Acts 6

avakaeté-kwaasi túwaꞋnaa uráan-kwasai.

simátímaꞋmaesa kuwasá Ísun-aai isésa sáwíva-kwaasi kwená aampaꞋá kwégwesa máyónkaꞋa Yútaa-kwaasi óꞋom-baravaken-kwaasi Kíríki tááivinken-aimba sun-kwáásí YérúsaremuvaꞋa máyón-Yutaa-kwaasiyavesa íꞋái tinkésa óntamba taaínkesa Kíríki-ketorinimba íma tímúnkakemba íꞋái tínkówasa mindáyavesa aantá-kwaasi Ísuna aampaꞋá kwéguwai amáparawai tááyowasa tuwasá sésa Áánútun-aai simátimunda-mayai tuwéta óntamba taaínkaar-umai timúnda-mayaimo máyáandaya uwóvíꞋa ónaundayaawe sésa keinárawapinkemba avakaeté-kwaasi túwíꞋo tewatá óntambo taaináí-máyáí timénaumne. mindárawaꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásí Áánútun-amanko miwívímbá anómba umátínkáin-kwaasi túwíꞋa tewatá óntambo taaináí-máyáíyá timéta kesáá Áánútunopata námúnaa kwéseta Áánútun-aai simátímaꞋmaeta kónaundayaawe aantá-kwaasi suwasá isésa tirumbá kaweꞋá kwéuwasa avakaeté-kwaasi túwíꞋa tombá moóráwai áwíꞋa Sítíveni kwemá Áánútun-amanko kwempímbá anómba umánkowana Ísuntavai imáyáa umái asiraiwáí úwana moóráwai áwíꞋa Vírípi úwana moóráwai áwíꞋa Pórókórasi úwana moóráwai áwíꞋa Náíkéna úwana moóráwai áwíꞋa Táímóno úwana moóráwai áwíꞋa Páménasi úwana moóráwai áwíꞋa Níkóráasi kwemá Ántíoku-naopaken-kwaasi póna óꞋon-ampakemba Yútaa-monor-ampaꞋa kuréna minkákémbá Ísuna aampaꞋá kwétuwai úwasa miráumai-kwaasi tíꞋmai aantá-kwaasitopaꞋa móitinkowasa Ísóigona mayáí mayóntavesa tineꞋá tátokesa ÁánútumpaꞋa námúnaa siráawe.

Áánútun-aai simátímaꞋmaesa kwéguwasa Yérúsaremu-naopaken-kwaasi sáwívaꞋa Ísuna aampaꞋá kwéguwasa Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá mayáí máyón-kwaasi sáwívaꞋa Ísun-aai isésa kwená aampaꞋá kwéguwasa miráumai kwégwesa sáwíva-kwaasi-iꞋa uráawe.

Sítívenimba tátokaan-kwasai.

Ísóigo Sítívenimba áwaꞋnaa úwana asirayánkwáráꞋá ména amápa-kwaasi túrankaꞋa óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋ-máyáímá maéna máyowasa moórá-tawai évakarawai SítíveninopaꞋa tésa kampar-áíné-ímáyáá ésa kwesimá kwesiman-esa miwímá Yútaa-kwaasima pósa évakarawai Sáíríni-maravakewai évakaꞋa Arekesándiyaa-maravakewai évakaꞋa Sírísiyaa-maravakewai évakaꞋa Ésiyaa-maravakewai miráumai-mapaken-kwaasi mimbórá-mónóꞋ-náúmpáꞋá mésa SítíveninopaꞋa tésa kampar-áíné-ímáyáá ésa kwesimá kwesiman-umbanivo 10 Áánútun-amanko Sítívenimba kawer-ímáyáá amúwana póna Sítívenin-aaigo miwí tááigomba usáyaaitowasa 11 ivátuwesa kwésa aúpáꞋá óntamba torupamái évaka-kwaasi timésa sésa Sítíveni Mósesimba simái sáwíꞋa umánkena Áánútumba simái sáwíꞋa umánkaraisata ísaraumne. kosimátíméro suwasá 12 minkámpár-áímbá tasimátímúwasa úwoi-kwaasiye anón-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé ísówana tirunkó sáwíꞋa úwasa SítíveninopaꞋa tésa tayátoꞋmai áíꞋmaesa monor-ánón-kwáásítópaꞋa máankesa 13 kampar-áímbó sun-kwáásí kotíꞋmaesa mátínkówasa kampaꞋá sésa minkwáásígó anóm-bonoꞋ-namba simái sáwíꞋa úmae iyéna Mósesina ámáámba simái sáwíꞋa úmae iyéna 14 séna naaóváꞋá Mósesimo ámáámbo simátímakain-amaamba Ísu Násáretivakewaima ivátuwena óꞋon-amaamba kwésena Yútaa-kwaasiti anóm-bonoꞋ-namba tawísíyuwaniye Sítíveni siráiye. mirán-kámpár-áímbá kwésuwasa 15 amápa-kwaasi Sítívenimba awánomba kwíyómpakemba Áánútuna kwayó-kwáásí tóikaamba aúkówasa awánaraawe.

Copyright information for `KZE