James 1

kemá Yémési maanáúváímá agaimái timúne. Áánútuna mayáíyé Ísu Káráísitina mayáíyé kwémayaundawai maanáúváímá agaimái kwétimumpo Ísareri áánimbaaꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tísaavutantambo uráawai óꞋon-oꞋom-baravaꞋa kóyáwé umái máyáawai ísáaro.

asiramátínkáin-kwasai.

kesí kwaásiyono. umbai-yántááꞋá óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa kentópaꞋa kwétivo tirumbá etóyóí umái máéro. umbai-yántááꞋá kentópaꞋa kwétimba Ísóigo Ísuwe aráápamaimo méꞋo ímo auwéꞋo éꞋa asiramái ménaaowe. mindáyaveꞋa ísaraamba póna umbai-yántááꞋá kentópaꞋa kwétivo tirumbá etóyóí umái máéro. asiramái maíꞋmaiꞋa úmae iyíyana íma tívón-káínaꞋa mirán-káwér-ímáyáá úmae kwéiyiyana Áánútuna kawe-tántáátávéna íma táái tinkáníye. kawer-ímáyáá mayánáe síyawai ÁánútumpaꞋo áísaa íyanamo éna timíníye. Áánútu nóintavera kwésisaaoo íma séna íma tátorainda úwoi timíníye. ÁánútumpaꞋo áísaa íyamba íma kaer-ímáyáá éꞋa úwoi kesáái isáníye seró. kaumbo-káér-imayaamo tokáiyawaimo ésa kavóná-kwaasima pósa avumpin-kwáásímá mésa kogwaétuwe tagwaétuwe-kwaasiraamban-owe. mirámó owáímá kaumbo-káér-imayaa ésa íma mimbórá-ímáyáá umái kwarésa kaweꞋ-máyáí kwémayaavo sáwí-imayaa kwarésa mirámó kwéowaima ÁánútumpaꞋo áísaa íyan-tantaaꞋa simíníye-imayaan-ovo.

óísaniyaain-kwaasiye óísankwara-kwaasiyei kwaasái.

óísaniyaain-kwaasi Ísu Káráísitin-aaiyavesa árairemo kwésewanamo imbá Áánútu séna kesí kwaásiman-owe kwésimbanivo tirunkó kaweꞋá kwéivo 10 óísankwara-kwaasi Ísu Káráísitin-aaiyavesa árairemo kwésewanamo imbá Áánútu séna kentí óísamba íma aiva-tántááꞋán-iye kwésimbanivo miwígwáráꞋá tirunkó kaweꞋá kwéiye. konaarirí-yántááꞋó moigwáán-arambo kwénamo avurankambó tintenkáámbá óísamba aiva-tántááꞋá iyé-ímáyáá kwéon-kwaasi mirá umái ánásanaaowe. 11 aaváúmá iyéna aaꞋá kaisaná moigwáán-arambo aáyánkénamo minkáwé-tántááꞋó avurankambó tintembá óísamba aiva-tántááꞋá iyé-ímáyáá kwéon-kwaasi mayáímá kwémayaamba miráumai ánásanaaowe.

sáwí-imayaamo kentópaꞋo tínaꞋo aꞋáomo sénááon-kwasai.

12 Ísu Káráístin-aaiyavesamo árairemo kwésewanamo imbá miwíváꞋó sáwíꞋo ií-yántááꞋó tínímbo ésa aꞋáomo síyanamo éna tirunkó kaweꞋá íníye. miráumai asiramái maíꞋmaiꞋo íyanamo éna Áánútu timénaumne siráin-tantaaꞋa timíníye. ááéma Áánútu séna tirumbá kwésimen-kwaasi aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe siráintemba mirá umátinkaniye. 13 sáwíꞋo ií-yántááꞋó kentópaꞋo tínaꞋo sáwíꞋa ónaumne-imayaamo éꞋo éꞋa ÁánútuntaveꞋa sáwí-imayaa símakaiye sevó. Áánútu íma sáwíꞋa ií-ímáyáá tiména íma kwená imáyáavinkemba sáwí-imayaa tavisimái mémaraniye. 14 kentáá sáwí-imayaayavena sinkáinda misáwí-ímáyáágó kentáá tavisínata kwégwaraananaya 15 misáwí-ímáyáágó tátorainata sáwíta ónaumne. sáwítaamo úmaeta kwéiyonanayaamo éna misáwí-ímáyáágóná anondá máyaundawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa ménaundayaaniye. mindáyaveꞋa ÁánútuntaveꞋa sáwí-imayaa kwésimiye sénááovo imáyáa umái kaweꞋá oró.

16 kesí kwaásiyono. mindáyaveꞋa kampar-áíntáváí áraire seváínivo kaweꞋá umái ísáaro. 17 amápaꞋa árai-tantaa kawe-tántááꞋá kentáásópata kentáásivoma Áánútunopakemba kwégumiye. aaváúmá kwíyómba oꞋá úmakowana aaváúmá kumpékéna usaréna kwéivo Áánútu íma mirá kwéena aasiyaasí sáma kamásinkena íma óꞋon-oꞋon-imayaa kwéiye. 18 Áánútu kwená imáyáa kwégwarena árair-aimba kwésimasimenaya mináráír-áíntávéna aúná-kwaasiraanta kwéumasinkaisata aivaꞋá kwená kwaási-ita uráanasaya naaémba óꞋon-oꞋon-kwaasi mirá ónááowe.

Áánútun-aai isésa mirámó kwéon-kwasai.

19 kesí kwaási kentí imáyáa kwéunda-kwaasi ísáaro. Áánútun-aai ísámai kawer-éꞋa imáyáa uréꞋa aaí séꞋa íma ááéma áwááꞋa séꞋa oró. 20 áwááꞋo kwésen-amba Áánútuna kawer-ámpáꞋá íma áwááꞋa kwésen-amban-iye. 21 mindáyaveꞋa sáwí-imayaaneimo sáwíꞋo kwéon-tantaaꞋa tuwéꞋa umaé kuméꞋa Áánútun-aai tirumpimbó makáin-aimba ísámai kawer-íyana mináínkó kawer-ámpáꞋá métinkaniye.

22 Áánútun-aai tááre suꞋmai iséꞋo Áánútun-aai isáúnda áꞋa kwéisaumne séꞋo éꞋa kesáváí kampaꞋá kwésevo Áánútun-aai íma tááre suꞋmai iséꞋa kwemó siráintemba oró. 23 Áánútun-aai isésa kwemó siráintemba íma kwéiyawai 24 non-kwaaúmpímbá tóiꞋa awánasuwesa kówasa mirámó ombá ááéma kwétuwinkagwimba mirámó owáí Áánútun-aai isésa kwemó siráintemba mirá íma kwéowe. 25 Áánútun-aai kasenku-áínkó póna mináínkó sáwí-imayaagomo tátokaimpinkemba iyátinkaniye. Áánútun-aai isésa kwemó siráintemba kwéiyawai isésa íma tuwinkáinda mirá úmaesa kwéiyiyana mináínkó tirumpimbá kaweꞋá umátinkaniye.

26 mono-kwáásímá úne sembánivo kwésen-ainkaꞋo ímo kárákwiyombo ésa kesáváí-ímáyáágómbá kampaꞋá kwésimauwesa tóikakene suꞋmai sésa mono-kwáásímá úne kwésewe. 27 ketor-ínínkáré megusaa-íyámpóíráré umbai-yántááꞋó kwáyáiwairare kárákwiyesa marapá-kwáásítí sáwí-ampaꞋa tínaaemba kwéumasuwaawai Áánútun-aai ísámai kawer-ésa Áánútu kentáásivo aúrankaꞋa áraiꞋ-mono-kwaasi mésa Áánútun-arááíye suꞋmai kwégwaraawe.

Copyright information for `KZE