2 Thessalonians 1

kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. moóráwai áwíꞋa Sáírásiye moóráwai áwíꞋa Tímótiye kesé máyaayankaꞋa moórá-kwasai sénaumpo ísáaro. Tésárónaikaa-naopakewaima Ísóigona kwaási ísáaro. Áánútu kentáásivoe tarúmai Ísóigo Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawaima ísáaro. Áánútu kentáásivowawe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi kwétuwaꞋnaa-esarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

kentáásí kwaásiyono. ááéma Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái méꞋa ívéꞋa asiramái Áánútuwe aráápamai máyáawe. ááéma moórá-morawaivimba kentirumbá tímakaamba isaꞋá ívéꞋa kentirumbá tímaꞋmae kwégowe. mirámó kwéomba mindáyaveta ÁánútumpaꞋa súwi símae kwéiyeta námúnaaya kwésundaya kawetá kwéune. Ísu Káráísitina kwaási ontávésa sáwíꞋa umátinkesa tíꞋa iníꞋa kwéumatinkaamba ÁánútunkaꞋa agevamái méꞋa íma auwéꞋa kwentávéꞋa ísámai asiramái máyáamba póta Áánútuna kwaási moórá-mora-naopimpaꞋa máyáanta simátimeta kentúwíꞋa mósá makáumne.

miráumai asiramái máyáamba pósa tíꞋa iníꞋa kwéumatinkaamba iséta séta Áánútu arupí-meyamba timínímba póna kaweꞋnáráwariꞋa kwéumatinkena kwégaragwiyiye kwésune. Áánútu arupí umái máyáiwai sáwíꞋo kwéumatinkaawai sáwí-meyamba tiména kentí umbai-yántááré kentáásí umbai-yántááré ánásasiyuwanintaawe. Ísóigo Ísu kwíyómpakemba kumíndaraꞋa kwená asirayán-kwáyóꞋnárawakwaraꞋa iraráámbá kúraꞋmae kumíndaraꞋa kentí umbai-yántááré kentáásí umbai-yántááré Áánútu ánásasiyuwena ÁánútumpaꞋo ímo tésamo nénkaꞋo máyáawai sáwí-meyamba tiména Ísóigo Ísuna áséi-kwasai ímo taagwiyavíyawai sáwí-meyamba timíníye. miwítí sáwí-meyamba maarán-iye. sáwí-meyambo kwaíkwaiꞋo ínín-ayampaꞋa aasiyaasí maíꞋmaiꞋa íyana Ísóigo aambá ítáyuwainasa kwenópaꞋa íma iyésa kwená óꞋoran-asirayamba íma awánanaaowe. 10 mitáwai kumíndaraꞋa kwená kwaási kwenááiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyáawai kwenáwíꞋa anómba umánkesa áwíꞋa mósá marésa aamoí ónááowe. Ísun-aai simátimewanata keinárawakwaraꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáamba póꞋa mirá ónááowe.

11 mindáyaveta keinárawaꞋa túwaꞋnaa eta maarán-áímbá námúnaa símae kwéiyune. Áánútu kwená kwaási-iꞋa umátinkaindayavena tááyena kaweꞋnáráwariꞋa umátinkanintaveta námúnaaya kwésune. Áánútu asirayámbá timínaꞋa kentí imáyáavinkemba kaweꞋ-máyáí maimaé iyónááontaveta námúnaaya kwésune. Áánútu asirayámbá timínaꞋa kwenkáꞋá agevéꞋa asiramái ménaaomba póꞋa kaweꞋ-máyáí mayánááontaveta námúnaaya kwésundaya póꞋa 12 keinárawapimba Ísóigo Ísu áwíꞋa anómba íyana Ísu kwená kwaási-iꞋa kwéontavena kentúwíꞋa maimaé iyíníye. kentáásí Áánútuwe Ísóigo Ísuwe úwoi túwaꞋnaa úyamba póꞋa Ísóigo Ísu áwíꞋa mósá maránááontaveta námúnaaya kwésune.

Copyright information for `KZE