Hebrews 4

kentááyávéna Áánútu séna kesópaꞋa taagándanaaowe simái tarúmakain-aimba kwáyáimba póꞋa keinárawapinkemba évakarawai séꞋa kwenópaꞋa kwéꞋa kwesé koagándanaumne-kanaa matukéꞋa arávasuwaiyavainivo kárákwimai kaweꞋá oró. Áánútuna kawer-áímbó ísaraundantemba ááéma kentáá síkwáꞋnáma ísaraambanivo úwoi tááre suꞋmai isésa íma áraire sésa tirumpimbá tátorowana póna mináínkó íma túwaꞋnaa uráiye. mindáyaveꞋa keinárawapinkemba évakarawai séꞋa ÁánútunopaꞋa kwéꞋa kwesé koagándanaumne-kanaa matukéꞋa arávasuwaiyavainivo kárákwimai kaweꞋá oró. naaóváꞋá Áánútu kwíyóne marawé tarórumai ánásena agándarain-kanaa kwáyáimbanivo kwenááiyavesa íma áraire sésa kwenkáꞋá agevamái méraawaiyavena séna

  • áwááꞋo tiyúnda asiramái séꞋa kesópaꞋa
  • íma tésa kesé taagándanaaowe
siráimbanivo kwenááiyaveta áraire séta kwenkáꞋá agevamái máyaundawaiya kwenópaꞋa kwéta kwesé koagándanaundayaaniye.
Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba kwesé koagándanaundayavenaya agaimaréna séna

  • Áánútu avaꞋmoraé-kanaa mayáí maimái
  • ánásasuwena avakaeté-kanaa agándaraiye
agaimaréna siráimba póna agándai-kanaa kwáyáimbanivo
Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • kesópaꞋa íma tésa kesé taagándanaaowe
siráimba póna
agándai-kanaa toꞋmayaa úmakaimba pósa évaka-kwaasi kwenópaꞋa kwésa kwesé koagándanaaowe. aivaꞋá Áánútun-aai ísaraawai íma áraire siráamba pósa kwenópaꞋa íma kwésa kwesé agándaraawe. sáwívar-ima maisuwéna Áánútu moórá-kanaama maréna séna minkánáá tíníye séna Tévítimba simámuwana Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • ívéꞋa Áánútumo kwésimatimin-aimba ísáaro.
  • tirumbó makáanteniꞋa íma éꞋa kwenáái ísáaro
agaimaréna siráin-aimba kaekáꞋá mináímbá agaimái simátimumpo ísáaro.

naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Yósúwa tíꞋmaena kawer-áyámpáꞋá mátinkomba mináyámpáꞋó ÁánútumpaꞋo agándai-ayampaꞋo kwáyonkakai naaémba Áánútu íma moórá-kanaama maréna séna agándanaaon-kanaa tíníye íma siráisino. Áánútu kwená mayáí ánásasuwena agándai-kanaa makáimba pósa kwená kwaási agándaan-kanaa kwáyáiye. 10 Áánútumo kwená mayáímó ánásasuwenamo agándaraintemba ÁánútunopaꞋa kwésa kwesé agándaawaima miwígwáráꞋá mayáí ánásasuwesa agándanaaowe. 11 mindáyaveta ÁánútunopaꞋa kwéta kwesé agándanaundayaveta siyáántámba kwimáíya mayáíyá kwémayaundaya miráyá onó. kentáá síkwáꞋnáma uráantemba mirá-sáwíꞋá únavaiyaanivo kwenáái ísámai kaweꞋá éta kárákwimai kawer-íyataao.

12 Áánútu máyáiwai isaná kwenááigo mayáí kwémayaiye. évarevar-ayampaꞋa áwáima táíꞋmatan-tusuwaaineimo póímo kárámaimo túwínkaaꞋo ontembá Áánútun-aaigo kentáásirumpinken-imayaa sáwí-imayaawe kawer-ímáyááwé taaímbaraisata kwéawanaumne. sirááímo tain-tántááré kwésunanaya Áánútun-aaigo taaímbaraisata sáwí-yantaare kawe-tántááré kwéawanaumne. 13 kwíyómpare marapáré amápa-tantaaꞋa Áánútu aúrankaꞋa íma kwéauyoraivo kwíyómpare marapáré amápa-tantaaꞋa avoraꞋá kwáyáísana kwéawanaiye. kwemá mirá iwáí póna kesáá máyaundawaina ááinta sísaa ínata simámenaundayaaniye. Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba súnda-aimba mirán-áímbá kwáyáintaveta kentáá síkwáꞋnámo uráantemba mirá-sáwíꞋá únavaiyaanivo kwenáái ísámai kaweꞋá éta kárákwimai kawer-íyataao.

Ísuma aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋán-iye kwaasái.

14 Ísu Áánútu ááninko kentáásí anóndako éna aivaꞋ-mónó-káwáánákó póna kwíyómpaꞋa Áánútuwe uména kentáá súwaꞋnaa enaya kwéaisaa-imba póta kwenááiyaveta áraire siráundayaveta ívéta mináímbá asiramáíya tátoraano. 15 kentáásí aivaꞋ-mónó-káwáánákó marapáꞋá máyonkaꞋa amápa-tantaatavesa sáwí-aimbo sínda isánáe sésa áísaa úmaesa kwéiyumbanivo íma sáwíꞋa uráimba póna kentááyávésamo sáwí-aimbo síyambo isánáe sésamo ombá kentáávímbá íma asirayámbá kwáyáísana kwemá suwánénaya aruntá kwéumasinkaiye. 16 mindáyavena kentáávímbá umbai-yántááꞋá kwáyaindaraꞋa íma sáátaveta kwéonanaya Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-iwainopaꞋa konanayá aruntá umásinkenaya úwoiya súwaꞋnaa íníye.

Copyright information for `KZE