Ephesians 6

tinóvowiye tírááꞋmaati kwaasái.

iyámpóíyomba ísáaro. Ísóigona iyámpóí-iꞋa ontávéꞋa kentinóvowi táái ísáaro. mirámó ónááomba mindá kaweꞋán-iye. naaóváꞋá Áánútu ámáámba séna

kentinóvowi túwíꞋa anómba oro
aivaꞋá simái asirámakaintavena séna

mirámó éꞋo éꞋa kaweꞋá umái
ayáátáákaꞋa marapáꞋá ménaaowe
siráiye.

iyámpóí tivoísái ísáaro. kentí iyámpóíraꞋa kaweꞋá umái kárákwirewana miníyámpóí tirunkó íma sáwíꞋa ínaꞋa Ísóigo Ísun-aai simátímaꞋmae kwéiyeꞋa arupí umátinkaiyasa anómba ónááowe.

mayáí-kwáásíyé miwítí kawáá-kwáásíyéi kwaasái.

évakarawai miwítí mayáí mayáígwáe sésa meéyámbakaan-kwaasi ísáaro. Ísu Káráísitin-aai ísáanten-umai kentí anón-kwaasi-taai iséꞋa táátavai éꞋa tiyántámbá kwétaamba kentí anón-kwaasiti mayáíyávéꞋa íma kaer-ímáyáá éꞋa miwí táái ísáaro. miwí túrankaꞋa aamoí umásinkaigwae suꞋmaiyaveꞋa íma mirán-káwéꞋá éꞋa úwoi-kanaagwaraꞋa mirán-káwéꞋá éꞋa Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí ontávéꞋa Áánútumbo arááímo kwétainiꞋa umái karuwaaꞋá oro. kesí anón-kwaasiti mayáíyé suꞋmai ímanivo Ísóigona mayáí-kwáásíyá úne séꞋa tirunkó kaweꞋá kwéinaꞋa mayáímá máyáaro. maanáímbá imáyáa oro. meéyámbakaan-kwaasiye úwoi-kwaasiye kaweꞋ-máyáí kwémayaantavena Ísóigo kaweꞋ-méyámbá timíníye.

meéyámbakaan-kwaasiti anón-kwaasi ísáaro. kentí mayáí úwoi kwémayaan-kwaasiraꞋa kaweꞋá umái kárákwireꞋa íma inkaisí-áímbá kwésimatinkeꞋa maarán-ímáyáá oro. miwítí anóndako kentí anóndako mimbóráwáí éna kwíyómpaꞋa ména íma taaínkaar-umai-meyamba timínívo arupí umai-meyamba timíníye.

Ísóigona asirayánkáꞋá máéro siráin-kwasai.

10 maan-áímbá simátíménda ísáaro. Ísóigoemo tarúmaimo máyáamba kwená asirayámbá kwétimisaꞋa asiramái kwémaewe. 11 Sáátáánigo tavisimái kampaꞋá simátiyuwaivainivo asiramái ménaaontaveꞋa ááiꞋo tiyáí-yántááꞋó Áánútumo tímímba máyáaro. 12 íma marapákén-dámúró-kwáásíyé ááiꞋa tiyéta túnkurain-ayampaꞋo kárákwiraiwaiye kwaántá-kwaasiye sáwí-asirayankwarawaiye mirá-sáwíꞋó kwéowaiye ááita kwétiyaumne. 13 mindáyaveꞋa ááiꞋo tiyáí-yántááꞋó Áánútumo tímímba ívéꞋa mairéꞋa sáwí-kanaamo tínímba asiramái méꞋa íma Sáátáánigon-aaiyaveꞋa owé séꞋa íma inkaiséꞋa kowéꞋa asiramái máéro.

14 miráumai toꞋmayaa umái máéro. tímúr-andamo uráantemba árair-aimba tirumpimbá tátoraaro. kweukáán-tántááꞋó tiraaꞋó uréꞋo máyáantemba arupí umái asiramái máéro. 15 tísamaimo ánáan-kwiréꞋo nááóntemba áséi-kwasai paru kwéumatinkain-aimba kosimátíméro. 16 kweuꞋó araaꞋnaan-uráawanamo paroigómó túvimbo ímo péráintemba Áánútun-aai tátokewana Sáátáánigon-aaigo íma túvimba peráníye. 17 tiꞋnónkáꞋó kánumoꞋa kwimáímo kárákwiraanten-umai kawer-ámpáꞋá métinkena kwégarakwiyiye. taánasataneimo túvimbo airáráanten-umai Áánútun-amanko kwenááimo siráimba kosimátimiyasa mináínkó tirumbá airaráníye. miráumai Áánútumo tímímba mairéꞋa toꞋmayaa umái máéro. 18 Áánútun-amankona asirayándéí námúnaavinkemba Áánútu kwétuwaꞋnaa-intavai áísaa úmae íyóro. mirá ónááontaveꞋa íma óꞋon-oꞋon-imayaa éꞋa Áánútuna kwaásiyaveꞋa amápaꞋa námúnaa símae iyéꞋa íma ivátuweꞋa 19 kentáváígwáráꞋá súwaꞋnaa umai námúnaa seró. áséi-kwasai simátimenaunda Áánútu aaí simínana íma sááꞋa kwégainaꞋa avoraꞋá simátimeꞋa Áánútumo aúpáꞋó makáin-aimba avoraꞋá simátimenaumpo mindáyaveꞋa súwaꞋnaa umai námúnaa seró. 20 mináímbá simátimenaundayavena Áánútu usásisinkowaꞋa simátimewandarakemba áwááꞋa sésa ándávaꞋa másínkaraawe. áséi-kwasaimo simátimunda mindá kesí mayáímán-ivo mindáyaveꞋa súwaꞋnaa umai námúnaa síyana íma sááꞋa káínaꞋa simátíméno.

21 kemó méꞋo kwéunda-aimba isánááontaveꞋa moóráwai áwíꞋa Tikikása kosimátiminiye. kwemá kentáásí kwaási Ísóigona mayáí-kwáásí póna íma tuwéna kaweꞋá umái kwémayaiye. 22 Tikikásaamba aiꞋmaráúnana kentópaꞋa kweémena kentáásáái kogwésimatimena kentí imáyáa koasiramátinkainaꞋa asiramái ménaaowe.

23 kentáásí kwaásiyono. Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye aráápamai máyáawai tirumbá kwétimesarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

Ísóigo Ísu Káráísitimba tirumbá kwéamesa íma aúwáan-kwaasivimba úwoi kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

24 

Copyright information for `KZE