2 Timothy 1

Tímótiyo kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo isaaó. Áánútu kwená imáyáavinkemba kentávéna séna aantá-kwaasi-iꞋa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaiye. Áánútu asiramái séna Ísu Káráísitiye tarúmai máyáamba póꞋa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe siráin-aimba kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaiye. Tímótiyo kesááninkaamba éma sirumbó kwéamundawai ómpo maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo isaaó. Áánútu kentáásivowawe Ísu Káráísiti kentáásí Ísóigowe úwoi áwaꞋnaa ésarai tirumbá umánkesarai paru umánkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

kesíkwáꞋnámo Áánútumbo kwakáantemba kemá mirá kwéunana mindáyavena kesirumpimbá íma aaí kwáyáiye. ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésunda entávéꞋa imáyáa éꞋa aasiyaasí áísaa umai súwi kwésimankaumne. iviꞋó tamásínkaraanda imáyáa éꞋa ókwaraꞋa awánanae-imayaa úmae kwéiyeꞋa embó awánaanda sirunkó anón-kaweꞋa íníye. Ísu Káráísitin-aaiyavemo árairemo sendá ímo óikakembo séndamo arunkakémbó séndayaveꞋa imáyáa kwéune. aivaꞋá enaráárámá áwíꞋa Árówísi Áánútun-aaiyavena áraire siráimba minkákémbá enanó áwíꞋa Yúnísi Áánútun-aaiyavena áraire siráimba egwáráꞋá mirá kwée ÁánútunkaꞋa agevamái máyaanda áraiꞋa mindá ísaraumne. mindáyaveꞋa simámeꞋa séꞋa Áánútumo asirayámbó ámakaimba tátoke kwená mayáí mayaaó. Áánútuna mayáímó mayáníyondayaveꞋa siyáámba aneꞋá tátoraawanana Áánútu asirayámbá ámakaiye. Áánútu imáyáaya símakowata asiramáíya méta íya sáátaveta éta imáyáaya kwétimeta kesúrata kárákwimai kawer-urétaaya úndaya po Áánútumo asirayámbó ámakaimba tátoke kwená mayáí mayaaó.

mindáyavai kentáásí Ísóigo siráin-aimba kwésimatimendayavai íma ááꞋa kaíno. Ísóigona kwaási-iꞋa úndarakemba ándávaꞋa sínkaraawaꞋa máyaundayavai íma ááꞋa kaíno. Áánútu asirayámbá kwéamimba po áséi-kwasai kwésimatiminasamo áíꞋo índaiꞋo umánkanaaomba síꞋo úniꞋo umásínkaraantemba umánkanaaomba íma imáyáa éma asiramái maiyó. Áánútu séna sáwí-imayaavinkemba iyátínkáanaꞋa kaweré suꞋmai umái máéro siráiye. kesáá kaweꞋ-máyáí mayáúndayavenaya ímanivo kwená imáyáavinkemba séna úwoi túwaꞋnaa ónaumne siráimba póna kentáásí sáwí-imayaavinkemba iyásinkena séna kaweré suꞋmai umái máéro siráiye. ááinkaꞋa Áánútu maramá íma taróruronkaꞋa Ísu Káráísitina mayáíyávéna imáyáa éna séna úwoi túwaꞋnaa ónáeꞋa toꞋmayaa úne siráiye. 10 Áánútu kentááyávénawe séna toꞋmayaa uráimba paárúwana Ísu Káráísiti marapáꞋá kuména kentáásí sáwí-imayaavinkemba kwéiyasinkaiye. kwaási púwówaina ááimba kwemá usáyaaitena ánásasuwowasa kwíyómpaꞋa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ésa íma puwónááowe. mináséí-áímbá paárúwata ísaraumne.

11 mináséí-kwásáí simátimenaundayavena Áánútu simásimena séna aantá-kwaasi-iꞋa éma aiꞋmáráana maanáséí-kwásáí simátímaꞋmae naauwó súwaꞋa 12 mirá ówándarakemba síꞋa úniꞋa umái ándávaꞋa sínkaraawaꞋa méꞋa íma sigaeyávéꞋa kwéune. moóráwain-aaiyaveꞋo árairemo séꞋa kwenkáꞋó agevamáímo máyaundawaimba awánéꞋa símakaim-bayai kwégarakwiyisaꞋa mináímbá árair-aimban-iye súnda póꞋa íma sigaeyávéꞋa úne. Áánútu kwaásimo máyáawaina ááimba tísaa ínín-kanaama íma tiráindaraꞋa símakaim-bayai kwégarakwiyiye. 13 Tímótiyo árair-aimba simámakaunda arumpimbá tátore kwaré Ísu Káráísitiye tarúmai mé kwenááiyavai áraire kwése kwembá arumbá amé mirá úmae iyuwó. 14 Áánútu árair-aimba simámakaimba Áánútun-amanko kentáásirumpimba máyáimba po kwená asirayándéí mináráír-áímbá kárákwiyuwo.

15 Ésiyaa-maravaken-kwaasi amápaꞋa tínaaemba umásiyukaampinkemba kae-kwáásí moóráwai áwíꞋa Vísérasa isaná moóráwai áwíꞋa Émósénisi isamá mináímbá ísaraane. 16 moóráwai áwíꞋa Ónésívorasa kesópaꞋa tóyo éna kawer-áímbá simásimena kesí imáyáa aúnáiꞋa umásinkena ándávaꞋo máyaunda íma agaeyávéna isaꞋá mindáyaveꞋa ÍsóigompaꞋa námúnaa súnda Ónésívorasa kwená naaúmpaꞋa máyáan-kwaasiye kaweꞋá umátinkaniyone séꞋa námúnaa kwésune. 17 kwemá Árómáa-naopaꞋa taména sivakáá úmae kwéiyena ándávaꞋo máyaunda tasuwánéna kesí imáyáa aúnáiꞋa umásínkaraiye. 18 ááéma Évésasi-naopaꞋa komáyaawanana sáwíva-tawai kwemá súwaꞋnaa úwa áꞋa awánaraane. mirá uráintaveꞋa séꞋa Ísóigo kwaásimo máyáawaina ááimba tísaa ínín-kanaa tínana Ísóigo kwentávéna arumbá umánkaniye súne.

Copyright information for `KZE