Galatians 1

kemá Póro maanáúváí agaimaráúmpo Ísóigona kwaási Kárésiyaa-maravaꞋa máyáawai ísáaro. keséyaamo Ísóigona kwaásimo kesémo máyáawaiye keinárawataveta séta kaweꞋá umái máéro kwésune. Ísu Káráísitiye Áánútu kentáásivoma Ísumbo pukáimpinkembo usásinankaraiwaiye kentávésarai sésarai aantá-kwaasi-iꞋa éma kesáái kosimátímaꞋmae naauwó sésarai siꞋmákaayamba íma kwaási miwítí imáyáavinkemba siꞋmákaavo Áánútu kwená imáyáavinkemba siꞋmákaivo ísáaro.

Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa esarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune. sáwíꞋo umáímo máyáampinken-asirayanko tátokaimpinkemba iyásinkanintavenayaawe sáwítaamo kwéundavinkemba maisiyuwáníntavenayaawe Ísóigo Ísu Káráísiti pukáiye. Áánútu kentáásivona imáyáavinkemba mirá uráiye. Áánútu áwíꞋo aasiyaasimó anómbo umáímo kwaíkwaiꞋo úmaenamo iyínímba árair-aimban-iye.

áséi-kwasai mimbórá-áímbá kwáyáin-kwasai.

Ísu Káráísiti úwoi túwaꞋnaa úwana Áánútu kwená kwaási-iꞋa umátinkaindayavena tááyowaꞋa iséꞋa ááéma Áánútumba kwéauweꞋa óꞋom-bonor-aimba kwéisaantavena mindáyavena sááꞋa kwégaiye. mináímbá íma kawer-áséí-kwásáímán-iye. évakarawai Ísu Káráísitina áséi-kwasai kwaéꞋmái kwésesa kentí imáyáa kwétavisewe. kesááwáꞋi. kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaraꞋi. ímo simátímakaunda-aintaamo óꞋon-aimbo simátíménanayaamo éna Áánútu áwááꞋa séna sáwí-meyamba simíníye. kéꞋnaan-aimba moórágwaraꞋa sénaumpo ísáaro. moóráwaimo ímo simátímakaunda-aimbo óꞋon-aimbo simátiminanamo éna Áánútu áwááꞋa séna sáwí-meyamba amíníye.

10 kwaási aamoí umásinkaigwae séꞋa mináímbá íma kwésumpo Áánútu kembá aamoí umásinkainkwae séꞋa mináímbá kwésune. ááémo kwaásimo aamoí umásinkaigwae séꞋo uráundantemba ívéꞋa íma mirá kwéune. ívéꞋo kwaásimo aamoí umásinkaigwae séꞋo mirám-báyáímó kwémaekai Ísu Káráísitina mayáímá íma mayáúsino.

Póromba aantá-kwaasi-iꞋa umái usásinankarain-kwasai.

11 kesí kwaási ísáaro. áséi-kwasaimo simátímakaunda íma kwaásiti imáyáavinkemban-iye. 12 Ísu Káráísiti paáréna simásímakaivo íma kwaási suwaꞋá ísaraumne.

13 ááéma Yútaa-kwaasiti monor-ámbá kwarááwándaraꞋa Ísuna aampaꞋó kwégwaraawai ánásanaaowe séꞋa ávááraumai sáwíꞋa umátínkávaꞋa kuráunda-aimba ísaraawe. 14 kentáá síkwáꞋnámo uráantemba asiramái kwaréꞋa Yútaa-kwaasiti monor-ámbá kwarááwánda karuwaaꞋá kwéeꞋa kesimantowí usáyaaitaraumne.

15 mirá uráumpo íma kesinó masínkaronkaꞋa Áánútu ításinkena kendéíyé siráimba póna arumbá umásinkena kwená mayáímá mayánaundayavena kembá ítámakaimbaniye. 16 Áánútumo siráin-kanaamo tiráimba kwenááninko agaráásinkena séna óꞋonkaa-kwaasi kesáái kosimátímaꞋmae naauwó súwaꞋa iséꞋa mitáwai íma kwaási kotísaa eꞋa séꞋa nóran-aina simátímaꞋmae naaónaumno íma séꞋa 17 Yérúsaremu-naopaꞋa íma kwéꞋa Áánútuna aantá-kwaasi íma kotísaa eꞋa aantá-kwaasiti mayáíráꞋó kesí aivaríꞋo uráan-kwaasiraꞋa íma kotísaa eꞋa Árépiyaa-maravaꞋa kwaásimo ímo máyáapaꞋa koméꞋa naaémba moórágwaraꞋa Támásikasi-naopaꞋa kuráumne.

18 koméꞋa kaumbo-ímá maisuwéꞋa Yérúsaremu-naopaꞋa kwéꞋa PítaanopaꞋa koméꞋa sísamaivakemba évaꞋaasei-noꞋwaamba kwaéꞋa 19 mitáwai Ísóigo ávákomba áwíꞋa Yémésimba awánéꞋa íma óꞋon-aanta-kwaasi tuwánéꞋa 20 Áánútu aúrankaꞋa kwéagayaunda-aimba íma kampar-áímbán-ivo árair-aimban-iye. 21 mitáwai íma óꞋon-aanta-kwaasi tuwánéꞋa Yérúsaremu-naopaꞋa tuwéꞋa Síriyaa-maravare Sírísiyaa-maravare komáyaawanasa 22 Ísu Káráísitina kwaási Yútiyaa-maravaꞋo máyówai íma kembá suwánésa 23 kesááiye suꞋmai ísarowasa évakarawai sésa Ísuna aampaꞋá kwégwaraawai ánásanaaowe séna ávááraumai sáwíꞋa umátínkávaꞋa kuráiwai ívéꞋa Ísun-aai simátímaꞋmae kwénaaiye suwasá isésa 24 kentávésa aamoí ésa Áánútu áwíꞋa mósá makáawe.

Copyright information for `KZE