Ephesians 4

Káráísiti áúwawaata úne siráin-kwasai.

Ísóigona mayáímá kwémayaundarakemba ándávaꞋa sínkaraawaꞋa méꞋa maanáímbá kwakwiyéꞋa kwésimatimune. Áánútu tááyena séna maarán-umai máéro siráivo mirán-oro. kentúma íma maimaé iyéꞋa paru umái méꞋa imáyáa kwéeꞋa túwaꞋnaa eꞋa sáwíꞋo umátínkáambo éꞋa íma imáyáa éꞋa úwoi túwaꞋnaa oro. Áánútun-amanko imáyáa tímísaꞋa mimbórá-ímáyááráꞋá méꞋa mirá éꞋa paru úmae iyónááontaveꞋa íma ivátuwaaro. Áánútun-amamba mimbórá máyáísata kesáá mimbórá-súráámbá umáíya máyaunanaya sááyaraimba póta kwesé ménaundayaveta amuꞋmaréta méta mimbórá-yántáátávéta amuꞋmaréta ménaumne. Ísóigo mimbórá máyáísana Áánútun-aaiyaveta áraire kwésunda-anta mimbórá-ámbá isaná nombó kwéveraundaya mimbórá-ámbá isaná Áánútu mimbóráwáí ména amáparawaiya kentáásivowama ména amáparawairata kárákwirena amáparawaiya kaweꞋá umásinkenaya kwená kwaásivimba máyáiye.

Áánútu máyáísana Ísu Káráísiti kwená imáyáavinkemba kwená mayáíyá mayánaundayavenaya kwená asirayámpínkémbá moórá-morawaiya asirayántá símakaintaawe. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

sanaambó iyúnkaꞋa tátokowai tíꞋmaena
iyéna kwaási aamoi-yántááꞋá tímatukaiye
agaimaréna siráiye.
iyúnkaꞋo siráin-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. aivaꞋá marapáꞋá kunkéna 10 kwíyómpaꞋa iráimba mimbóráwáímá póna amápapimpaꞋa kwená asirayámbá kwáyáiye. 11 aamoi-yántááꞋá tímatukaiye siráin-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. kwená mayáímá mayánááontavena asirayámbá kwaási timúwasa évakarawaimo timún-asirayandei aantá-kwaasiti mayáí máyówasa évakarawaimo timún-asirayandei Áánútu simátímakain-aimba simátímúwasa évakarawaimo timún-asirayandei Áánútun-aai íma ísaron-kwaasi simátímaꞋmaesa kuwasá évakarawaimo timún-asirayandei Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiyuwasa évakarawaimo timún-asirayandei Áánútuna aambá agaráátinkowasa miráumai Ísu Káráísitina mayáímá mairáawe. 12 Áánútuna kwaásiya kwená mayáímá kwémaeta moórá-morawaiya túwaꞋnaa umai mimbóráíꞋa umáíya méta asiramátinkaundayavenaya asirayándéí mirá uráiye. 13 mindáyaveta méta Áánútu ááninkon-aaiyaveta áraire kwésundayavetaawe kwembá awánamai kaweꞋá kwéundayavetaawe mimbórá-ímáyáá éta tarúmai méta sáákaevayan-kwaasi-iꞋa umái méta KáráísitinkaaniꞋa umáíya ménaumne. 14 miráyáámó onasayáámó ésa iyámpóímo kampaꞋó kwésimatiyuwaantemba kentáá íma mirán-umai kampaꞋá simásiyuwanaaowe. mirám-baaran-aimba íya kwaréta kwaási sáwí-ampaꞋa métinkanae sésa sáwí-imayaavinkembo kwésiyan-aimba íma iséta mirán-áímbá íya kwaránaumpo 15 árair-aine suꞋmai kwéseta kwaásiti imáyáa kwéeta amápa-tantaaꞋa sáákaevayan-kwaasi-iꞋa umái méta KáráísitinkaaniꞋa umái ménaumne. kwemá kentááráꞋá kárákwiraisata 16 kesáá Káráísiti áúwawaata únana kentáásiꞋnonkaamba Káráísiti éna amápa-kuwawaakaꞋa kárákwiraiye. tiyáámba tísamaima tínúnkoma tátokaisana tiꞋnónkómó imbá amápa-kuwawaapaꞋa imáyáa tímísana tiyáánko kwená mayáí máyáísana tísamaigo kwená mayáí máyáísana mirámó kwéenamo anómbo kwéimba miráumai Káráísiti kwená kwaási imáyáa tímísasa moórá-morawai kwétuwaꞋnaa-esa kwéasiramatinkesa máyáawe.

Káráísitinte tarútinkena aúnáiꞋa umátínkarain-kwasai.

17 Ísóigo aúrankaꞋa asiramái simátimumpo ísáaro. Áánútuna aambó ímo kwégwaraawaimo máyáantemba íma miráumai máéro. miwímá sáwí-imayaavimba mésa 18 íma ísámai kaweꞋá ésa Áánútun-aaiyavesa tirunté marésa tiꞋnómbá umbaí tamái máyáantavesa miwítí imáyáao túnkwisasa Áánútumo aúnáiꞋo kwéumatinkain-ayampaꞋa íma mésa 19 sáwíꞋo kwéon-imayaawe suꞋmai ésa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋo sáwíꞋo kwéomba aamoí ésa mirámó kwéontavesa íma tigaeyávésa kwéowe.

20 miwí mirá kwéombanivo keinárawaꞋa Ísu KáráísitimpaꞋa téꞋa kwená aampaꞋá kwégweꞋa 21 kwenáái iséꞋa áraire sumbá Ísumpakemba árair-aimba simátímaꞋmaesa íyúwaꞋa ísaraawe. 22 ááéraan-imayaaomo sáwí-yantaataveꞋo tirááíyaveꞋo uwanamó kampaꞋó simátíyukaimba ivátuweꞋa 23 mirámó íyanamo éna Áánútu kentí imáyáa aúnáiꞋa umátinkena 24 kwembó arááímo kwétainiꞋa ónááontavena aúnáiꞋa umái ÁánútunkaaniꞋa umátinkainaꞋa áraiꞋa ÁánútuntaveꞋa imáyáa éꞋa arupí umái ménaaowe.

25 mindáyaveꞋa kampar-áímbá tínaaemba umámeꞋa kentí kwaásivimba árair-aine suꞋmai seró. Ísu Káráísitina akún-ándá póta mimbóráíꞋa umái méta póta miráyá onó. 26 áwááꞋo síyamba íma sáwíꞋa éꞋa ááéma paru umái méꞋa áwáá-tantaaꞋa kwaíkwaiꞋa ivó séꞋa ákíraꞋa túwáaro. 27 Sáátáánigo tavisínaꞋa sáwíꞋa únavo séꞋa áwááꞋo sembá ákíraꞋa túwáaro. 28 umóyámbó kwéowai maarán-oro. íma umóyámbá éꞋa évaka-tantaaꞋo mayánááontaveꞋa mayáímá kwémaeꞋa minkákémbá mairéꞋa ímo makén-kwaasi túwaꞋnaa eꞋa tíméro. 29 sáwí-aimba íma séꞋa kaweꞋó umátinkanin-aine suꞋmai séꞋa mirámó éꞋo éꞋa mináímbó isánááon-kwaasi kaweꞋá umátinkaiyasa asiramái ménaaowe. 30 Áánútun-amanko arumbá umbaí taiváínivo íma sáwíꞋa oro. Áánútu amápa-tantaapinkemba iyásinkanin-kanaamo tínímba Áánútun-amanko kentirumpimbá máyáintaveꞋa séꞋa Áánútuna kwaásima úne sénááontavena Áánútun-amanko arumbá umbaí taiváínivo íma sáwíꞋa oro. 31 keinárawapimba maarán-tántááꞋó éꞋa tínaaemba umáméro. kayoráí-yántááré tirumbó sáwíꞋo iíyé áwááꞋo siíyé aaisambó siíyé simáímo sáwíꞋo umátinkaiye amápa-tantaaꞋo sáwíꞋo iíyé 32 íma mirá éꞋa tirumbá umátinkeꞋa túwaꞋnaa eꞋa Ísu Káráísitimo kentí sáwí-imayaamo maitiyúwáísanamo Áánútumo ímo anondá sáwí-meyambo tímíntemba óꞋowimo sáwíꞋo umátínkaraamba íma imáyáa éꞋa anondá sáwí-imayaa umátínkáaro.

Copyright information for `KZE