Colossians 4

meéyámbakaan-kwaasiti anon-kwaasi ísáaro. kentí mayáí úwoi kwémayaan-kwaasiraꞋa arupí umái kaweꞋá umái kárákwireꞋa maarán-áímbá imáyáa oro. miwítí anóndakoe kentí anóndakoe mimbóráwáímá éna kwíyómpaꞋa máyáivo arupí umái kárákwiyoro.

námúnaa sésa arupí umái maésa owáíná kwaasái.

amáparawai ísáaro. námúnaa símae kwéiyeꞋa mirá kwéomba íma óꞋon-oꞋon-imayaa éꞋa námúnaamo kwésen-imayaa éꞋa ÁánútumpaꞋa súwi seró. námúnaamo kwésemba kentááyáváígwáráꞋá súwaꞋnaa umai seró. Áánútumba áísaa íyana aambá kwiyínata áséi-kwasaiya simátimenaumne. mináímbá aúpáꞋá makéna agaráátínkaraimba mináínkóná ááimba Ísu Káráísitiman-iye. aúpáꞋó makéna agaráátínkarain-aimba simátimewandarakemba áwááꞋa siyésa ándávaꞋa mósínkaraawe. Áánútu mimbáyáí símakowaꞋa mairáundanivo kwenáái avoraꞋá simátimenaundayaveꞋa súwaꞋnaa umai námúnaa seró.

ÁánútumpaꞋa íma tamáyáan-kwaasivimba kawer-imáyáávínkémbá kaweꞋá umái méꞋa kanaamó kwáyaindaraꞋa miwívímbá Áánútuna mayáí maimaé íyóro. aaimó kwésemba kawer-áíné áséi-aine suꞋmai kwésemba pósa tísaa íyamba anondámo simátimiyan-aimba íma avakáá éꞋa áséi-aine suꞋmai simátíméro.

kentáásí kwaásigo áwíꞋa Tikikása kwená imáyáa kwéundawai kentópaꞋa kweémena kesáái amápaꞋa kosimátiminiye. kesáámó úndantemba Ísóigona mayáí-kwáásí ména mimbáyáí íma ivátuwena kaweꞋá umái kwémaena kentáásáái kosimátimena asiramátinkanintaveꞋa aiꞋmaráúnana kentópaꞋa kweémena kwíníye. moóráwai kentí naaópakewai áwíꞋa Ónísímasi kwemá kentáásí kwaásigo éna kwená imáyáa kwéundawai kaweꞋ-máyáí kwémayaiwai kwesé kwémesarai kentáávímbá paárurain-tantaakon-aai kosimátimeyaaoiye.

10 moóráwai áwíꞋa Árísítakasi kesé ándávaꞋa máyáiwai keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésisana Páánápáasi anáávéígo áwíꞋa Mááka keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésisana moóráwai áwíꞋa Yósúwa moórá-kwiꞋa Yásátasi keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésiye. kéꞋnaamba maanáímbá simátimeꞋa séꞋa Máákaamo kentópaꞋo kwémenamo kwínímbo éꞋa kaweꞋá umánkáaro kwésune. Yútaa-kwaasi Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáampinkemba minkáúmbó-kwáásíyé suꞋmai kesé mayáí kwémaesa Áánútumo kárákwiraipaꞋo kwaásimo ménaaontavesa kesé mayáí kwémaesa kwéasiramasinkaawe.

12 moóráwai kentí naaópakewai áwíꞋa Épávarasi keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésena kwemá Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí éna keinárawaꞋa túwaꞋnaa umai asiramái námúnaa símae kwéiyena ÁánútumpaꞋa maarán-áímbá kwésiye. Áánútun-aai asiramái tátoꞋmai kaweꞋá éꞋa Áánútumbo arááímo tainíꞋa amápaꞋa kwéeꞋa táákaevayan-kwaasiraamba umái asiramái ménaaontavena mindáyavena námúnaa kwésiye. 13 keinárawaꞋa Kórósi-naopaken-kwaasiye Áréótísiyaa-naopaken-kwaasiye Írápórisi-naopaken-kwaasiye túwaꞋnaa íníntavena anóm-bayai kwémayaimba awánéꞋa kwésimatimune. 14 moóráwai áwíꞋa Árúku kwená imáyáa kwéundawaiya kentáásí sontaa-kwáásí éna keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésisana moóráwai áwíꞋa Tímasi keinárawatavena séna kaweꞋá umái máéro kwésiye.

15 Áánútuna kwaási Áréótísiyaa-naopakewaiyaveta séta kaweꞋá umái máéro kwéseta Áánútuna kwaási Nímpaana naaúmpaꞋa torupamái máyáawaiyaveta séta kaweꞋá umái máéro kwésunda kosimátíméro. 16 maanáúváívínkén-áímbá táámpamai síyaꞋa amáparawai isáíyuweꞋa tiꞋmaráíyasa maimaésa Áánútuna kwaási Áréótísiyaa-naopaꞋa máyáawai mátimiyasa awánésa ísáaro. miwíyávéꞋa tímakaunda-auvai timíyaꞋa mimpínkén-áímbá ísáaro. 17 moóráwai Ákípáasimba simámeꞋa séꞋa Ísóigo ámakaim-bayai asiramái kwémae ánásaao siyé simáméro.

18 ayááíráꞋa kemá Póro agaimaráúmpo awánéꞋa kwenayáánaviꞋa póna kwenááiman-iye séꞋa ísáaro. kemá Póro séꞋa kaweꞋá umái máéro kwésune. kemá ándávaꞋo máyaunda-imayaa kwéeꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa símae íyóro.

Áánútu úwoimo kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE