Hebrews 6

mindáyaveta Ísu Káráísitin-aai paákákén-áíné suꞋmai íma iséta asirayán-áímbá arumpimbá kwáyáin-ainkwarata iséta sáákaevayan-kwaasiraanta íyataao.

Ísu Káráísitin-aai paákákén-áímbá áꞋa simátímakaunda póꞋa íma moórágwaraꞋa simátímaꞋmae iyónaumne. simátímakaunda-aimba maarán-áímbán-iye. úwoi-mayaiyaveꞋa tínaaemba umámeꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa áraire kwéseꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáawe.
nombó kwévetinkaan-aimba simátimeꞋa Áánútuna mayáí mayáínkwáe sésa usásintinkesa tineꞋá tiyáámba kwétatoraan-aimba simátimeꞋa kwaásimo pukémpinkemba usásinanaaon-aimba simátimeꞋa Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavena tísaa ena timínana mimbéyámbá kwaíkwaiꞋa ínín-aimba simátímakaunda mináímbó áꞋo simátímakaunda-aimba ísaraavo asirayán-áímbá arumpimbá kwáyáin-aimba ísáaro. Áánútumo súwaꞋnaa ínataamo éta iséta sáákaevayan-kwaasiraanta ónaumne.

Áánútuna aampaꞋá kwaréꞋmai ivátukaawai óꞋomba kotavisíyasa koyauwerésa kawer-ámpáꞋá ténááombanivo íma ténááowe. miwí Áánútu sáma kamátínkarain-ayamapꞋa máyówana túwaꞋnaa ena kwenamankó miwísé máyowasa miráumai mésa sésa Áánútun-aai kawer-áímbán-iye sésa Áánútuna asirayámbá évakaꞋa awánaraawe. naaémba Áánútuna asirayámbá amápaꞋa paárínasa minásíráyámbá évakaꞋa awánamai ivátuwesa íma óꞋomba koyauwerésa ÁánútumpaꞋa ténááowe. mirámó kwéon-kwaasi maará kwéowe. Áánútu ááninkombo taairaꞋó tuvúwúwanamo pukáintemba miwí mirá kwéowasa tuwánésa Ísumba simái sáwíꞋa umánkááwasa mirámó ontávésa íma kanaán-umai koyauwerésa ÁánútumpaꞋa teénááowe.

mirámó kwéon-kwaasi maaráráán-kwáásímán-owe. moórá-mora-tawai aaꞋá tisaná maramá kaweꞋá isaná toómbá anómba isasá kwaási kwénaawana Áánútu mirám-bárámá kaweꞋá kwéumatinkaiye. ánivo moórá-ayampaꞋ-marama karaan-tantááré námáiye kwáyáim-barama úwoi-marama isaná sáwíyankaꞋa Áánútu iravímbá agaisuwáníye. miráumai Áánútuna aampaꞋá kwaréꞋmai ivátukaawai íma kanaán-umai koyauwerésa ÁánútumpaꞋa teénááowe. mindáyaveꞋa Ísu Káráísitin-aai paákákén-áímbá íma moórágwaraꞋa simátimenaumne.

kesí kwaásiyono. mirán-áímbá súndanivo keinárawataveꞋa séꞋa íma sáwí-mararaan-kwaasi éꞋa kaweꞋ-máráráán-kwáásí owaná Áánútu kawer-ámpáꞋá kwémetinkaiye súne. 10 ÁánútuntaveꞋa imáyáa kwéontaveꞋa kwená kwaási kwétuwaꞋnaa-eꞋa ívékwaraꞋa mirá kwéowana Áánútu arupí umái máyáiwai mimbáyáíyávéna íma kwéawinkaiye. 11 maaráyávéna sirááíma kwétaiye. moórá-morawai ÁánútuntaveꞋa imáyáa kwéeꞋa karuwaaꞋá éꞋa íma ivátuweꞋa naaémbo ménaaombo paárinintaveꞋa amuꞋmaréꞋa méꞋa 12 íma tívón-káínaꞋa íma ivátuweꞋa Áánútuwe asiramáímo aráápamaimo mésamo Áánútumo timénaumne siráintavesamo amuꞋmarésamo máyáan-kwaasiraaniꞋa oró. maarán-kwáásírááníꞋo ombá sirááíma kwétaiye.

Áánútu simái tarúmakain-kwasai.

13 naaóváꞋá Áánútu Ááváramuntavena siráimba simái tarúmakonkaꞋa póna kwembá usáyaaitaraawai íma máyáantavena Áánútu séna amáparawai usáyaaitaraundawai méꞋa kesúrankaꞋa séꞋa kemó súnda-aimba áraiꞋa ónaumne séna simái tarúmarena 14 Ááváramuntavena séna áraiꞋa kaweꞋá umánkaumpo enaísaavutantambo ónááomba sáwívaꞋa paáronaaowe súwana 15 Ááváramu áraire séna asiramái ména íma ivátuwena amuꞋmaréna ména Áánútumo simáímo tarúmakainteniꞋa uráiye. 16 Yútaa-kwaasi tikáꞋó máráamba maará kwéowe. évakarawai mirá ónaumnemo sembó ombá usáyaaitaraiwai aúrankaꞋa sésa mirá ónaumpo ímo mirámó onanamó éna sáwí-meyamba simíníye kwésewe. mirámó sésamo ombá óꞋowi óꞋon-aimba íma mimpímbá sembá maará sésa kemó senteníꞋa kwéowe sénááowe. 17 miráumai Áánútu kaweꞋá umátinkaniwaiyavena imáyáa éna séna mirá ónaumne simái tarúmakaimba póna Áánútu séna kwaási kentávésa sésa siráintemba íma éna óꞋoniꞋa íníye seváímpoꞋa amáparawai usáyaaitaraundawai éꞋa kesúrankaꞋa séꞋa mirá ónaumpo ímo mirámó onanamó éna sáwí-tantaaꞋa paáriniye Áánútu simái tarúmakaimba miráumai aanávó kwenaúrankaꞋa simái tarúmakaimba póna íma karáníye. mirámó siráintaveta kesáá kwenópata máyaundaya kweukáámbá aisínkaraisata minándámpáꞋá méta asiramái séta siráinteniꞋa íníye séta asiramái méta kwéamuꞋmaraumne. 19 naambó ésamo ávombo aimakáawanamo asiramáímo kwáyáintemba Áánútumo siráinteniꞋa kaweꞋá umátinkaniyemo siráin-ainko kentáá asiramásínkáísata Áánútumo kwíyómpaꞋo máyáiwaintaveta imáyáa éta amuꞋmaréta máyaumne. Ísu kentáásí aivaꞋá kwíyómpaꞋa iyéna monoꞋ-nánkómbá Áánútuna aokaꞋ-náúmpáꞋá ontamó úmakaan-ampaantama tarurúwaꞋmarena iréna kentááyávéna imáyáa éna mirá uráimba póta asiramáíya máyaumne. Méókísétekimo uráintemba kwíyómpaꞋa Ísu kentáásí aivaꞋ-mónó-káwáánákó éna mirám-báyáí maimaé kwéiyisata asiramáíya máyaundaya póꞋa ÁánútuntaveꞋa imáyáa kwéeꞋa karuwaaꞋá éꞋa íma ivátuweꞋa naaémbo ménaaombo paárinintaveꞋa amuꞋmaréꞋa máéro.

Copyright information for `KZE