Hebrews 1

Áánútu ááninko áwíkoma kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túwíkomba usáyaaitarain-kwasai.

naaóváꞋá moórá-mora-tawai Áánútu kwenáái simátímakowaiyavena súwasa miwí Áánútu siráin-aimba mirám-biran-aimba kentáá síkwáꞋnáyomba simátímaꞋmae tiráimba isaná ívéꞋa naaén-kanaavimba Áánútu ááninko Áánútun-aai simásímakaintaawe. naaóváꞋá kwíyómba maramá íma kwáyonkaꞋa Áánútu súwana ááninko kwíyómba maramá tarórumakena naaémba amápa-tantaakaꞋa kárákwiyiniye. Áánútuna ságayanko ááninkompinkemba sáma kaisaná Áánútumo máyáintemba miráumai ména miráumaimo máyáiwai kentáá kwéagaraasinkaisana kwená asirayán-áínkóntávéna kwíyómba maramá kwaíkwaiꞋa kwéiye. kwemá pukáintavena kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwéna pukáimpinkemba usásinena kwíyómpaꞋa iyéna Áánútu asirayámbó usáyaaitaraiwai ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá ména póna kwenáwíꞋa Áánútu ááninko áwíko póna Áánútuna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túwíkomba usáyaaitaraiye.

Áánútu kwená kwíyómpaken-kwayoꞋnarawatavena íma siráivo ááninkontavena séna

  • emá kesáánimba ónaꞋa
  • kesí mayáíráꞋá ánkaraumne
Áánútu séna moórá-ainkwaraꞋa séna

  • kemá avowámá úmae íyónana kwemá
  • kesááninko mirá úmae iyíníye
séna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawatavena íma siráivo ááninkontavena séna
Áánútu kwenááninko usáyaaitaraiwaimba aiꞋmarówana kunkáinkaꞋa séna

  • Áánútuna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa
  • kwená imáyáa mósá maránááowe
kwenááninkontavena siráimbanivo
kwená kwíyómpaken-kwayoꞋnarawatavena súwana Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • kemá súnasa kesí kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa úndáraamba toꞋmaésa kwénaaowe. kemá súnasa kesí kwayóꞋnárawaꞋa tawáombo intenkáám-báyáí kwémayaawe
siráivo
Áánútu kwenááninkontavena séna

  • Áánútuwo kwaásiraꞋo kárákwimaemo íyínda íma ánásaniye. kárákwiyonda arupí umái kwégarakwiyone.
kawe-tántáátáváí aamoí é sáwí-yantaatavai áyámba kwéone. mindáyavena Áánútu ená Ísóigo embá usásinankaraisa amáparawai usáyaaitaraanana enarumbá kaweꞋá umánkaraiye séna 10 ááninkontavena moórá-aimba séna

  • Ísóigoo ááinkaꞋa maramá taróre enayáándei kwíyómba taróruraanda
11 mintántááꞋá ánásaina emá maíꞋmaiꞋa íníyone. unáánkwátóimo atúmó kénamo ánásaintemba kwíyómba maramá miráumai ánásaniye. 12 kwátóimo tavúmáráantemba kwíyómba maramá mirá íníyone. unáánkwátóimo aúnámo ontembá kwíyómba maramá mirá éma ívéꞋo máyáanten-umai maíꞋmaiꞋa éma íma puwíníyone siráiye. 13 Áánútu maanáímbá íma kwíyómpaken-kwayoꞋnarawatavena siráivo ááninkontavena séna

  • kesiyáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá uménaꞋa ená namuro-kwáásí tínkamona emá usáyaaitaniyone
siráiye.

14 mináímbá siráivo Áánútuna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa nórandarawaraꞋo. miwí íma túma kwáyáiwai timané suꞋmai kwáyáiwai ésa Áánútumo sintembá mirá kwéowana Áánútu simátimena séna kawer-ámpáꞋá métinkaunda-kwaasi kuntúwaꞋnaa oro séna kwétiꞋmaraiye. mindáyavena Áánútu ááninko áwíko kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túwíkomba usáyaaitaraiye.

Copyright information for `KZE