Acts 11

YérúsaremuvaꞋa Pítaa simátímakain-kwasai.

óꞋonkaa-kwaasi Ísun-aai isésa tátokaawemo sumbá aantá-kwaasiye Ísuna aampaꞋá kuwáí Yútiyaa-maravaken-kwaasiye mináímbá isésa máyówana Pítaa Yérúsaremu-naopaꞋa kúwasa évaka-kwaasi áwááꞋa aéésa Yútaa-kwaasi túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéontemba óꞋonkaa-kwaasigwaraꞋa mirá orómó sirón-kwaasi Pítaamba áwááꞋa aéésa sésa emá óꞋonkaa-kwaasiti naaúmpaꞋa ugwaé ímo túmo kárámai araaꞋéna úmakaan-kwaasiti naaúmpakemba toómbá umandaráane suwaná Pítaa amápa-tantaaꞋa uráimba simátimena séna Yópaa-naopaꞋa méꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa séwándaraꞋa kaainkáámbá awánaawanana kwíyómpakemba anón-ampanta éíyain-araairaꞋa tátoresa túwówana kuména kesí egwaaꞋá kumúwaꞋa mimpímbá árimba awánaawanda póíma kwaí-kwaamba iraankavayaambá ávááꞋ-numama máyowaꞋa awánaawanana aaigówé suꞋmai séna Pítaao usásinke tuvúꞋmái agandaaó súwaꞋa iséꞋa séꞋa Ísóigoo ímanivo kentáásí ámáámba mirán-tántááꞋá aambá áúmbakaawata póꞋa íma kwénaumne séwánana minááígówé suꞋmai ókwaraꞋa séna Áánútu kawe-tántááré siráin-tantaatavai íma aambá áúmbakaawe siyó súwaꞋa 10 kaumboráꞋá kaainkáámbá awánaawanana kwíyómpaꞋa minámpántámá iráiye. 11 avekáámbá Sísáriyaavakemba kaumbo-kwáásí kesópaꞋa tiꞋmarówai tumbá 12 Áánútun-amanko simásimena séna íma kaer-ímáyáá e miwísé kwaaó súwaꞋa kówánasa Yópaavakemba maankwáásí avaꞋmoraé-kwaasi Ísun-aai ísáawai súyorowata Sísáriyaa-naopata Kóníríyasina naaúmpata kówánana 13 simásimena séna Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai kesí naaúmpaꞋa kumbáyáísaꞋa awánáúnana séna tiꞋmárénasa Yópaa-naopakemba moóráwai áwíꞋa Sáímoni Pítaamba koaíréwana 14 téna aaí tagwésimatiminaꞋa egwárá ená akúnkwáráꞋá amápaꞋa kwéisewana Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniye kwíyómpakewai siráiye Kóníríyasi súwaꞋa 15 aaí kwésewanana Áánútun-amanko aivaꞋó kentáávímbó kunkáintemba miwívímbá mirá úwaꞋa 16 awánéꞋa moórá-aimba sáákaꞋa makáumne. ááéma Ísóigo séna Yóni nombá pétinkaraimbanivo Áánútun-amanko kuména keinárawapimba anómba umátinkaniye Ísóigo siráin-aimba sáákaꞋa makáumne. 17 ánivo kesáá Ísóigo Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire séwánanaya Áánútu kwenamankómbó símakaintenta óꞋonkaa-kwaasi miwí mirá kwéowaꞋa awánaraunda póꞋa kemá Ísuna mayáí-kwáásímá póꞋa nombá pérómba íma aambá aunówánasa úwoi nombá pékaawe Pítaa súwasa 18 mináímbá isésa áwááꞋo áúmba ivátuwesa Áánútu áwíꞋa mósá marésa sésa Áánútu mirá kwéena íma Yútaa-kwaasiye suꞋmaiya aaí kwésimasimintaanivo óꞋonkaa-kwaasiyavaigwaraꞋa aaí kwésimatimisasagwaraꞋa miwítí sáwí-imayaa tínaaemba umámesa ÁánútunopaꞋa tésa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe siráawe.

Ántíokuvakewai Ísuna kwaásiti kwaasái.

19 ááéma Sítívenimba tuvúwúwana puwúwasa óꞋon-kwaasi Ísuna aampaꞋó kun-kwáásí sáwíꞋa umátínkówasa kóyáwé uráamba évakaꞋa Vínísiyaa-maravaꞋa kuwasá évakaꞋa Sáíparasi-maravaꞋa kuwasá évakaꞋa Ántíoku-naopaꞋa kuwasá miwímá minkáúmbó-máráváꞋá máyón-kwaasi Yútaa-kwaasiye suꞋmai Ísun-aai kosimátimesa 20 miwívínkémbá évakaꞋa Sáíparasi-maravakewai évakarawai Sáírini-maravakewai miwímá Ántíoku-naopaꞋa komáyónkaꞋa Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiyegwaraꞋa Ísóigo Ísuna áséi-kwasai kosimátimuwana 21 Ísóigona asirayámbá miwísé máyowasa sáwíva-kwaasi Ísóigon-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tiráawe.

22 Ántíokuvaken-kwaasi Ísóigon-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tiráan-aimba suwasá Ísóigona kwaási YérúsaremuvaꞋa máyón-kwaasi mináímbá isésa Páánápáasimba aiꞋmárówana Ántíoku-naopaꞋa kweémena 23 koména Áánútu kaweꞋá umátínkaromba tuwánéna aamoí éna asiramái simátimena séna kentirunkaké ísámai Ísóigontavai máéro séna 24 Páánápáasi kawe-kwáásí úwana Áánútun-amanko kwempímbá anómba umánkowana Ísóigonte aráápamai asiramái ména aaí simátímaꞋmaena kwéiyuwasa sáwíva-kwaasi isésa ÍsóigompaꞋa tésa méraawe.

25 máyówana Páánápáasi Sóromba avakáá úmaena Táásási-naopaꞋa kúmba 26 koawánéna koáíꞋmaena ÁntíokuvaꞋa tésarai moórá-i tamaisuwésarai Ísóigona kwaásiye mésarai sáwíva-kwaasi tayorupontembá Ísun-aai simátímaꞋmaesarai íyúyasa Ísuna aampaꞋá kwéguwaiyavai sésa Káráísitina kwaásiye suwaná aivaꞋá ÁntíokuvaꞋa mináímbá paáruraiye.

27 mináímbá paárúwana minkánáá évakarawai Áánútun-aai simátímakowai YérúsaremuvaꞋa tuwésa kweémesa ÁntíokuvaꞋa kuwaná 28 miwívínkémbá moóráwai áwíꞋa Ákápáasi kwemá usásinena Áánútun-amanko kwesé máyowana séna anón-ayawaima amápaꞋ-mapaꞋa táníye súnkaꞋa póna naaémba Árómáani-kamaaniti kawáánáꞋá áwíꞋa Kórótíyasa máyonkaꞋa mináyáwáímá paáruraiye. Ákápáasi mináímbá súwasa 29 isésa Ísuna aampaꞋá kwéguwai moórá-morawai sésa óntamba torupamái Ísun-aai ísáawai Yútiyaa-maravaꞋa máyáan-kwaasi timénáe sésa 30 mirá ésa minóntámbá Páánápáasinte Sóronte tímúwasarai maimaésarai kweémesarai Ísóigona kwaásiti anón-kwaasi mátímakaaiye.

Copyright information for `KZE