2 Peter 1

kemá Sáímoni Pítaa maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. kemá Ísu Káráísitina aantá-kwaasi úndanivo kesáámó úndantembo Áánútun-aaiyaveꞋo árairemo kwésewai ísáaro. kentáásí Áánútuwe Ísu Káráísiti sáwí-imayaavinkemba iyásínkáiwaiye arupí umái mésarai kawer-ímáyáá símakaayata mindáraise aráápamaiya kaweꞋá umáíya máyaumne. Áánútuwe kentáásí Ísóigo ÍsuntetopaꞋa téꞋa kawer-ímáyáá tamaéꞋa mirámó úmae kwéiyomba úwoi túwaꞋnaa úmae iyésarai paru umátínkávaꞋa iyíyaꞋa ménaaowe.

Áánútu kentáámá ításinkarain-kwasai.

Ísu Káráísiti sááyowana kwená ságayanko kwená óꞋoran-kaweꞋ-mayaigo tavisúwata kwenópata téta kawer-ímáyáá taísaraumne. Ísu Káráísiti mirán-kwáásígó póna kwemó kaweꞋá umátinkanaumnemo siráin-aimbo éna mirá ínímba póna kwená asirayámbá kwésimisata Áánútuntaveta aamoí éta arupí umái méta kwenáái simátímakaundaya póna marapáké-sáwí-ásíráyánkómó kwaásimo sáwíꞋo kwéiwai keinárawa tineꞋá íma tátorainaꞋa tuvíntuweꞋa Áánútuwe tarúmai ménaaowe.

mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa maarámó ónááontaveꞋa asiramái mayáí máyáaro. Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáamba kawer-ááímbá maréꞋa minkákémbá kawer-ímáyáávínkéníꞋa kwéeꞋa minkákémbá kentúraꞋa kárákwiyeꞋa minkákémbá asiramái méꞋa íma tívón-káínaꞋa ÁánútuntaveꞋa aamoí umái méꞋa Áánútuna akúmbá máyáantaveꞋa túwaꞋnaa úmae kwéiyeꞋa kentirumbá timéꞋa mirán-oro. mirámó úmae iyéꞋo éꞋa Ísóigo Ísu Káráísitina kawer-ímáyáá iséꞋa anóniꞋa umái méꞋa kentí mayáí áúgwaraꞋ-mayai mayánááowe. mirán-káwéꞋ-máyáímó ímo kwémayaawai Áánútumo sáwí-imayaamo maitíyukain-aimba tuwinkásuwesa tááꞋo káúnkaiwairaamba umái máyáawe.

10 kesí kwaásiyono. Áánútu keinárawaꞋa tááyamai ítámakaivo imáyáa éꞋa kwesé asiramái máéro. mirámó éꞋo éꞋa sáwí-amba íma kwaránááowe. 11 miráumaimo méwanamo éna kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti sáwí-imayaavinkenta iyásínkáiwai keinárawatavena séna tíyaꞋa kárákwiraanaꞋa kesópaꞋa maíꞋmaiꞋa úmae iyónááowe síníye.

12 mináráír-áímbá áꞋa ísareꞋa asiramái kwégwaraamba póꞋa simátímaꞋmae íyónaꞋa imáyáa úmae iyónááowe. 13 marapáꞋó máyaundaraꞋa simátímaꞋmae íyónaꞋa imáyáa úmae iyónááowe. mirámó ónaunda kaweríꞋa ónaumne. 14 ááéma kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti simásimena séna puwíníyone siráimba póꞋa sáwíyankaꞋa puwéꞋa íma marapáꞋá ménaunda póꞋa 15 mináímbá agaimaréꞋo púwónda awánéꞋa mináíntávéꞋa imáyáa úmae iyónááowe.

Ísuna ságayamba awánáúmne siráin-kwasai.

16 kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti asirayánkwáráꞋá kumíníye-aimba íma manír-áínkáántá simátímakaundayaanivo súrandeiya kwená usáyaaitaya-sagayanta awánaraundayaveta árair-aimba simátímakaumne. 17 Áánútu ítámakain-omakaꞋa Ísuwe máyaawananaya Áánútu kentáásivowa Ísu áwíꞋa anómba éna usáyaaitaya-sagayampinkemba séna kesááninko ónana ávááraumai entávéna kwésinkaisaꞋa ávááraumai aamoí kwéumankaumne kwíyómpakemba súwata ísaraumne.

19 ísaraundayaveta asiramái séta naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakon-aimba árair-aimban-iye. súndaya mináímbá imáyáa oró. túnkain-ayampaꞋa sáma kwégain-aimban-ivo mináímbá aúváívimba awánáíyana aaváúmó usénamo sámo kaintembá kentí imáyáavinkemba miráumai sáma káínana Ísu Káráísiti aaváúmó usaráisanamo kwáyáin-okoraamba umái sáma kamátinkaniye. 20 simátíménda-aimba ísámai kaweꞋá oró. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai aúváí-kwandaaivimba agaimakón-ainkona ááimba kemá kwaási kentáásí imáyáavinkemba íma kanaán-umai isánaundayaawe. 21 íma miwítí imáyáavinkemba simái agaimakáavo Áánútun-amanko kwenáái simátimuwasa agaimakómba Áánútun-amanko mináínkóná ááimba kwésuwaꞋnaa-isata kwéisaumne.

Copyright information for `KZE