2 Corinthians 4

anamó kwímakaawanamo ááémo karákwintemba miráráán-kwaasiya máyaunda-kwasai.

Áánútu aruntá kwéumasinkenaya mindáyavena kesí mayáí máyáaro séna símakaisata kwenáái kwésimatimundaya sívón-kaiye séta íma kwétuwaumpo kwenáái simátimenaundayaveta aúpáꞋó tigaeyávésamo kwéomba sínaaemba kwéumameta íma kampaꞋá simátiyuweta Áánútun-aaigomba kwaéꞋnáer-aimba íma simátimeta Áánútu aúrankaꞋa avoraꞋá árair-aimba simátimunasaya suwánésaya árair-aine suꞋmai kwésewe tirunkakémbá sénááontaveta Áánútu aúrankaꞋa miráyá kwésune. áséi-kwasai avoraꞋá kwésimatimundaya mináínkóná ááimbo ímo isésamo ésa miwímá Áánútuna némpaꞋa mésa puwí-ámpáꞋá kwégowaiman-owe. Sáátáánigo marapáꞋá kárákwiraiwai miwítí imáyáa kwétuntinkaisasa Ísu Káráísitin-aaiyavesa íma áraire kwésewe. Sáátáánigo séna Káráísitin-aaigo sáma kamátínkáivo séna miwítí imáyáa kwétuntinkaisasa Káráísitina ságayamba íma kwéawanaawe. Áánútumo máyáintemba Káráísiti miráumai máyáísana Sáátáánigo séna Káráísiti sáma kamátínkáivo séna miwítí imáyáa kwétuntinkaiye. kesáá íma anón-kwaasi úmpo Ísu KáráísitintaveꞋa kentáásí anóndakoman-iye sénááontaveta kwenáái kosimátimeta kwená mayáí-kwáásí máyaunda póta kwétuwaꞋnaa-undayaawe. ááinkaꞋa túnkuwana Áánútu sáma kaaó súwana sáma karáimba kwemá sáma kamásínkáiwaiyaaman-iye. Ísu Káráísiti óir-imayaa kwéundaya Áánútuna óꞋoran-aaimba awánanaundayavena sáma kwégamasinkaintaawe.

kesáá íma asiramáíya méta áséi-kwasaiya tátokaumpo anamó kwímakaawanamo ááémo karákwintemba miráumaiya méta áséi-aimba tátokaundayaawe. suwánésa mináínkómó usáyaaitarain-asirayankomba awánésa sésa íma miwívínkémbán-ivo Áánútumpaken-asirayamban-iye sénááontaveta íma asiramáíya méta minásíráyántá tátokaumne. namuro-kwáásímó tínkamiyantavesamo úkóntemba óꞋon-oꞋon-umbai-yantaako kentáá úkúraisata tuꞋmaáꞋnámo kwáyáimpinkenta móyuweta kwégune. évaka-tawai séta nóra séta Áánútuna mayáí kwémayaumno kwéseta íma ivátá tukáumne. sáwíta umásínkáambanivo Áánútu íma siyúwáísata máyaumne. sínkamomba íma ánásasuwaawata úwoiya súvamai kwémaumne. 10 Ísumbo sáwíꞋo umánkesamo inkámówanamo pukáin-ampata kwégundaya pósa Ísu maíꞋmaiꞋa isaná kwená asirayámbá kentáávímbá kwáyáiye-aimba kwéisaawe. 11 máyaundaya aasiyaasi-táwai séta Ísuna kwaási-iꞋa úndarakemba ívéra sínkamiyata puwónaumno kwésundaya pósa kesáá máyaundawaina ááimba Ísuma póna kentáásúma ánásani-suvimba máyáiye-aimba kwéisaawe. 12 áséi-kwasai simátimundaya sáwíta umásinkesa sínkamiyata puwónaunda-ampata kwégundaya mindáyaveꞋa áséi-kwaasi iséꞋa aúnáiꞋa umái máyáan-ampaꞋa kwégowe.

13 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

Áánútun-aaiyaveꞋa áraire siréꞋa
póꞋa kwenáái kwésimatimune
siráintemba Áánútun-aaiyaveta áraire séta kwésimatimune.
14 Ísóigo Ísumba pukáimpinkemba usásinankaraiwai Ísunte tarúsinkenaya puwónaundavinkenta usásisinkenaya kentááwé keináraware síꞋmaiya kwenaúrankata sinkáníntaawe. 15 mayáíyá kwémayaundaya sáwíta umásínkáambanivo túwaꞋnaa eta íma ivátuwaunasaya óꞋon-oꞋon-kwaasi Áánútumo úwoimo túwaꞋnaa in-áímbá isésa sáwívarawai ÁánútumpaꞋa súwi símae iyésa kwenáwíꞋa anómba úmae kwéiyowe.

Áánútuna asirayánkátá máyaunda-kwasai.

16 mináímbá imáyáa kwéundaya sívón-kaiye séta íma ivátukaumne. kentáásúma sáwíꞋa úmae íyísana Áánútu kentáásí imáyáa aúnáiꞋa kwéumasinkaiye. 17 kentáásópaꞋo kwáyáin-umbai-yantaataveta séta úwoisan-umbai-yantaaꞋa kwááyu kwáyáiye súnanaya naaémba minúmbái-yántáápínkémbá óꞋoran-kawe-tantaaꞋa usáyaaitaimba kwaíkwaiꞋa ínín-kawe-tantaaꞋa paáriniye. 18 mindáyaveta marapáꞋó awánáúnda-yantaaꞋa íma anón-imayaa éta kwíyómpaꞋo ímo awánáúnda-yantaataveta imáyáa úmae kwéiyune. awánáúnda-yantaaꞋa kwááyu-yantaaꞋan-ivo kwíyómpaꞋa íma awánáúnda-yantaaꞋa kwaíkwaiꞋa íníye. mindáyaveta umbai-yántáátávéta séta úwoisamban-iye kwésune.

Copyright information for `KZE