Hebrews 3

Ísu áwíkoma Mósesi áwíkomba usáyaaitarain-kwasai.

kesí kwaásiyono. súnda-aintaveꞋa ÍsumpaꞋa imáyáa úmae íyóro. Áánútu keinárawaꞋa kwendéí-íꞋa umátínkarain-kwaasiyavena séna kwíyómpaꞋa kesé ménaaowe súmba ísaraavo ÍsuntaveꞋa imáyáa úmae íyóro. Áánútu kwembá aiꞋmarówana marapáꞋá kumbéna árair-aintavetaamo árairemo súnda-ainkata kárákwiraiwai éna aivaꞋ-mónó-káwáánákó isaꞋá kwentávéꞋa imáyáa úmaeꞋa íyóro. aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáí mimbáyáí mayáíndayavena Áánútu Ísumba usásinankowana íma ivátuwena mimbáyáí kaweꞋá umái kwémayaiye. naaóváꞋó Mósesimo Áánútuna kwaásivimbo mayáímó ímo tuwénamo kaweꞋó umáímo mairáintemba Ísu mirá uráiye. naambá kaweꞋ-námbán-iye siráavo mindámbó uráin-kwaasigo áwíꞋo mósá kwémaraantemba Mósesi kaweꞋ-máyáí-kwáásímán-ivo Ísu áwíꞋa mósá maráúndaya kwéusayaaitaiye. amápaꞋ-nambo kwaásimo kwéomba mindágwara kwaásigwara amápa-tantaakwaraꞋa Áánútu úmakaiye. Mósesi Áánútuna mayáí-kwáásígó éna Áánútuna kwaásivimba mimbáyáí íma tuwéna kaweꞋá umái kwémaena Áánútumo sínda-yantaaꞋo paárinimba simátímakaiye. Mósesi mirá uráimbanivo Ísu Káráísiti íma mayáí-kwáásígómán-ivo Áánútu ááninko úramba póna Áánútuna kwaásiraꞋa kárákwiyimba íma ivátuwaimba kaweꞋá umái kwémayaiye. Áánútun-aaiyavetaamo áraire sétaamo aamoimó étaamo asiramáímo amuꞋmarétaamo métaamo éta Áánútuna kwaási-ita ónaumne.

Áánútuna kwaási kwenópaꞋa koagándaan-kwasai.

mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-amanko kentáá síkwáꞋnáyontavena siráin-aimba imáyáa oró. maará séna

  • ívéꞋa Áánútumo kwésimatimin-aimba ísáaro.
naaóváꞋó Áánútun-aaimo arááísúmbo tiruntémo makáantemba kemá mirá ováínivo kwenáái ísáaro. kavóná-maravaꞋa mésa kentíkwáꞋnáma mirá kwéesa Áánútumba kwembásínkáánkáí ésa sáwí-mayai maésa kwenáái arááíraawe. ayáátáákaꞋa 40 ima kentíkwáꞋnáma túwaꞋnaa uráunda-mayai awánaraambanivo kesáái araaisésa kembásínkáánkáí ésa sáwíꞋa umásínkáantaveꞋa 10 áwááꞋa tiyéꞋa séꞋa miwítí imáyáa sáwíꞋa úmae iyésa agaráátinkaunda-amba íma kwáráawe séꞋa 11 áwááꞋo tiyúnda asiramái séꞋa kesópaꞋa íma tésa kesé taagándanaaowe siráumne Áánútun-amanko siráiye. 12 kesí kwaásiyono. Áánútun-amanko mináímbá siráintavai kárákwimai kaweꞋá oró. keinárawapinkemba évakarawai sáwí-imayaa kwéesa Áánútun-aaiyavesa íma áraire sésa Áánútu asirayánkwáráwáímbá tínaaemba umámévainivo kárákwimai kaweꞋá oró. 13 keinárawapinkemba évakarawai sáwí-imayaa íyana minímáyááó kampaꞋá simátiyuwainasa Áánútuntavesa íma imáyáa ésa tirunté máráavainivo moórá-morawai kentí imáyáa asiramátínkáaro. kentí kanaamó kwáyáinkaꞋa mirán-oro. 14 aivaꞋá Áánútumpata imáyáaya ówándaraꞋa kentáásí imáyáao asirayámbá póta miráumaimo maíꞋmaiꞋo étaamo éta Ísu Káráísitiye tarúmai méta marapáꞋá máyaunda-kanaaya ánásaindaraꞋa asiramái ménaundayaaniye.

15 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • ívéꞋa Áánútumo kwésimatimin-aimba ísáaro. naaóváꞋó Áánútun-aaimo arááísúmbo tiruntémó makáantemba kemá mirá ováínivo kwenáái ísáaro.
agaimaréna siráiye.
16 súnda-kwaasi nááwiya Áánútun-aai kwéisesawa arááíraanaꞋiyo. kentáá síkwáꞋnáma Ísípi-maravakemba Mósesi ayútiyuwena tíꞋmaena tiráiwai miwí Áánútun-aai kwéisesa arááíraawe. 17 nááwiya ayáátáákaꞋa 40 iraꞋa Áánútu áwááꞋa tíkaiyo. kavóná-maravaꞋo mésamo sáwíꞋo kwéesamo pukáawai miwíyávéna áwááꞋa tíkaiye. 18 nááwiyavenawa asiramái séna kesópaꞋa íma tésa kesé taagándanaaowe siráiyo. kwenááimo ímo ísámaimo kaweꞋó uráawaiyavena siráiye. 19 kwenááiyavesa íma áraire sésa kwenkáꞋá íma agevamái máyomba pósa íma kanaán-umai kwenópaꞋa kwésa kwesé koagándaraan-ainta ísaraumne.

Copyright information for `KZE