2 Timothy 4

Tímótiyo Áánútu aúrankare Ísu Káráísiti pukáan-kwaasiye túvamai úwoi máyáan-kwaasiye miwítí ááimba tísaa íníwai aúrankare asiramái simámeꞋa séꞋa Ísu Káráísiti marapáꞋá kumínín-imayaa éꞋa kwená kwaásiraꞋa kawáá ínín-imayaa éꞋa asiramái simámeꞋa séꞋa amápa-kanaa Áánútun-aai asiramái simátime kawe-kánáámó índa simátime sáwí-kanaamo índa úwoi mindágwaraꞋa simátime kwempakémbá kwésimatiminana mináínkó tirumbá kwantáínasa isáíyama miwítí imáyáa arupí umái asiramátinke simátímaꞋmae iyé íma ivátuwaao. naaémba moórá-kanaa tínasa árair-aimba íma ísámae iyónááontavai ívéꞋa árair-aimba simátímaꞋmae iyuwó. naaémba moórá-kanaa tínasa sáwí-yantaatavesa tirááíyavesa kwéesa aamoí ónááon-aimba simátimenaaon-kwaasiyavesa tivakáá ésa miwí tááiye suꞋmai isésa árair-aimba tínaaemba umámesa manír-áímbá isánááombanivo emá asiramái ménana umbai-yántááꞋó enópaꞋo tínímba asiramái méma Áánútun-aai simátímaꞋmae iyé kwená mayáí kwémae ánásaao.

Áánútuntavesamo imáyáamo ésamo nombó atíyuwaantemba sáwíyankaꞋa kembá Póromba sínkamiyana kesí naaeó miráumai kumínaꞋa puwónaumne. isaaisésamo kwégontemba kaweꞋá umái kwégweꞋa ayááíráꞋá koméꞋa Áánútuna árair-aimba tátokeꞋa simátímakaunda Ísóigo kesí meéyámbá tátokaimba póna arupí umáímo máyaunda-anonda simíníye. naaémba Ísóigo arupí umái-meyambo timíníwai siména íma keyáá kembá siména marapáꞋó kumíníntavesamo aamoimó ésamo amuꞋmakáawaigwaraꞋa kwétimena simíníye.

Tímótiyo sáwíyankaꞋo kesópaꞋo tíníyonda-imayaa kwée maiyó. 10 moóráwai áwíꞋa Tímasi marapá-tántáátávéna aamoí éna póna siyuwéna Tésárónaikaa-naopaꞋa kówisana moóráwai áwíꞋa Kéréséni Kárésiyaa-maravaꞋa kówisana moóráwai Táítási Táómésiyaa-maravaꞋa kówisana 11 Árúku kweyáá kesé máyáivo Máákaamba koáíꞋmae kesópaꞋa tiyó. Mááka tasúwaꞋnaa umai Áánútuna mayáí tamayáníye. 12 moóráwaimba Tikikásaamba aiꞋmaráúnana Évésasi-naopaꞋa kóuraiye. 13 ááéma Táróasi-naopaꞋa kesí kwááꞋa tuwááwánana Kápása kárákwiraivo maimaé téma aúváí-kwandaaigwaraꞋa aiva-tántááꞋá sáwíyan-auvaigwaraꞋa maimaé tiyó.

14 moóráwai áwíꞋa Arekesándaa kwená mayáí kópaa-ontandei évaka-tantaaꞋa kwéiwai anómba sáwíꞋa umásínkáimba póna Ísóigo anondá sáwí-meyamba amíníye. 15 Áánútun-aai simátimewanda kwemá simái arááísukaivo kwembá kárákwiyuwo.

16 aiva-táwaimo aaimó simásínkáamba mináímbó sénáeꞋo kwéunda amáparawai íma sááyavo tésa siráváyáawaꞋa ÁánútuntaveꞋa íma anondá sáwíꞋa umátinkaao súne. 17 miwí íma siráváyáawana Ísóigo sirávayena asirayámbá símísaꞋa Áánútun-aai amápar-aimba simátímakaunda íma Yútaa-kwaasiraꞋa ivo óꞋonkaa-kwaasiraꞋa siráunda ísaraawe. áwáávitemo in-íyánkó óipinkembo mayauwénamo kawepáꞋó móánkáintemba Ísóigo aaivimbá kwémaisinkaampinkemba síkena 18 sáwíꞋo kwéumasinkempinkembo éna síꞋmai kwíyómpaꞋa kwemó kwégawaaipaꞋa kaweꞋá umái mósinkaniye. kwená ságayambo kwaíkwaiꞋo ínímba árair-aimban-iye.

19 Párísikaante Ákwíraante simátime se kaweꞋá umái máékaiyo siyó. Ónésívorasaante kwená naaúmpaꞋa máyáan-kwaasiye simátime se kaweꞋá umái máéro siyó. 20 Érásátasi Kórínti-naopaꞋa máísana Tóvimasa áíꞋa kwéuwaꞋa Máíritasi-naopaꞋa auwéꞋa tiráumne. 21 áúꞋo sií-kánáá íma tiráina imáyáa é kesópaꞋa tiyó. Yúpúrásawe Púténésiye Áráínásawe Kírótiyawe amápaꞋa Áánútuna kwaásiye entávésa sésa kaweꞋá umái maiyó kwésewe.

22 Ísóigo keinárawate ména úwoi kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Póromo súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE