Ephesians 2

Áánútuna némpaꞋa máyaundavakenta aúnáiꞋo umáímo máyaunda-ita umásínkáin-kwasai.

ááéma sáwí-imayaa kwéeꞋa sáwíꞋa uráan-kanaavimba máyáawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa méꞋa póꞋa marapákén-kwáásítí sáwí-amba kwaréꞋa Sáátáánigo kwaántá-kwaasiti anóndakomba kwaréꞋa kwemá Áánútun-aai íma ísámai kaweꞋá kwéowairaꞋa kárákwiraiwaimba kwakáawe. mirámó kwéontemba ááéma miráyá uráunda sáwí-yantaataveta sirááíyaveta éta sáwí-imayaa kwarááwánanaya Áánútu sáwí-meyamba amáparawai tímínten-umai kanaán-umai simíníntavenaya ivátuwenaya arumbá ávááraumai umásinkenaya kentáásí imáyáa anómba éna póna úwoi súwaꞋnaa enaya kawer-ámpátá mésínkaraiye. sáwítaamo étaamo máyaawandawaina ááinkaꞋa Áánútuna némpaꞋa máyaawandarata Ísu Káráísitimbo pukáimpinkembo usásinankaraintemba aúnáiꞋo umáímo máyaunda-ita umásinkenaya Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankena kwíyómpaꞋa móankarena Ísu Káráísitinte tarúsinkenaya aúnáiꞋa umásínkaraisata Káráísitimo kwíyómpaꞋo ménamo kárákwiraintemba kwíyómpata imáyáa éta máyaumne. Áánútu Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana kumbéna kentááyáváíyé séna puwéna kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwéna miráumai anón-kaweꞋa umásinkenaya úwoi anómba súwaꞋnaa uráisasa pósa kwená kaweꞋ-máyáí awánamae iyónááontavena mirá uráiye. Áánútu úwoi túwaꞋnaa úwaꞋa kwenááiyaveꞋa áraire suwaná sáwí-imayaao tátokaimpinkemba iyátinkena kawer-ámpáꞋá métínkaraiye. íma kentí imáyáavinkemba kwenááiyaveꞋa áraire siráavo Áánútuma imáyáa timúwaꞋa áraire siráawe. túma maé iyésa sésa kaweꞋá kwéunda póta kawer-ámpátá kwégune sevó séna íma kaweꞋ-máyáígóná meéyámbán-ivo Áánútu úwoi túwaꞋnaa enayavena sáwí-imayaao tátokaimpinkemba iyátinkena kawer-ámpáꞋá métínkaraiye. 10 Áánútu kentáámó taróruraiwai séna kaweꞋ-máyáí maimaé kwéiyesa ménaaowe siráimba póna kaweꞋ-máyáí mayánaundayavenaya tarórurena Ísu Káráísitinteya tarúsinkaraiye.

mimbórá-kwáásí-íta umásínkarain-kwasai.

11 mindáyaveꞋa imáyáa oro. kentinóvowi íma Yútaa-kwaasi ovó keinárawakwaraꞋa íma Yútaa-kwaasi owatá Yútaa-kwaasiya Áánútuna kwaásiya úndayaveta súraꞋa kárámai araaꞋénaya kwéeta keinárawataveta úwoi-kwaasi owé-imáyáá éta séta íma túraꞋa kárámai araaꞋéna owáí owéyá kwésumpo mindáyaveꞋa imáyáa oro. 12 minkánáávímbá keinárawaꞋa Káráísitina némpaꞋa méꞋa óꞋowima éꞋa íma Áánútumo ítámakain-kwaasi éꞋa Áánútu simái asirámarena tarúmakain-kwaasi íma éꞋa marapáꞋá máyówana Áánútu kesé íma máyowaꞋa kwesémo maéyaveꞋa íma amuꞋmaréꞋa máyówana 13 ááéma Áánútuna némpaꞋa máyówai Ísu Káráísiti keinárawatavaiye séna puwéna póna tíꞋmaena kwená egwaaꞋá tínkaraisaꞋa póꞋa kwesé tarúmai méraawe.

14 Ísu Káráísiti puwúntavena Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye kentáásí avumpimbó kwénamo taaínkaar-umaimo namuro-kwáásí-íꞋo umásinkemayonta maisiyuwéna mimbórá-kwáásí-íꞋa umásinkenaya 15 Yútaa-kwaasiya kentáásí ámáámba tuwéna Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye aúnáiꞋa umái mimbórá-kwáásí-íꞋa umásinkenaya kwempáꞋá tarúsinkenaya póna paru umásinkanintavena mirá uráiye. 16 Ísu Káráísiti taairaꞋá pukáintavena síyámbo kwéunda-yantaaꞋa ánásamasinkenaya Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye mimbórá-kwáásí-íꞋa umásinkenaya síꞋmaenaya ÁánútunopaꞋa mósinkenaya 17 mirá éna téna áséi-kwasai paru kwéumasinkain-ainta simátimena keinárawaꞋa óꞋonkaa-kwaasi Áánútuna némpaꞋo máyáawai tasimátimena kesáá Yútaa-kwaasi Áánútuna egwaaꞋá máyaundawaiya tasimásimenaya 18 Ísu Káráísiti mirá uráintavena Áánútun-amanko súwaꞋnaa isanayá Káráísiti kentáá Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye síꞋmaenaya kentáásivonopaꞋa kwégwisata kwená egwaaꞋá máyaumne.

19 mindáyaveꞋa ááéma kwááyu-kwaasi éꞋa ívéꞋa íma mirá éꞋa Áánútuna kwaásiye keinárawakwaraꞋa Áánútuna kwaási-iꞋa umái máyáamba kesááwé keináraware Áánútuna akún-kwáásí-íta umáíya máyaumne. 20 Áánútumo naankáámbó kwéumaraimba Ísu Káráísiti ávonkaamba isasá Áánútuna aantá-kwaasiye Áánútun-aai simátíméwaiye naamayáánkaamba owaꞋá keinárawaꞋa naankáámbá kwéowe. 21 ávonkomo amápaꞋ-nanamimo asááuraintemba kesáá Ísu Káráísitiye tarúmaiya máyaunda Áánútu kwená aokaꞋ-námbá kwaási súneiya naankáámbá kwéumaraiye. 22 keináraware kesááwé kweséya tarúmai máyaundaya Áánútun-amanko kwaási súneiya naankáámbá kwéumarena mimpímbá kwémaiye.

Copyright information for `KZE