James 2

amáparawai mimbórá-ímáyáán-oro-kwasai.

kesí kwaásiyono. Ísóigo Ísu Káráísti óꞋoran-aaimba kwáyáiwain-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáavo túwíꞋo kwáyainda-kwaasi kaweꞋá umátinkeꞋa túwíꞋo ímo kwáyainda-kwaasi tínaaemba umátímémba mindá sáwíꞋa kwéovo kárákwiyoro. torupamáímo máyáampimbo moóráwaimo óísankwara-kwaasi éna kawer-únánkwátói úmae tisanamó óísaniyaain-kwaasi éna sáwí-unankwatoi úmae tisaꞋó kawer-únánkwátóigwarawaintaveꞋa suwókáꞋá tamaiyó séꞋo sáwí-unankwatoigwarawaintaveꞋo nénkaꞋa maiyómó kwésemba mindá sáwíꞋa kwéowe. mirámó sembá keinárawapinkemba évakarawai túma maimaé iyéꞋa évakarawai simái sáwíꞋa éꞋa sáwí-imayaanei taaínkaaꞋa kwéowe.

kesí kwaási kentí imáyáa kwéunda-kwaasi ísáaro. marapáꞋá máyáan-kwaasi óísaniyaain-kwaasi tuwánésa sésa úwoi-kwaasiman-owe kwésevo Áánútu óísaniyaain-kwaasi kwesé aráápamai asiramái máyáan-kwaasi tuwánéna séna kesí kwaásiman-owe kwésiye. ááéma Áánútu séna tirumbá kwésimen-kwaasi kwégawaa úndavaꞋa ménaaowe siráimba óísaniyaain-kwaasiyavena mirá siráimba póꞋa móruna tiyúwáavo. óísankwara-kwaasi túma íma maimaé íyóro. óísankwara-kwaasi keinárawaꞋa sáwíꞋa umátinkesa aaimá kwésimatinkesa Ísu Káráísiti áwíꞋa usáyaaitarain-awiꞋa kentí anóndako áwíꞋa simái sáwíꞋa kwéumankaamba póꞋa miwí túma maimaé íyóvo.

Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • esáváí-ímáyáámó óndantemba
  • óꞋowiti imáyáagwaraꞋa uwó
siráimba póꞋa minkáwér-ámáámbó asirayán-ámáámbó kwaréꞋo éꞋa kaweꞋá ónááombanivo
óísankwara-kwaasi túmo maimaé iyéꞋo óísaniyaain-kwaasi móruna tiyuwéꞋo éꞋa sáwíꞋa ónááowe. mirámó éꞋo éꞋa kawer-ámáámbá araaisíyana Áánútu aaimá simátinkaniye. 10 amápar-amaambo kwarésamo moórá-amaambo araaisíyambo éna aaimá simátinkena séna amápar-amaankomba arááíséwaiman-owe síníye. 11 Áánútu séna íma aarai-úmóyámbá kwaai-úmóyámbá oró séna moórá-ainkwaraꞋa séna íma kwaási tínkamiyasa púwóro siráiye. ímo aarai-úmóyámbó kwaai-úmóyámbó ombánivo kwaási tínkamiyasa puwónááomba ámáánkomba kwéaraaisewe.

12 Áánútun-aai kasenku-áínkó póna mináínkó sáwí-imayaagomo tátokaimpinkemba iyátinkaniye. Áánútu kwenáái kwáráawaiye arááíséwaiye tuwánéna tísaa ínímba póꞋa imáyáa éꞋa kentóikare kentúrare kárákwiyoro. 13 Áánútu aaivimbá maitinkáíndaraꞋa tirumbó ímo umátínkaraawai Áánútu kwenarunkwáráꞋá íma umátinkaniye. Áánútu aaivimbá matinkáíndaraꞋa tirumbó umátínkaraawai íma tááꞋa kwégainana Áánútu aruntaváí umátinkaniye.

Ísun-aaiyavesa áraire sésa kaweꞋ-máyáí mayáan-kwasai.

14 kesí kwaásiyono. Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire kwésesamo ímo kaweꞋ-máyáímó kwémaesamo ésa miwí táái úwoi tóikaken-aimba kwésewe. mináímbá tóikakene suꞋmai kwésemba póna Áánútu íma kawer-ámpáꞋá métinkaniye. 15 Áánútuna kwaásivinkembo moóráwaimo ménamo unáánkwátóiye toóné ímo makáindawaintaveꞋo 16 keinárawaꞋo séꞋo toómbá nenaná ámúꞋa váínama unáánkwátói aneꞋá márénana kokoꞋá ínama kwaaó séꞋo toómbó unáánkwátóimo ímo améꞋo éꞋa kentáái úwoi tóikaken-aimba sénááowe. 17 mindáyaveꞋa Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire kwéseꞋanivo ímo kaweꞋ-máyáímó kwémayaambo éꞋa áraire sen-áímbá tóikakene suꞋmai kwésevo tirunkakémbá íma kwésewe.

18 évakarawaimo sésamo Áánútun-aaiyaveꞋa áraire kwésunda póꞋa Áánútuna kwaási únemo kwésewasamo évakarawaimo sésamo kaweꞋ-máyáí kwémayaunda póꞋa Áánútuna kwaási únemo kwésemba kemá Yémési séꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa áraire sembánivo kaweꞋ-máyáí íma kwémayaamba póꞋa Áánútuna kwaásiyaꞋo íma tuwánáúmne. kemá kaweꞋ-máyáí kwémayaunda suwánéꞋa séꞋa Áánútun-aaiyavai áraire kwésene sénááowe kemá Yémési súne. 19 Áánútu kímborawai máyáiye kwéseꞋo árairemo kwésemba kawer-áímbá kwésembanivo miráwé suꞋmai kwésemba Áánútu kawer-ámpáꞋá íma métinkaniye. Sáátáánigona kwayóꞋnárawaꞋo mináímbó kwésemba tiyántámbá kwétaisasa kwésemba póna Áánútu íma kawer-ámpáꞋá métinkaniye. 20 íma kawer-ímáyáágwárá-kwáásín-owe. Ísun-aaiyaveꞋa áraire kwéseꞋo kwéomba íma kaweꞋ-máyáí kwémayaamba úwoima aaimá kwésemba póꞋa simáímo agaráátinkaanda ísáaro. 21 naaóváꞋá kentáá síkwáꞋnáma Ááváramu Áánútu simámakainiꞋa índayavena ááninko áwíꞋa Áísákaamba óntan-taareiraꞋa mósá ánkarena tuvuwíníye úwana Áánútu séna aꞋáo siráiye. Ááváramu mirá uráintavena Áánútu séna arupí umái máyáane siráiye. 22 Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire kwésena íma miráwé suꞋmai uráivo simámakaintemba uráimba Áánútun-aaiyavena asiramái áraire siráimba áꞋa ísaraawe. 23 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Áánútu séna arupí umái máyaanemo siráimba mináínkóná ááimba Ááváramu Áísákaamba tuvuwíndavena uráinkaꞋa avoraꞋá paáruraiye. naaémba Ááváramuntavesa sésa Áánútuna kwaásiman-iye siráawe. 24 Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kaweꞋ-máyáí kwémayaawaiyavena Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésivo Áánútun-aaiyavesa áraire sésa íma kaweꞋ-máyáí kwémayaiyawaiyavena Áánútu séna arupí umái máyáawe íma síníye. mináímbá ívéꞋa kwéisaawe.

25 Áánútun-aai aúváívimba naaóváꞋá agaimaréna moórá-ininko eénánkáꞋá nááún-ininko áwíꞋa ÁréꞋapi óꞋonkaa-ininkona kwaasái siráiye. Yósúwa maramá aúpáꞋá koawánaakaiyo séna tiꞋmarówasarai minínínkóná naaúmpaꞋa tuyaná mindárai táái iséna áraire séna kwenamááraa tínkamovo séna moórá-ampaꞋa agaráátinkowasarai kóuraaiye. minínínkó mirá uráintavena Áánútu séna arupí umái máyáin-inimban-iye siráiye. 26 timambá kówisasamo kwaásimo púwóntemba Áánútun-aaiyavesa áraire sésa íma kaweꞋ-máyáí kwémayaawai miráráán-umai íma tirunkakémbá áraire kwésevo tóikakemba kwésewe.

Copyright information for `KZE