Ephesians 5

ságayan-ayampaꞋa máéro siráin-kwasai.

Áánútu arumbá kwétimisaꞋa kwená iyámpói ontávéꞋa póꞋa kwemó intembá miráumai kwéeꞋa moórá-morawaivimba kentirumbá kwétimeꞋa máéro. Ísu Káráísitimo kentáávímbó arumbó kwésimenayaamo énamo kentáásí sáwí-imayaamo maisiyuwáníntavenayaamo puwúwanamo Áánútumo aamoimó uráintemba moórá-morawaivimba kentirumbá tíméro.

Áánútuna kwaási ontávéꞋa áwáyo-tantaare sáwíꞋo iíyé túran-andawe únavo séꞋa mirán-tántáákón-áái íma seró. sáwí-aine uwoꞋaór-áíné akáꞋáán-aine súnavo séꞋo ÁánútumpaꞋo súwimo sénááomba mindá kaweꞋá íníye. áraiꞋa áwáyo-tantaaꞋo kwéowaiye sáwíꞋo kwéowaiye túran-anda kwéowaiye mirámó kwéon-kwaasi Ísu Káráísitiye Áánútuwe kárákwirayapaꞋa íma mésa túran-anda kwéowai marapá-tántáátávésa aamoí ésa íma Áánútuntavesa aamoí kwéowai Káráísitiye Áánútuwe kárákwirayapaꞋa íma ménaaowe.

mirá-sáwíꞋó kwéon-tantaatavesamo sénááomba kampaꞋá simátíyúwáivainivo kárákwiyoro. Áánútun-aai ísámai sáwíꞋa kwéowai mirá-sáwí-áímbá kwésemba póna Áánútu áwááꞋa sínívo kárákwiyoro. mirámó kwésewaise íma méꞋa miwí íma kwáráaro. ááéma túnkon-ayampaꞋa máyómbanivo ívéꞋa Ísóigona kwaási ontávéꞋa ságayan-ayampaꞋa máyáamba póꞋa ságayan-kwaasi-iꞋa umái máéro. ságayan-ayampaꞋo méꞋo éꞋa arupí umái kaweꞋá umái méꞋa árair-aimba simái méꞋa 10 imáyáa éꞋa séꞋa Ísóigo aamoí ínkwáe-iꞋa úne séꞋa mirán-oro. 11 túnkain-ayampaꞋa máyáawai íma áúgwaraꞋ-mayai kwémayaavo íma miwísé mirá éꞋa avoraꞋá simátimeꞋa séꞋa sáwíꞋa kwéowe séꞋa aúpáꞋó kwéombo séꞋo éꞋa tigaeyávéꞋa ónááovo avoraꞋá simátimeꞋa séꞋa sáwíꞋa kwéowe séꞋa 13 avoraꞋá agaráátinkaiyasa mintántáákóná ááimba awánasuwesa koyauwerésa 14 ságayan-ayampaꞋa taménaaowe. mindáyavesa sésa

tuúmó kwaésamo pukáaraꞋnaraambo umáímo mémpinkemba usásinewana Káráísiti
sán-kamátinkaniye
kwésewe.

15 mindáyaveꞋa kárákwiyeꞋa sáwí-imayaamo umáímo máyáawaimo ontembá íma éꞋa kawer-ímáyáá umái máéro. 16 ívéꞋa kentáásópaꞋa umbai-yántááꞋá kwáyáintaveꞋa ÁánútunopaꞋa ténááontaveꞋa úwoi maúnavo séꞋa Áánútuna mayáí máyáaro. 17 mindáyaveꞋa íma sáwí-imayaa éꞋa Ísóigombo arááímo kwétainiꞋa umái máéro.

18 mindáyaveꞋa sáwíꞋa ónááovo uwoꞋaóꞋ-nómbá néꞋa uwoꞋaóꞋá únavo séꞋa Áánútun-amanko kentáávímbá anómba umásinkainkwae séꞋa máéro. 19 keinárawapimba Áánútun-aai aúváívimba agaimakáan-aimba séꞋa monor-ímá séꞋa ÍsóigontaveꞋa tirumpimbá aamoí kwéeꞋa imá seró. 20 Ísóigo Ísu Káráísitina asirayántávéꞋa imáyáa kwéeꞋa amápa-tantaataveꞋa Áánútu kentáásivompaꞋa súwi símae íyóro.

aarakwátí kwaasái.

21 keinárawaꞋa Ísu Káráísiti áwíꞋa mósá kwémareꞋa Ísuna akúníꞋa umái méꞋa minákúmpákén-kwáásí táái ísáaro. 22 aaraiyómbá ísáaro. Ísóigon-aaimo kwéisaanten-umai kentuwaiꞋmáá táái ísáaro. 23 Ísu Káráísitimo kwená kwaásiraꞋo kárákwirainten-umai kwaaimá kentuwainímbáákaꞋa kárákwiyoro. Káráísiti kwená kwaási kawer-ámpáꞋá métínkaraiye. 24 Ísu Káráísitina kwaásimo kwenááimo ísáanten-umai aaraimá amápa-tantaataveꞋa kentuwaiꞋmáá táái ísáaro.

25 Ísu Káráísitimo kwená kwaásimo arumbó timénamo miwíyávénawe simáímo pukáinten-umai miráumai kwaaimá kentuwainímbááꞋa tirumbá tíméro. 26 Ísu Káráísiti kwená kwaási nondéí kaweꞋá umátinkena kwenááinei Áánúntundei-iꞋa umátinkanintavena 27 kwená kwaási kaweꞋá ésa miwívímbá sáwí-aimba íma kwáyainasa kasenkuíꞋa umái óꞋoran-kaweꞋa umátinkanintavena pukáiye. 28 miráumai Ísu Káráísitimo kwená kwaásimo arumbó tímíntemba kwaaimá kentuwainímbááꞋa tirumbá tíméro. kwaási kentúyavesamo imáyáa onten-umái kentuwainímbááti imáyáa oro. tuwainímbááti imáyáamo kwéowai kesáváí-ímáyáágwáráꞋá kwéowe. 29 kwaási kentúwawaatavesa íma tíyántavesa ésa kaweꞋá umái kárákwiresa toómbá námaesa kwéiyowe. kesáá Káráísitina kwaási éta kwenáúwawaakaamba únanaya póna kwemá miráumai kentááráꞋá kaweꞋá umái kárákwiraiye. 31 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

mindáyavena kwaaigómó imbá anóvowi
tiyuwéna awainínkóe tágárotamai
mimbórá-túmá maꞋmái kwémaeiye
siráiye.
32 mináímpímbá moórá anón-aimba kwáyáísana mináínkóná ááimba maarán-iye. Ísu Káráísitiye kwená kwaásiye moóráiꞋa umái máyáawe siráiye-imayaa kwéune. 33 íma mindáyavenawe suꞋmai siráivo keinárawaꞋo kesáváí-ímáyáámó ontembá kentuwainímbááti imáyáa oro. aaraiyómbá kentuwaiꞋmáá táái ísáaro.

Copyright information for `KZE