Galatians 2

Póroe óꞋon-aanta-kwaasiye mimbórá-ímáyáá uráan-kwasai.

Áánútu áwíꞋa mósá márówaꞋa sísamaivakemba éíyain-ima maisuwéꞋa moóráwai Páánápáasiye kesé Yérúsaremu-naopaꞋa kwékai moóráwaimba TáításinkwaraꞋa áíꞋmekai kwékai Áánútu kentávéna siráintaveꞋa Yérúsaremu-naopaꞋa koméꞋa Ísuna kwaásiti anón-kwaasiye suꞋmai torupamái méꞋa óꞋonkaa-kwaasimo áséi-kwasaimo simátímakaundantemba simátímakaumne. ááémo simátímakaundawe ívéꞋo simátimundawe áséi-kwasai simátimunda-mayaigo sáwí-mayairaamban-ivo séꞋa simátimewanda ísaraawe. Táítási kesé ména íma Yútaa-kwaasin-ivo Kíríki-kwaasigoma kesé máyowasa áúraꞋa kárámai araaꞋéna uwó-áímbá Ísuna anón-kwaasi íma siráawe. évakarawai kampaꞋá sésa Káráísitina kwaási úne sésa miwísé torupamái máyaawanasa mindáyavesa Ísuna anón-kwaasi mináímbá siráawe. Yútaa-kwaasiti ámáánko tátokaimpinkemba Ísu Káráísitin-aaigo iyátínkáin-aimba kotivúntamai isánáe sésa keséya koyorupamái mésa sésa Yútaa-kwaasiti ámáámba kwarésa túraꞋa kárámai araaꞋéna oro sésa mináínkó tátorainkwae sésa Ísu Káráísitin-aaigo íma iyátinkaniye sumbánivo Ísuna anón-kwaasi miwí táái íma isésa Táítási áúraꞋa kárámai araaꞋéna uwó-áímbá íma siráawe. miwítí kampar-áímbá íma kwakáundaya póna áséi-kwasai árair-aimba keinárawapimba asiramái kwaíkwaiꞋa íníye. minánón-kwáásíyómbá kentávésa sésa áséi-kwasaimo simátímakaanda-aine suꞋmai simátimiyo siráawe. minánón-kwáásíyávésa évakarawai sésa túwíkwara-kwaasin-owe sewaná Áánútu túwítavai íma imáyáa kwéintavai kegwáráꞋá íma imáyáa éꞋa séꞋa túwíkwara-kwaasiyaꞋo. íya túwíꞋa kwáyáin-kwaasiyaꞋo kwésune. minánón-kwáásíyómbá kentávésa moórá-ainkwaraꞋa simátimiyo íma sembá maarán-áímbá sésa Áánútu Pítaantavena súwanamo Yútaa-kwaasimo áséi-kwasai kwésimatimintemba Áánútu entávéna siráisa óꞋonkaa-kwaasi áséi-kwasai kwésimatimene kentávésa siráawe. Áánútu Pítaamba asirayámbá amúwana Yútaa-kwaasi áséi-kwasai kwésimatimintemba kegwáráꞋá asirayámbá símakaisaꞋa óꞋonkaa-kwaasi kwésimatimune. Yémésiye Pítaawe Yóniye Ísóigo Ísuna kwaásiraꞋo kárákwiraawai kentávésa sésa Áánútumo ámakainiꞋa uwo sésa Páánápáasinte kenté tiyáámba símakaawe. maarán-áíntávéta mimbórá-ímáyáá éta keiráí óꞋonkaa-kwaasi áséi-kwasai kosimátimeyauye. miwí Yútaa-kwaasi kwésimatimewe. 10 Ísuna anón-kwaasiyomba mimbórá-áímbá simásimesa sésa óísaniyaain-kwaasi túwaꞋnaa oró-áímbá kosimátimiyo suwaꞋá mindáyaveꞋa kegwáráꞋá áꞋa imáyáa kwéeꞋa karuwaaꞋá uráumne.

Póro Pítaantavai séna sáwíꞋa óne siráin-kwasai.

11 karuwaaꞋá kwéeꞋa Ántíoku-naopaꞋa komáyaawanana naaémba Pítaa túwaꞋa amáparawai túrankaꞋa PítaantaveꞋa séꞋa sáwíꞋa uráane siráumne. 12 ááéma Pítaama óꞋonkaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa áraire kwésun-kwaasiye toómbá kwénowasa évaka-Yutaa-kwaasi Yémésinopakemba tésa sésa óꞋonkaa-kwaasi túraꞋa kárámai araaꞋéna oro. Yútaa-kwaasi óꞋonkaa-kwaasiye toómbá íma naaró suntavéna Pítaa ááꞋa kówana ivátuwena óꞋonkaa-kwaasiye íma toómbá néna 13 póna kaer-áínkwárá-kwáásírááníꞋa úwasa óꞋon-Yutaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa áraire kwésun-kwaasi Pítaamo úmba awánésa miwígwáráꞋá mirá ésa Páánápáasina imáyáa tavisuwaná kwegwáráꞋá mirá uráiye. 14 mirámó kwéomba árair-asei-ainkona aampaꞋá íma arupí umái kombá kemá Póro tuwánéꞋa amáparawai túrankaꞋa PítaantaveꞋa séꞋa emá Yútaa-kwaasi éma óꞋonkaa-kwaasimo ontembá éma mindáyavai óꞋonkaa-kwaasiyavai íma se Yútaa-kwaasimo ontembá oro íma siyó PítaantaveꞋa siráumne.

Ísun-aaiyavai áraire sewáí Áánútu séna arupí umái máyáawai-owe sin-kwásáí.

15 simásuweꞋa PítaantaveꞋa maarán-áímbá siráumne. kentáásinovowiya Yútaa-kwaasi pósa kentáá masínkaraawata Yútaa-kwaasiya éta íma óꞋonkaa-kwaasi éta miwímó sáwíꞋo ontentá íya kwéundayaanivo 16 Yútaa-kwaasiti ámáántaamo kwégwaraundawaintavenaya Áánútu íma arupí umái máyáawain-owe séna Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire kwésundawaintavenaya séna arupí umái máyáawain-owe kwésisata ísaraumne. Áánútu kentááyávéna séna arupí umái máyáawain-owe síníntaveta Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraireya kwésune. kentáásí ámáámbo kwáráananayaamo éna Áánútu suwánénaya arupí umái máyáawain-owe íma sínívo Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraireya kwésendayavenaya arupí umái máyáawain-owe Áánútu síníye. 17 Káráísitiyeyaamo tarúmaiya máyaundaya Áánútu kentááyávéna séna arupí umái máyáawain-owe sisatá máyaunda óꞋonkaa-kwaasimo sáwíꞋo ontentá sáwíꞋa kwéundaya Káráísiti misáwí-ímáyáá símakaisata sáwíꞋa kwéune íma sénáisaiye. 18 Yútaa-kwaasiti ámáámba tukáunda póꞋa moórá-imayaamo éꞋo éꞋa séꞋa Yútaa-kwaasiti ámáámba kwaránáe. mirámó onanamó éna minámáánkó arupí umásinkainkwae sékai sáwíꞋa úsino. 19 púwón-kwaasimo Yútaa-kwaasiti ámáámba kwáráananamo éna minámáánkó arupí umásinkainkwae-imayaamo ímo kwéontemba miráumai méꞋa ÁánútuntaveꞋa imáyáa kwéeꞋa kwená mayáí kwémaeꞋa máyaumne. 20 Ísu Káráísitimba taairaꞋá tuvúwúwana puwún-kanaavimba sáwíꞋo uráundawaina ááimba ánásaraimba póna ívéꞋa Káráísiti kesé máyáísaꞋa ívéꞋo máyaunda ááéraaniꞋa íma umái máyaumne. marapáꞋá máyaunda íma úwoi méꞋa Áánútu ááninko kentávéna imáyáa éna pukáiwain-aaiyaveꞋa áraire súndayaveꞋa aúnáiꞋa umái máyaumne. 21 Áánútumo símakain-amaambo kwáráawaiyavena Áánútu séna arupí umái máyáawai owémó sinkákáí Ísu Káráísiti pukáimba úwoiyavena pukáisino. mindáyaveꞋa séꞋa Áánútumo úwoi kwétuwaꞋnaa-imba íma úwoisan-tantaaꞋan-iye kwésune.

Copyright information for `KZE