Hebrews 5

aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáímá mayánááontavesa Yútaa-kwaasivinkemba moórá-morawai usásintinkaawasa kwévukowasa óꞋomba usásintinkaawasa kwaásiyavesa ísámai ÁánútumpaꞋa áísaa esa kwaásimo sáwíꞋo kwéontavesa póímo tuvúꞋmái Áánútumba kwéamesa évaka-tantaakwaraꞋa kwéamewe. miwí kwaásima pósa íma asirayánkwáráwáí ésa mindáyavesa ímo kaweꞋó umáímo isésamo sáwíꞋo on-kwáásíyávésa kanaán-umai kaweꞋá umái tirumbá umátinkesa íma kaweꞋá umái asiramái mésa sáwíꞋa kwéontavesa amápa-kwaasiti sáwí-mayaiyavesawe suꞋmai ímanivo miwítí sáwí-mayaiyavesagwaraꞋa imáyáa ésa póíma tuvúꞋmái ÁánútumpaꞋa kwéamewe. évakarawai íma imáyáa ésa sésa anóndako póꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáí mayánáe-imayaa ésa mirám-báyáí kwémayaavo naaóváꞋó Áánútumo moóráwai áwíꞋo Érónimba usásinankowana mirám-báyáímó mairáintemba Áánútu usásintinkaraiwaiye suꞋmai mimbáyáí kwémayaawe.

miráumai Ísu Káráísiti íma imáyáa éna séna anóndako póꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáí mayánáe íma siráivo Áánútu usásinankena aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáí aména séna

  • emá kesáánimba ónaꞋa
  • kesí mayáíráꞋá ánkaraumne
séna
moórá-ainkwaraꞋa súwana agaimaréna séna

  • moóráwaimo áwíꞋo Méókíséteki anóm-bono-kawaanako uráintemba emá mirám-báyáí maimaé iyíníyone
Ísu Káráísitintavena siráiye.

Ísu Káráísiti marapáꞋá máyonkaꞋa eéséꞋá éna iviꞋá téna námúnaa séna puwíníntavena ÁánútumpaꞋa áísaa ena puwíndamo kanaamó umáímo áwaꞋnaa íníwaintavena súwaꞋnaa uwo séna Áánútuna imáyáa kwakáimba póna áwaꞋnaa uráiye. Ísu áraiꞋa Áánútu ááninko úwana umbai-yántááꞋó kwempímbó túmba íma mindáyavena imáyáa éna Áánútuna imáyáa kwaréna kasenkuíꞋa éna kwenááiya taagwiyavúndawaiya sáwí-imayaavinkemba kwéiyasinkaisata aúnáiꞋa umáíya maíꞋmaita kwéune. Ísu mintántáákóná ááimba póna 10 Méókísétekimo mono-káwáánákó uráintemba aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáímá mayáníntavena Áánútu Ísumba usásinankaraiye.

Ísuna aampaꞋá kwaréꞋmai iváꞋá túwáavo siráin-kwasai.

11 simátimunda-aimpimba sáwívar-aimba kwáyáimbanivo íma ísámai kaweꞋá kwéontavena agaráátinkanaunda-mayaigo umbaí kwétaiye. 12 ááéma Ísu Káráísitin-aai iséꞋa ayáátáá-kanaa maisukáavo nóra séra íma simátímaꞋmae kwéiyo. Áánútun-aaivinkemba avorar-áímbá íma ísámai kaweꞋá éꞋa moóráwai ókwaraꞋa simásiminkwae sembánivo umarambó náámbo nésamo asirayán-tómbó ímo kwénaantenkaaniꞋa éꞋa póꞋa Áánútun-aai íma kanaán-umai simátímakaawe. 13 umarambó náámbo nésamo ímo kaweꞋó umáímo aaimó ísáantemba miráráán-umai kaweꞋó umáímo maíyé sáwíꞋo umáímo maíyé miwáná ááimba íma ísámai kaweꞋá kwéowe. 14 tinón-ésamo asirayán-tómbó naantembá kawer-ímáyáá úmae íyówai amápar-imayaa taaímbai kwéisaawe.

Copyright information for `KZE