2 Corinthians 5

kentáásúma kwááyu-nankaa-suwawaata isatá minkúwawaakwarata marapátá méta maarán-áímbá kwésune. maankwááyú-námbá tawísígwinata Áánútumo kwíyómpaꞋo úmakain-daumpaꞋa ménaundayaawe. mindámbá kwaási íma úmakaan-damban-ivo Áánútu kwená imáyáavinkemba úmakaimba kwaíkwaiꞋa ínín-damba mindá kwíyómpaꞋo ménaunda-kuwawaaꞋan-iye. marapáꞋó máyaundaya anón-imayaa éta kwíyómpaꞋo ménaunda-kuwawaata simínkwáeya kwéseta maarán-áímbá íma séta puwéta súwawaar-íyaainkaanta umáíya máyaumne íma kwésumpo maarán-áímbá séta kwíyómpaꞋo ménaunda-suwawaata naankáántá ónáeya kwésune. kentáásúma kwááyu-nankaamba isatá máyaundaya umbai-yántááꞋá kwáyáintaveta anón-imayaa éta marapá-súwawaataamo tuwánaunda-aimba íma séta kwíyómpaꞋo ménaunda-suwawaata mayánaunda-ainta kwésune. miráyá ónaunda marapáké-súwawaakaanta aúkáinata maíꞋmaita ónaumne. miráyáámó ónaundayavenaya Áánútu kentáá toꞋmayaa éna kwenamankómbá aiꞋmarówana kentáásirumpimba kumbáyáísata mindáyaveta toꞋmayaa umásínkarainta mirá íníye kwésundayaawe.

Áánútu kwenamankómbá aiꞋmarówana kentáásirumpimba kumbáyáintaveta kentáásí imáyáa asiramáíya máyaumne. marapáꞋó máyaundaya Ísóigo Ísu Káráísitiyeya íma kwíyómpakaaniꞋa umáíya máyaundayaawe. ívéta marapáꞋá máyaundaya kwenaneꞋá íma kwéawaneta kwenááiyaveta áraire séta kwenkáꞋá agevamáíya méta kentáásí imáyáa asiramáíya méta puwétaamo kwíyómpaꞋo Ísóigo Ísu Káráísitiyemo métaaraiya aamoí úsino. maankáꞋó máyaundayaawe kwíyómpaꞋo uménaundayaawe Áánútumbo arááímo kwétainiꞋa ónáe súndaya póna aamoí umásínkáisintaawe. 10 amáparawaiya Ísu Káráísiti aúrankaꞋa máyáananaya kesáámó máyaundawaina ááintavena sísaa ena marapáꞋó máyáamba kaweꞋó kwéowai kaweꞋ-méyámbá tiména sáwíꞋo kwéowai sáwí-meyamba timínímba póta kwembó arááímo kwétainiꞋa ónáeya kwésune.

Ísuwemo tarúmaimo máyaundaya aúnáiꞋa umáíya máyaunda-kwasai.

11 Ísóigo máyaundawaina ááimba sísaa íníntaveta kwentávéna sááꞋa kwégaisata kwenópaꞋa tígwáe séta kwaási kwétavisundayaawe. Áánútu máyaundawaina ááinta suwánaisaꞋa keinárawatemo máyaundawaina ááinta kwésuwanaamba kaweꞋá kwéiye kwésune. 12 kentáá súwíꞋa íma maé kwéiyundanivo máyaundawaina ááintaveꞋa aamoí ónááontaveta máyaundawaina ááinta kwésimatimune. aamoí éꞋa kentááyávésamo sáwí-aimbo kwésen-kwaasi táái kanaán-umai anondá simátimenaaontaveta máyaundawaina ááinta kwésimatimune. minkwáásí paáká-túwawaare suꞋmai tuwánésa kawe-kwáásímán-owe sésa tirumpin-ímáyáá íma awáresa kawe-kwáásímán-owe kwésewe. 13 évakarawai kentááyávésa uwoꞋaóꞋá kwéowe kwésewata kanaán-iye séta Áánútuntaveta imáyáa éta miráyá kwéunasaya évakarawai kentááyávésa kawer-ímáyáágwárá-kwáásímán-owe kwésewata kanaán-iye séta keinárawataveta imáyáa éta miráyá kwéune. 14 amáparawai sáwíꞋo kwéomba mimbéyámbá maésa púwóvo séna Ísu Káráísiti mimbóráwáí kentááyávénawe séna pukáimba póta Káráísiti arumbá kwésimiwaina mayáíyé suꞋmaiya kwémayaumne. 15 amáparawaiya sáwí-imayaago tátokaimpinkemba iyásinkanintavena Ísu Káráísiti pukáimba póta kentáámó sirááímo kwétainiꞋa íma kwéeta kwembó arááímo kwétainiꞋa kwéeta máyaumne. mirámó ónaundayavenaya kentááyávénawe séna puwúwana Áánútu usásinankaraiye.

16 ááéma marapáꞋó máyáan-kwaasiti ááimba kwaréta évakarawaiyaveta kawe-kwáásímán-owe séta évakarawaiyaveta sáwí-kwaasiman-owe siráumpo ívéꞋa íma miráyá kwéseta ááéma marapáꞋó máyáan-kwaasiti ááimba kwakáunda Káráísitintaveta úwoi-kwaasiman-iye siráundaya ívéꞋa íma miráyá kwésune. 17 mindáyaveta Ísu Káráísitiyemo tarúmaimo máyaundaya aúnáiꞋa umáíya méta ááémo uráundanten-imayaa íma éta ívéꞋa aúná-imayaa umáíya máyaumne. 18 Áánútu mirá kwéivo ááéma Áánútuna namuro-kwáásíráámbá umáíya máyaawananaya Áánútu kesí kwaási-iꞋa umái maígwáe séna Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana kentááyávénawe séna kumpuwówana kwená kwaási-iꞋa umásinkenaya séna kesí kwaási-iꞋa ígwáe-aimba kosimátíméro séna siꞋmákaisata mimbáyáíyá kwémayaumne. 19 mináínkóná ááimba maarán-áímbán-iye. Ísu Káráísiti amáparawaiyavenaya imáyáa éna pukáimba mindáyavena Áánútu imáyáa éna kwaásimo sáwíꞋo kwéomba íma aaivimbá kwémaitinkaivo kwená kwaási-iꞋa kwéumatinkena kentááyávénawe séna kesí kwaási-iꞋa ígwáe-aimba kosimátíméro séna siꞋmákaisata kwésimatimune.

20 kesáá Ísu Káráísitina aantá-kwaasiya únanaya simásímísata keinárawaꞋa kwésimatimundayaawe. Áánútu keinárawatavena asiramái siráisata siráin-ainta kwésimatimune. Káráísiti pukáintavena Áánútuna namuro-kwáásíráámbá umái máyáampinkemba kwená kwaási-iꞋa kwéumatinkaivo kwenááiyaveꞋa owé seró. 21 Ísu Káráísitimpimba sáwíꞋo ií-áímbá íma kwáyowana Áánútu kesáámó sáwíꞋo únda-aimba kwempíntá ámakaiye. Káráísitiye tarúmaiya méta Áánútu aúrankaꞋa arupí umáíya ménaundayavenaya Áánútu mirá úwana Káráísiti kesáámó sáwíꞋo únda-aimba maimaéna mindánankwaraꞋa pukáimba póna Áánútu kwená namuro-kwáásírááníꞋa umáíya máyaundawai kwená kwaási-iꞋa kwéumasinkaiye.

Copyright information for `KZE