Ephesians 3

Póro óꞋonkaa-kwaasivimba mayáí mairáin-kwasai.

mindáyaveꞋa kemá Póro óꞋonkaa-kwaasi Ísu Káráísitin-aai simátimewandarakemba áwááꞋa sésa ándávaꞋa mósínkarowaꞋa Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí éꞋa keinárawataveꞋa námúnaa kwésune. Áánútumo úwoi túwaꞋnaa íníntavena mimbáyáí símakowana mimbáyáígó kaweꞋá kwéumatinkaimba áꞋa ísaraawe. Áánútumo toꞋmayaa úmakena aúpáꞋó makáimba agaráásinkowaꞋa ááéma mináímpínkémbá ákí-aimba aúváívimba agaimakáumne. ááéma Ísu Káráísitin-aai aúpáꞋá makáimba simásimuwaꞋa ísaraumne. maanáúváímó agayáúnda ísámai kaweꞋá oro. Áánútu naaóváꞋó máyówai mináímbá íma simátimena ívéꞋa Áánútun-amanko kwená aantá-kwaasiyaawe kwenáái simátíméwaiye simásímakaiye. mináséí-kwásáí maarán-áímbán-iye. Yútaa-kwaasiyaamo áséi-kwasaimo ísaraundantentaan-umai óꞋonkaa-kwaasi ísaraantavena Áánútu kaweꞋá umátínkáísasa óꞋonkaa-kwaasiye Yútaa-kwaasiye mimbóráíꞋa umái máyaundayaawe. Áánútu séna Ísu Káráísitina mayáíyávéꞋa mirá ónaumne simái asirámakaimba póna íma Yútaa-kwaasiye suꞋmainivo óꞋonkaa-kwaasiyavenagwaraꞋa simái asirámakaiye.

áséi-kwasai simátimenaundayavena Áánútu úwoi súwaꞋnaa ena kwená asirayámbá siména kwená mayáí-kwáásí-íꞋa umásínkaraiye. Áánútuna kwaási kembá usáyaaitaraawaꞋa kíto-kwaasi póꞋa óꞋonkaa-kwaasi áséi-kwasai Ísu Káráísitina mayáí óꞋom-bayai usáyaaitaraim-bayai-aimba simátimenaundayavena usásisinkaraiye. Áánútu simásimena séna toꞋmayaa úmareꞋo aúpáꞋó maréꞋo mirá ónaumne siráunda-aimba simái ságamatimiyo Áánútu simásímakaiye. Áánútu amápa-tantaaꞋo taróruraiwai aivaꞋá mináímbá aúpáꞋá makáimba kwaíkwaiꞋo eémáyáimba 10 ívéꞋa kárákwiraawaiye asirayánkwáráwáíyé kwíyómpaꞋo máyáawai Áánútuna kwaási tuwánésa sésa Áánútu óꞋoran-kawer-imayaagwarawain-iye kwésewe. 11 ááinkaꞋa Áánútu imáyáa éna toꞋmayaa éna séna mirá ónaumne séna Ísu Káráísiti kentáásí Ísóigomba imáyáa amúwana mirá uráiye. 12 Ísu Káráísitiye tarúmaiya máyaundayavetaawe kwenááiyaveta áraire kwésundayavenawe íma sááꞋa kaisatá Áánútunopata úwoiya kwégune. 13 mindáyaveꞋa simátimeꞋa séꞋa keinárawaꞋa áséi-kwasai simátimewandarakemba áwááꞋa sésa síꞋa iníꞋa umásínkaraavo asiramái méꞋa íma ivátuwaaro. umbai-yántááꞋó kesópaꞋo kwáyáimba kanaán-ivo úwoi aamoí oro.

Káráísiti aruntá kwésimin-kwasai.

14 mináíntávéꞋa imáyáa kwéeꞋa Áánútu kentáásivowa aúrankaꞋa kívaireꞋa méꞋa námúnaa kwésune. 15 amápar-akumba marapáꞋá máyáawaiye kwíyómpaꞋa máyáawaiye miwítí ááimba Áánútuma isaꞋá kwenaúrankaꞋa kívaireꞋa méꞋa maarán-dámúnáá kwésune. 16 Áánútun-amanko kentirumpimbá ména óꞋoran-anondako póna asirayámbá timínaꞋa asiramái méꞋa 17 Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire kwésentavena kentirumpimbá ména kwemá tirumbó kwétimewaina ááimba isaꞋá kwentávéꞋa asiramái tirumbá kwéameꞋa ménaaontaveꞋa námúnaa kwésune. 18 Káráísiti amáparawaivimba arumbá kwétimimba anómba kwétimiye. Káráísiti asirayámbá timínaꞋa keináraware Áánútuna kwaásiye amápaꞋa séꞋa Káráísiti kentáávimba arumbá kwésimimba anómba kwésimimba póna íma ánásaniye sénááontaveꞋa námúnaa kwésune. 19 Ísu Káráísiti amáparawaivimba arumbá kwétimimba anómba kwétimimba íya kanaán-umaiya awánasaraundayaanivo ívéꞋa kítokaꞋa awánéꞋa naaémba awánamai kaweꞋá ónááontaveꞋa námúnaa kwésune. asirayámbá Áánútumpimba anómba kwéna keinárawapimba anómba kwénintaveꞋa námúnaa kwésune.

20 imáyáamo kwéetaamo Áánútumbo kwéaisaa-undaya sáwíyan-tantaaꞋan-ivo kwená asirayándéímó kwésuwaꞋnaa-enayaamo kwéimba mindá usáyaaitarain-tantaaꞋan-iye. 21 Áánútuna kwaásiya Ísu Káráísitiyeya tarúmaiya méta ívétaamo máyaunda-kwaasiye naaémbo paáronaaon-kwaasiye séta kwenáwíꞋa anómba úmae kwéiyimba árair-aimba iyéyá símae iyónaundayaawe.

Copyright information for `KZE