasi Áánútumo simáímo tarúmakon-aimba aúváívinkemba awánamai isésa mináínkóná ááimba íma kaweꞋá umái kwéisaawe. Mósesimo óikaꞋo ampaantanéí káátamakowasamo ságayambo ímo awánaraantemba ívéꞋa Áánútun-aai aúváívimba awánaamba miwítí imáyáago ítáguraisana kumayuꞋá isasá pósa mináúváígóná ááimba íma awánamai kaweꞋá kwéowe. Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawaima Áánútun-aai aúváíma awánésa mináínkóná ááimba kaweꞋá umái kwéisaawe. 15 ívéꞋo máyáan-Isareri-kwaasigwaraꞋa Áánútun-aai Mósesimo agaimakón-aimba awánaamba miwítí imáyáago ítáguraisana kumayuꞋá isasá pósa mináínkóná ááimba íma ísaraavo 16 Ísóigo Ísu KáráísitinopaꞋo tembá minkúmáyú-tántááꞋá ánásainkakemba mináínkóná ááimba kaweꞋá umái kwéisaawe. 17 Ísóigo Ísu Káráísitiyemo súnda kwenamankóntávéꞋa kwésune. Ísóigon-amankomo tirumpimbó máyáiwai sáwí-imayaagomo tátokaimpinkemba kwéiyatinkaisasa kaweꞋá umái kwémaewe. 18 Ísareri-kwaasiti imáyáagomo ímo kaweꞋó umáímo ísaraantemba kentáásí imáyáago íma mirá isanayá Ísóigona ságayanko kentáá sáma kwégamasinkaintaawe. Ísóigo Ísu Káráísitin-amanko kentáásirumpimba ména kwenkááníꞋa umásinkenaya kwená ságayamba kwésimenaya mirá úmae kwéiyiye.

Copyright information for `KZE