Acts 22

Póro simátimena séna kesívárawaisai kesivoísáíyo aaí simátínkáamba anondá mináímbá sénaumpo ísáaro séna Ípírun-aimpinkemba súwasa miwí tááivinken-aimba pósa isésa aaisékésa kwenáái kaweꞋá umái ísówana Póro séna kemá Yútaa-kwaasi úne. kesinó Sírísiyaa-maravaꞋa Táásási-naopaꞋa masinkówaꞋa anón-éꞋa YérúsaremuvaꞋa KámérierinopaꞋa tamáyaawanana kentáá síkwáꞋnái ámáámba asiramái simásímaꞋmaena iráiye. maankáꞋó máyáan-kwaasimo Áánútuntavaimo asiramái máyáantemba Áánútun-aai asiramái méꞋa méyatokaumne. Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí sáwíꞋa kwéumatinkeꞋa tavisímaeꞋa ándávaꞋa aarai-kwaaí mátínkaraumne. ááéma aivaꞋmónó-káwáánákówé monor-ánón-kwáásíyé aúvái simésa Támásikasi-naopaꞋa Yútaa-kwaasi maimaé mátimiyo suwaꞋá Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí kotíꞋmaeꞋa YérúsaremuvaꞋa ándávaꞋa mátinkanae séꞋa Támásikasi-naopaꞋa kuráumne. ááémo mináúváímó símakaan-kwaasi kotísaa eꞋo éꞋa kentáváí áraiꞋa kwésiye seró.

ánivo aampaꞋá kweémeꞋa Támásikasi-naopaꞋa egwaaꞋá kówánana kwáyáꞋwái kwíyómpakemba ságayamba tawáonkaan-tantaaꞋa tuwówana kuména súgáyáagaya úwaꞋa marapáꞋá tuvamówánana aaiyé suꞋmai kwéisaawanana sááyena séna Sóroo nóra séwa kembá sáwíꞋa kwéono súwaꞋa emá nááwa kwéseno séwánana kemá Násáretivakewaima Ísuma únama sáwíꞋa kwéumasinkaane súwasa kesémo máyón-kwaasi ságayamba awánésa kwésimasimun-aimba íma kaweꞋá umái ísówaꞋa 10 áísaa eꞋa séꞋa Ísóigoo ke nóra ónaumno séwánana Ísóigo séna usásine Támásikasi-naopaꞋa kwinaná moóráwai Áánútumo embó ámakaim-bayai-aimba simámino súwana 11 ságayanko súgáyáagaya úwaꞋa íma kwéawanaawanasa kesé kwénaaun-kwaasi siyáán-toꞋmaesa Támásikasi-naopaꞋa kuráawe.

12 kuwaná moóráwai áwíꞋa Ánánáesi Áánútun-aaiyavena asiramái ména kentáásí ámáámba kwéisowasa Yútaa-kwaasi Támásikasi-naopakewai kwenáwíꞋa mósá makówai 13 kesópaꞋa téna kesí egwaaꞋá taména séna Sóroo kesí kwaásiyo. óꞋomba kaweꞋá umái aúramba awánaniyone súwaꞋa avekáámbá súramba awánamai kaweꞋá ówánana 14 séna kentáá síkwáꞋnási Ísóigo embá usásinankaintavai kwená imáyáa kwaráníyone. kwená kawe-kwáyónáꞋá awáné kwenáái isé ónda po kwenáái kwaráníyone. 15 awánáánda-yantaa isáánda-yantaaꞋa amápa-kwaasi simátímaꞋmae naaíníyone. 16 íma úwoi maé usásine Ísóigo Ísumba ááyenana ená sáwí-imayaa mayauwáína Ísuntavai ísámai monoꞋ-nómbá peraaó Ánánáesi simásuwowaꞋa mirá uráumne.

17 mirá éꞋa koyauweréꞋa YérúsaremuvaꞋa taméꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa kwéseꞋa kaainkáámbá awánaawanana 18 Ísóigo simásimena séna YérúsaremuvaꞋo máyáan-kwaasi kesáái simátímínasa íma kaweꞋá umái isánááovo avekáámbá usásine maankáꞋá tuwaaó Ísóigo súwaꞋa 19 Ísóigoo monoꞋ-náúmpímpáꞋá kwénaaeꞋa enááiyavai áraire sen-kwáásí tátoꞋmai tínkambai tavisímaeꞋa ándávaꞋa mátíyukaunda áꞋa suwánaraawe. 20 Sítíveni enáái simátímakaiwaimba tuvúkáankaꞋa kemá méꞋa sirunkó kaweꞋá kwéuwaꞋa tuvúkáan-kwaasiti paákár-únánkwátóiraꞋa kárákwiraawanasa tuvúwúwana pukáiye séwánana 21 Ísóigo séna aiꞋmáráana usásine nánkaꞋa óꞋonkaa-kwaasi kesáái simátímaꞋmae naauwó Ísóigo siráiye Póro siráiye.

22 Póro súwasa naaémbo sún-aintavesa áwááꞋa sésa anónkar-anonkaꞋa kwésesa áíkeꞋa tuvuwíyana puwíno. mirán-kwáásí íma maambáráváꞋá méniye 23 anónkar-anonkaꞋa kwésesa miwítí unáánkwátói ayúkésa awáávána kwéesa ovaí káúresa óipaꞋa kwéiyaata uwaná 24 Árómáani-anondako i-kwáásíyávéna séna áíꞋmaeꞋa kentí naaúmpaꞋa íyóro súwasa mirá uwaná séna Pórombo áwírukuꞋa náíyana Yútaa-kwaasi tááigona ááimba sínata ísáano súwasa 25 Póromba ándánei asááúmankesa áwírukuꞋa nánáe sésa uwaná i-kwáásítí kawáánáꞋá máyowana Póro kwentávéna séna kemá Árómáani-kwaasiti aúváí-kwandaai tokáundawaimba ímo sísaa ombá aaivimbó maisinkésamo súwírukuꞋa nánááon-imayaa kwéomba pósa ámáámba karésa uwóvíꞋa ónááomba pósa íma úwoi súwírukuꞋa nánááowe Póro súwana 26 iséna kwená anóndakomba kosimámena séna minkwáásí Árómáani-kwaasiti aúváí-kwandaai tokáiwaimban-ivo nóra ónaumno súwana 27 anóndako iséna PóronopaꞋa téna séna Árómáani-kwaasiti aúváí-kwandaai tokáano súwana owé súwana 28 anóndako séna kemá anón-ontamba kwétuweꞋa mináúváí-kwándááí maimái tokáumne súwana Póro séna kesivo tokáimba póꞋa kegwáráꞋá úwoi tokáumne súwasa 29 áwírukuꞋa nánáe sun-kwáásí mináímbá isésa nénkaꞋa kuwaná anóndakogwaraꞋa áátavai éna séna Árómáani-kwaasiti aúváí-kwandaai tokáiwaimba asááúmankaunda uwóvíꞋa úne séna áátavai uráiye.

Póromba monor-ánón-kwáásítópaꞋa máánkarain-kwasai.

30 áátavai éna usá aaváyaavimba anóndako séna Yútaa-kwaasi Pórombo simánkáan-ainkona ááimba síyaꞋa isánáe séna mono-káwáá-kwáásíyé monor-ánón-kwáásíyávéna séna torupamái méwaro séna i-kwáásíyávéna Póro ayáámpinken-anda ayútuwaaro súwasa ayútuwowana áíꞋmaena torupamái máyónkaꞋa máánkaraiye.

Copyright information for `KZE