Hebrews 2

Ísuma sáwíꞋo umáímo máyaundavinkemba kawer-ámpáꞋá mésínkáíwaina kwaasái.

Áánútu ááninko kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa usáyaaitaraintaveta árair-aimbo ísaraunda-aimba asiramái tátoreta mináímbá ivátuwaunavaiyaanivo imáyáaya úmae iyónaumne. Áánútuna ámáámba kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa siráan-amaamba árair-aimba póna káráraawaiye ímo ísaraawaiye sáwí-meyamba arupí umái tímakaiye. ánivo Áánútu séna sáwí-imayaavinkemba kawer-ámpáꞋá métinkanae séna anóm-bayaiyavena ááninko kentáásí Ísóigomba aiꞋmarówana marapáꞋá kunkáiye. minánón-áímbó ísámaimo ivátuwetaamo éta áraiꞋa sáwí-meyamba kentáásópaꞋa tínímba íma aseránaundayaawe. aivaꞋá Ísóigo minánón-áímbá simátimuwasa ísaraan-kwaasi simásímúwana mináímbá árair-aimban-iye sénaundayavenaya póna Áánútu asirayámbá timúwasa óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánaraunda-mayai sááꞋa kwégom-bayai máyówana Áánútu kwená imáyáavinkemba kwenamankó túwaꞋnaa úwasa mirám-báyáí mairáawe.

ménaaon-kwaasiyaveꞋa kwésune. íma kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋan-ivo kwenááninkomba usásinankaraimba póna kwemá kwaásiraꞋa kwégarakwiyiye. mináíntávéná moóráwai Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • Áánútuwo kwaási úwoisan-tantaaꞋa owá nóra se miwíyáváí imáyáa éwa kwaási sáwíyan-tantaaꞋan-ovo nóra se miwíráꞋá kwégarakwiyono.
kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa tínaaempaꞋa kwaási mótinkaanasa sáwíyankaꞋa miváꞋá máyáambanivo ívéꞋa anómba umátinkaanana túwíko anómba isá usásintínkaraanasa amápa-tantaakaꞋa kwégarakwiyowe agaimaréna séna Áánútuwo usásintínkaraanasa amápa-tantaakaꞋa kwégarakwiyowe siráimba íma moórá-yantaaꞋa aváántuwesa amápa-tantaakaꞋa kanaán-umai kwégarakwiyonta ívéta íya kwétuwanaumne. ánivo Ísuna ááinta awánaraumne. Áánútu sáwíyankaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa tínaaempaꞋa Ísumba móankarena aiꞋmarówana marapáꞋá kumbéna amáparawaiyavena imáyáa úwasa áíꞋa úniꞋa umánkówana puwúwana mindáyavena Áánútu anón-kwiꞋa tamánkena áwíꞋa anómba umánkaraiye. Áánútu úwoi túwaꞋnaa ónáe séna Ísumba aiꞋmarówana marapáꞋá kumbéna amáparawaiyavena imáyáa éna pukáiye.

10 Ísumba áíꞋa úniꞋa umánkóntaveꞋa imáyáa éꞋa séꞋa Áánútu amápa-tantaakona ááimba póna amápa-tantaaꞋa tarórena séna ságayan-ayampaꞋa sáwívarawai maígwáe séna sáwí-imayaavinkemba iyátinkena ságayan-ayampaꞋa métinkaniwaiyavena Áánútu kanaán-iye súwasa Ísumba áíꞋa úniꞋa umánkómba mindáyavena kasenkuíꞋa uráiye. Áánútu mirámó uráimba kaweꞋá uráiye kwésune.

11 Ísu kwaásiya Áánútundei-iꞋa kwéumasinkaiwaiyaawe Áánútundei-iꞋa kwéumasinkaiwaiye Áánútu mimbórá tivowámá intávéna Ísu séna kesúnavaꞋmaaꞋan-owe siráin-aimba íma sáwí-imayaa éna kawer-ímáyáá kwéiye. 12 mindáyavena moóráwai Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • Áánútuwo enáái kesúnavaꞋmaaꞋa simátimeꞋa torupamái ménkaꞋa monor-ímó sendavímbá enáwíꞋa mósá maránaumne
séna
13 moórávaꞋa agaimaréna séna

  • kegwáráꞋá ÁánútumpaꞋa agevamái máyaumne
séna moórávaꞋa agaimaréna séna

  • Áánútumo símakain-iyampoi kesé máyáawe
agaimaréna siráiye.

14 Áánútumo símakain-iyampoiyavenamo siráimba marará-kwáásímó onten-áúwawaagwaraꞋa Ísu ména séna Sáátáánigo kwaásimo puwónááon-asirayambo tokáimba ánásasuwanaumne. 15 aasiyaasí puwónaumne-imayaamo kwéesamo táátavesamo kwéowanamo tátokain-imayaa iyátinkanaumne séna puwéna usásinena Sáátáánigomba usáyaaitaraiye. 16 áraiꞋa íma kwíyómpaken-kwayoꞋnarawatavainivo Ááváramumo Áánútun-aaiyavenamo áraire siráintemba kesáámó mirámó kwéundawaiyavena súwaꞋnaa índayavenaya miráumai pukáiye. 17 kentáásí aivaꞋ-mónó-káwáánákó éna kentááyávéna imáyáa éna ÁánútumpaꞋa aaí simái kaweꞋá éna aruntá umásinkenaya kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwénaya mirá íníntavena marapáꞋá kuména kwaási áúwawaagwaraꞋa ména kwenáúnavaꞋmaate kesáámó úndantenta miráumai ména súwaꞋnaa ínín-amba mimbórá-ámbá kwáyáintavena mirá uráiye. 18 ááémo marapáꞋó máyonkaꞋa sáwí-aimbo sínda ísareꞋa áíꞋa índaiꞋa umánkanae sésa áísaa úmaesa kwéiyesa áíꞋa úniꞋa umánkaraamba íma sáwí-ampaꞋa kuráimba pósa kentááyávésa sáwí-aimbo síyamba isánáe sésamo ombá kanaán-umai kwésuwaꞋnaa-intaaniye.

Copyright information for `KZE